Danh sách 10+ vi phạm dân sự là gì cho ví dụ hiện được quan tâm nhiều

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về vi phạm dân sự là gì cho ví dụ để bạn tham khảo

Khái niệm vi phạm pháp luật dân sự là tất cả những việc làm trái qui định của bộ luật dân sự có các loại vi phạm pháp luật dân sự chủ yếu sau: Vi phạm các nguyên tắc của bộ luật dân sự; Vi phạm các điều cấm của bộ luật dân sự; Vi phạm nghĩa vụ dân sự; Vi phạm hợp đồng dân sự; Vi phạm pháp luật dân sự ngoài hợp đồng; Các vi phạm khác đối với quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân dân sự.

1. Vi phạm pháp luật dân sự là gì?

Vi phạm dân sự là sự xâm phạm đến các quan hệ nhân thân và tài sản được quy định chung trong bộ luật Dân sự và quan hệ pháp luật dân sự khác được pháp luật bảo vệ, như quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp. Chế tài dân sự là hậu quả pháp lý bất lợi ngoài mong muốn được áp dụng đối với người có hành vi vi phạm trong quan hệ dân sự khi họ thực hiện, thực hiện không đúng các nghĩa vụ dân sự. Đối với chế tài dân sự, nó được đặt ra để bảo vệ quyền và lợi ích mang tính tư giữa các chủ thể trong xã hội với nhau, là điều kiện cần thiết để bảo đảm cho cam kết giữa các bên được thực hiện.

Theo quy định của pháp luật, do đó, các chế tài dân sự thường là bồi thường thiệt hại, xin lỗi, cải chính. Trách nhiệm dân sự là trách nhiệm pháp lý mang tính tài sản được áp dụng đối với người vi phạm pháp luật dân sự nhằm bù đắp về tổn thất vật chất, tinh thần cho người bị hại. Đối tượng là cá nhân, tổ chức. Hình thức xử lý trách nhiệm dân sự là chịu mức bồi thường thiệt hại và các biện pháp khắc phục. Căn cứ phát sinh sau khi thỏa thuận thành công thì người có có lỗi phải bồi thường thiệt hại. Nếu không thỏa thuận được, thì được giải quyết tại tòa án dân sự, sau khi có quyết định của tòa án thì người có lỗi phải bồi thường thiệt hại và có biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có). Mục đích là nhằm răn đe những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho người bị hại do hành vi vi phạm gây ra nhằm khắc phục những tổn thất do họ gây ra.

2. Lấy ví dụ về vi phạm pháp luật dân sự:

Ví dụ 1: Thực hiện không đúng các quy định trong hợp đồng thuê nhà.

Ví dụ 2: Công ty A ký kết hợp đồng mua bán 1 tấn gạo với công ty B. Theo thỏa thuận bên A có trách nhiệm giao hàng cho bên B vào ngày 10/10/2020. Đến ngày giao hàng mà A không mang hàng đến, do điều kiện sản xuất B phải mua hàng của C. Như vậy A có trách nhiệm phải trả số tiền chênh lệch giữa giá trị hàng hóa mà B mua của C so với giá thị trường.

Ở ví dụ này trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ dân sự là bên có nghĩa vụ mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì phải chịu trách nhiệm dân sự đối với bên có quyền. Như vậy, trách nhiệm pháp lý dân sự phát sinh khi có nghĩa vụ dân sự mà không thực hiện hay thực hiện không đúng. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch dân sự (hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự). Pháp nhân phải chịu trách nhiệm dân sự do người của pháp nhân gây ra.

Ví dụ 3: Bạn ký hợp đồng với Công ty xây dựng để xây nhà trong thời hạn 6 tháng. Tuy nhiên, đội xây dựng của Công ty do thiếu trách nhiệm nên hơn 6 tháng chưa xây xong. Họ đã vi phạm nghĩa vụ về thời hạn hoàn thành công việc. Vi phạm đó gây thiệt hại là làm bạn không có nhà ở như dự định và phải tiếp tục mướn nhà ở. Công ty phải bồi thường số tiền phát sinh này cho bạn đó là trách nhiệm dân sự.

3. Trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ:

Xem thêm: Ví dụ về tập tính in vết? – Đại Học Kinh Doanh & Công Nghệ Hà Nội

‘Điều 351. Trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ

1. Bên có nghĩa vụ mà vi phạm nghĩa vụ thì phải chịu trách nhiệm dân sự đối với bên có quyền.

Vi phạm nghĩa vụ là việc bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn, thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ hoặc thực hiện không đúng nội dung của nghĩa vụ.

2. Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng thì không phải chịu trách nhiệm dân sự, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

3. Bên có nghĩa vụ không phải chịu trách nhiệm dân sự nếu chứng minh được nghĩa vụ không thực hiện được là hoàn toàn do lỗi của bên có quyền.’

Trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ là sự quy định của pháp luật về việc người nào vi phạm nghĩa vụ dân sự hoặc có hành vi trái pháp luật khác phải gánh chịu một hậu quả pháp lý nhất định như phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ dân sự, bồi thường thiệt hại. Nghĩa vụ là một quan hệ pháp luật được hình thành trên cơ sở thỏa thuận hoặc pháp luật quy định. Khi đã xác lập quan hệ nghĩa vụ với nhau, bên có nghĩa vụ bị ràng buộc trách nhiệm bởi lợi ích của bên có quyền. Do đó, bên có nghĩa vụ không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ của mình sẽ mang lại tổn thất về tài sản hoặc tinh thần cho bên có quyền. Cho nên, hành vi vi phạm nghĩa vụ của bên có nghĩa vụ sẽ mang đến hậu quả bất lợi cho người này.

4. Trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghĩa vụ:

‘Điều 352. Trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghĩa vụ

Khi bên có nghĩa vụ thực hiện không đúng nghĩa vụ của mình thì bên có quyền được yêu cầu bên có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ.’

Xem thêm: Tiếng Việt lớp 5 từ đồng âm – Nhận biết đơn giản, vận dụng tốt

Trách nhiệm dân sự phát sinh ngay từ khi bên có nghĩa vụ bị coi là vi phạm nghĩa vụ. Tùy thuộc vào hậu quả của sự vi phạm mà trách nhiệm dân sự có thể được chia thành trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghĩa vụ phát sinh khi hành vi vi phạm nghĩa vụ chưa gây ra thiệt hại, nghĩa vụ có thể tiếp tục thực hiện được và việc thực hiện nghĩa vụ phải còn ý nghĩa đối với bên có quyền. Xét về hình thức thì trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghĩa vụ giống với việc thực hiện nghĩa vụ. Nhưng xét về bản chất thì loại trách nhiệm này và nghĩa vụ khác nhau ở chỗ: trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghĩa vụ phát sinh trên cơ sở (đối ứng với) hành vi vi phạm; việc thực hiện nghĩa vụ thông thường đối ứng với các quyền mà người có nghĩa vụ được hưởng.

5. Chậm thực hiện nghĩa vụ dân sự:

‘Điều 353. Chậm thực hiện nghĩa vụ

1. Chậm thực hiện nghĩa vụ là nghĩa vụ vẫn chưa được thực hiện hoặc chỉ được thực hiện một phần khi thời hạn thực hiện nghĩa vụ đã hết.

2. Bên chậm thực hiện nghĩa vụ phải thông báo ngay cho bên có quyền về việc không thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn.’

Chậm thực hiện nghĩa vụ là việc bên có nghĩa vụ không hoàn thành nghĩa vụ đúng hạn. Đây là sự vi phạm về thời hạn thực hiện nghĩa vụ. Để xác định bên có nghĩa vụ chậm thực hiện nghĩa vụ phải căn cứ vào thời điểm kết thúc thời hạn thực hiện nghĩa vụ. Thời điểm này có thể do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định. Việc chậm thực hiện nghĩa vụ có thể gây ra những hậu quả bất lợi cho bên bị vi phạm.

6. Hoãn thực hiện nghĩa vụ dân sự:

‘Điều 354. Hoãn thực hiện nghĩa vụ

1. Khi không thể thực hiện được nghĩa vụ đúng thời hạn thì bên có nghĩa vụ phải thông báo ngay cho bên có quyền biết và đề nghị được hoãn việc thực hiện nghĩa vụ.

Xem thêm: Ngẫu lực là gì? – giuphoctot.com

Trường hợp không thông báo cho bên có quyền thì bên có nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại phát sinh, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc do nguyên nhân khách quan không thể thông báo.

2. Bên có nghĩa vụ được hoãn việc thực hiện nghĩa vụ, nếu được bên có quyền đồng ý. Việc thực hiện nghĩa vụ khi được hoãn vẫn được coi là thực hiện đúng thời hạn.’

