Thông tin về 13 ví dụ về vi phạm dân sự bạn không nên bỏ qua

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với người đọc kiến thức về ví dụ về vi phạm dân sự tới bạn

I. Vi phạm là gì?

Hệ thống pháp luật Việt Nam được chia thành rất nhiều ngành luật, mỗi một ngành luật điều chỉnh các quan hệ xã hội khác nhau bằng những quy phạm pháp luật của ngành luật đó.

Các ngành luật như hành chính, hình sự, dân sự đều là các ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật của nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng đều có các đối tượng điều chỉnh là các quan hệ xã hội khác nhau.

Sự vi phạm hành chính, hình sự, dân sự chính đều vi phạm pháp luật và phải chịu trách nhiệm pháp lý. Các hành vi vi phạm đều xâm hại đến quan hệ xã hội mà các ngành luật bảo vệ bằng hành động hoặc không hành động. Mỗi ngành luật đều đặt ra các nguyên tắc của nó và cụ thể bằng những quy phạm pháp luật, sự vi phạm chính là việc không làm đúng những quy định trong các quy phạm pháp luật, gây tổn hại cho cá nhân, tổ chức, xã hội.

Xem thêm: Gợi ý 10+ ví dụ về khả năng và hiện thực bạn nên biết hiện nay

Như vậy, để thấy sự khác nhau giữa các loại vi phạm hành chính, vi phạm hình sự và vi phạm dân sự thì chúng ta phải đem ra so sanh chúng về đối tượng điều chỉnh.

II. Sự khác nhau giữa các loại vi phạm pháp luật

1. Sự khác nhau về đối tượng điều chỉnh

– Đây chính là các quan hệ pháp luật mà chủ thể đã có hành vi vi phạm.

Vi phạm hành chính là sự xâm phạm đến các quan hệ pháp luật hành chính phát sịnh trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước với nội dung chính là chấp hành và điều hành. Những hành vi vi phạm được quy định chung trong Luật xử lý vi phạm hành chính.

Vi phạm hình sự là sự xâm hại đến các quan hệ pháp luật hình sự phát sinh giữa Nhà nước và người phạm tội, pháp nhân thương mại phạm tội liên quan đến việc họ thực hiện tội phạm, các hành vi được quy định trong Bộ luật Hình sự.

Xem thêm: Tổng hợp 10+ ví dụ về sự phủ định hiện được quan tâm nhiều

Vi phạm dân sự là sự xâm phạm đến các quan hệ nhân thân và tài sản được quy định chung trong bộ luật Dân sự và quan hệ pháp luật dân sự khác được pháp luật bảo vệ, như quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp.

2. Sự khác nhau về chế tài xử lý vi phạm.

Do mỗi ngành có các nguyên tắc điều chỉnh khác nhau nên khi có vi phạm thì chế tài cũng khác nhau.

Chế tài hành chính là bộ phận của quy phạm pháp luật hành chính xác định biện