Nếu vì lý do khách quan hoặc chủ quan mà bên có nghĩa vụ không thể thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn thì phải thông báo cho bên có quyền biết và đề nghị bên có quyền gia hạn thực hiện nghĩa vụ. Trường hợp bên có nghĩa vụ không thông báo hoặc có thông báo nhưng bên có quyền không đồng ý, thì bên có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm dân sự. Trường hợp do sự kiện bất khả kháng mà không thể thông báo (bão, lũ lụt, bệnh tật, tai nạn…) thì bên có nghĩa vụ được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Nếu bên có nghĩa vụ thông báo về chậm thực hiện nghĩa vụ và được bên có quyền đồng ý thì thời hạn thực hiện nghĩa vụ được gia hạn và không bị coi là chậm thực hiện nghĩa vụ.

7. Chậm tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ:

‘Điều 355. Chậm tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ

1. Chậm tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ là khi đến thời hạn thực hiện nghĩa vụ mà bên có nghĩa vụ đã thực hiện nhưng bên có quyền không tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ đó.

2. Trường hợp chậm tiếp nhận đối tượng của nghĩa vụ là tài sản thì bên có nghĩa vụ có thể gửi tài sản tại nơi nhận gửi giữ tài sản hoặc áp dụng biện pháp cần thiết khác để bảo quản tài sản và có quyền yêu cầu thanh toán chi phí hợp lý. Trường hợp tài sản được gửi giữ thì bên có nghĩa vụ phải thông báo ngay cho bên có quyền.

3. Đối với tài sản có nguy cơ bị hư hỏng thì bên có nghĩa vụ có quyền bán tài sản đó và phải thông báo ngay cho bên có quyền, trả cho bên có quyền khoản tiền thu được từ việc bán tài sản sau khi trừ chi phí hợp lý để bảo quản và bán tài sản đó.’

Tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ là nghĩa vụ của bên có quyền, khi bên có nghĩa vụ thực hiện đúng nghĩa vụ thì bên có quyền tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ đó. Chậm tiếp nhận việc thực hiện nghĩa vụ là hành vi vi phạm của bên có quyền. Hành vi chậm tiếp nhận thực hiện nghĩa vụ xảy ra khi bên có nghĩa vụ đã thực hiện hành vi chuyển giao vật hoặc bàn giao kết quả công việc mà bên có quyền không tiếp nhận đúng thời hạn nghĩa vụ đó.

Top 13 vi phạm dân sự là gì cho ví dụ được tổng hợp bởi TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÀ GIANG

Thế nào là vi phạm dân sự? – lsvn.vn

 • Nơi đăng bài: lsvn.vn
 • Ngày đăng bài: 07/30/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.81 (742 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Hà Nội cho hay, để biết vi phạm dân sự là gì, trước tiên cần hiểu vi phạm pháp luật … Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về vi phạm dân sự:.

Dân sự là gì? Vi phạm dân sự là gì?

Dân sự là gì? Vi phạm dân sự là gì?
 • Nơi đăng bài: hieuluat.vn
 • Ngày đăng bài: 10/25/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.41 (587 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Theo từ điển tiếng Việt, nếu là danh từ, dân sự dùng để chỉ các việc … dan su la gi … Ví dụ: A ký hợp đồng với B cho B thuê nhà 01 năm.

Vi phạm dân sự là gì? Ví dụ về vi phạm dân sự

Vi phạm dân sự là gì? Ví dụ về vi phạm dân sự
 • Nơi đăng bài: hoatieu.vn
 • Ngày đăng bài: 04/28/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.33 (413 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Vi phạm pháp luật dân sự là những hành vi của đối tượng nào đó xâm phạm đến các quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản được pháp luật bảo vệ bằng những chế tài có …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví dụ: A là học sinh mới tốt nghiệp cấp 3, lên đại học và thuê trọ tại một gia đình ở số nhà 00, ngõ xxxx đường L, quận Đ, thành phố H. Khi giao kết hợp đồng thuê nhà có thời hạn 1 năm, điều khoản ghi rõ nghĩa vụ và quyền của mỗi bên. Tuy nhiên, A …

Xem thêm: Từ trái nghĩa là gì? Phân loại – Cách sử dụng từ trái nghĩa, Cho ví dụ

Ví dụ về vi phạm dân sự [Cập nhập 2022]

Ví dụ về vi phạm dân sự [Cập nhập 2022]
 • Nơi đăng bài: accgroup.vn
 • Ngày đăng bài: 12/26/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.07 (556 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: ✅ Dịch vụ thành lập công ty:
  ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh:
  ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu:
  ✅ Dịch vụ kiểm toán:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví dụ 3: Bạn ký hợp đồng với Công ty xây dựng để xây nhà trong thời hạn 6 tháng. Tuy nhiên, đội xây dựng của Công ty do thiếu trách nhiệm nên hơn 6 tháng chưa xây xong. Họ đã vi phạm nghĩa vụ về thời hạn hoàn thành công việc. Vi phạm đó gây thiệt …

Vi phạm dân sự là gì?

Vi phạm dân sự là gì?
 • Nơi đăng bài: congtyluatdragon.com
 • Ngày đăng bài: 06/04/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.82 (397 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Công ty xây dựng phải bồi thường tiền phát sinh thuê nhà cho bạn đó là trách nhiệm dân sự. Ví dụ 3: Nếu có người xâm phạm danh dự, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trường hợp bên có nghĩa vụ thực hiện không đúng nghĩa vụ dân sự do các yếu tố bất khả năng thì sẽ không phải chịu trách nhiệm dân sự. Hoặc trường hợp khác, bên có nghĩa vụ không phải chịu trách nhiệm dân sự khi chứng minh được điều này hoàn toàn là …

Vi phạm dân sự là gì? Ví dụ vi phạm dân sự

 Vi phạm dân sự là gì? Ví dụ vi phạm dân sự
 • Nơi đăng bài: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng bài: 04/18/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.77 (552 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Các hành vi vi phạm dân sự · – Vi phạm các nguyên tắc của bộ luật dân sự; · – Vi phạm các điều cấm của bộ luật dân sự; · – Vi phạm nghĩa vụ dân sự;.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví dụ 2: Công ty A ký hợp đồng với Công ty xây dựng B để xây nhà trong thời hạn 12 tháng. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng vì nhiều lý do khác nhau dẫn đến việc công trình xây dựng kéo dài hơn 12 tháng chưa xong. Như vậy, Công ty B đã vi phạm …

Xem thêm: Gợi ý về 10+ ví dụ văn học viết đang được quan tâm

Trách nhiệm dân sự là gì? Quy định về trách nhiệm dân sự

 • Nơi đăng bài: luatquanghuy.vn
 • Ngày đăng bài: 04/15/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.56 (352 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Cho nên đương nhiên, người gây thiệt hại phải chịu trách nhiệm dân sự để đền bù hoặc khôi phục lại quyền và lợi ích đã xâm phạm. Ví dụ: Trong hợp đồng mua bán, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “1.Trường hợp bên bán giao tài sản với số lượng nhiều hơn số lượng đã thoả thuận thì bên mua có quyền nhận hoặc không nhận phần dôi ra; nếu nhận thì phải thanh toán đối với phần dôi ra theo giá được thỏa thuận trong hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa …

Vi phạm dân sự là gì? Trách nhiệm vi phạm dân sự thế nào?

 • Nơi đăng bài: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng bài: 12/19/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.34 (596 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Như đã nói ở trên, vi phạm dân sự là hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ trong quan hệ dân sự. Các hành vi …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để biết vi phạm dân sự là gì, trước tiên cần hiểu vi phạm pháp luật là gì. Theo đó, vi phạm pháp luật được hiểu là hành vi trái pháp luật, có lỗi và do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, làm xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp …

Trách nhiệm pháp lý của vi phạm dân sự quy định như thế nào?

Trách nhiệm pháp lý của vi phạm dân sự quy định như thế nào?
 • Nơi đăng bài: luatsux.vn
 • Ngày đăng bài: 05/13/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.14 (309 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Ví dụ về vi phạm dân sự: – A cho B vay một khoản tiền (có giấy tờ vay nợ), trong đó thỏa thuận rõ thời hạn trả nợ là 02 tháng.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trách nhiệm vi phạm dân sự (trách nhiệm dân sự) là trách nhiệm của một chủ thể phải gánh chịu các biện pháp cưỡng chế nhà nước khi có hành vi xâm phạm đến sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm… của chủ thể khác hoặc khi vi phạm nghĩa vụ dân sự đối với bên có …

Xem thêm: Danh sách 12 ví dụ về nhân phẩm hiện được quan tâm nhiều

Vi phạm dân sự là gì? So sánh vi phạm dân sự và vi phạm hành chính

Vi phạm dân sự là gì? So sánh vi phạm dân sự và vi phạm hành chính
 • Nơi đăng bài: muaban.net
 • Ngày đăng bài: 05/12/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.93 (180 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Trong trường hợp này người vi phạm phải bồi thường thiệt hại về mặt vật chất hoặc tinh thần cho người bị hại. Ví dụ: Bạn đọc một cuốn sách hay, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nếu không thể thực hiện được thì cần thông báo lại cho người yêu cầu để có kế hoạch xử lý, tránh phải phát sinh quá nhiều sẽ dẫn đến không đền bù nổi. Một số trường hợp không thể thông báo như có vấn đề về sức khỏe, tai nạn,… thì bên yêu cầu có thể …

Năng lực pháp luật dân sự là gì? Quy định chi tiết năng lực pháp luật dân sự

 • Nơi đăng bài: lawkey.vn
 • Ngày đăng bài: 06/30/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.81 (131 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Mặt khác, theo lí luận của quan điểm này và với logic thông thường thì ngay cả các quyền cũng không bình đẳng. Ví dụ: Người không có năng lực hành vi không có …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các quyền nhân thân không gắn với tài sản gồm các quyền được quy định tại Điều 26 đến Điều 39 BLDS như: Quyền có họ, tên; Quyền nhân thân trong hôn nhân và gia đình; Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình;…Bảo vệ, tôn trọng …

Ví dụ vi phạm dân sự 2023

 • Nơi đăng bài: c1thule-bd.edu.vn
 • Ngày đăng bài: 06/25/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.67 (177 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Ví dụ vi phạm dân sự 2023 · How can you find 15% of 25? 17 phút trước · How did the Atlantic slave trade benefit economy of Britain’s New England colonies? 59 …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví dụ vi phạm dân sự 2023. Dân sự là một lĩnh vực trong hệ thống pháp luật Việt Nam, quy định về những quan hệ dân sự như quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản của con người. Lĩnh vực dân sự là lĩnh vực khá phổ biến đối với mọi người hiện nay vì gần …

Lỗi trong trách nhiệm dân sự là gì? – Luật Hoàng Anh

 • Nơi đăng bài: luathoanganh.vn
 • Ngày đăng bài: 11/10/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.53 (181 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Bên vi phạm vì lý do nào mà cố ý gây bất lợi cho bên có quyền, thì phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Ví dụ: Nhà A và B là hai bất …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mặc dù pháp luật không định nghĩa về lỗi nhưng trong khoa học pháp lý lỗi được hiểu là thái độ tâm lý chủ quan của người vi phạm nghĩa vụ dân sự, phản ánh nhận thức của người đó đối với hành vi và hậu quả của hành vi mà họ đã thực hiện[1]. Theo luật …

Related Posts

Tiếng việt lớp 2 từ chỉ sự vật và tất cả kiến thức nhớ – Monkey

Tiếng việt lớp 2 từ chỉ sự vật và tất cả kiến thức nhớ – Monkey

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ví dụ từ chỉ sự vật lớp 2 để bạn tham khảo

Bán hàng cá nhân là gì? Quy trình 7 bước chốt Sale “thần thánh”

Bán hàng cá nhân là gì? Quy trình 7 bước chốt Sale “thần thánh”

Mời các bạn xem thông tin tổng hợp về ví dụ về bán hàng cá nhân cho bạn đọc

Các loại máy cơ đơn giản, ví dụ và công dụng – THPT Lê Hồng Phong

Các loại máy cơ đơn giản, ví dụ và công dụng – THPT Lê Hồng Phong

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về cho ví dụ sử dụng máy cơ đơn giản dể bạn đọc tìm hiểu

#1 Quan hệ hội sinh là gì? Đặc điểm của mối quan hệ hội sinh

#1 Quan hệ hội sinh là gì? Đặc điểm của mối quan hệ hội sinh

Duới đây là các thông tin và kiến thức về ví dụ về quan hệ hội sinh tới bạn

Xung đột là gì ? Giải quyết xung đột là gì và ví dụ – iTmaster.vn

Xung đột là gì ? Giải quyết xung đột là gì và ví dụ – iTmaster.vn

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ví dụ về xung đột trong tổ chức tới bạn

Giá Trị Bản Thân Là Gì? Khẳng Định Giá Trị Bản Thân Nơi … – Chefjob

Giá Trị Bản Thân Là Gì? Khẳng Định Giá Trị Bản Thân Nơi … – Chefjob

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về ví dụ về giá trị bản thân để bạn tham khảo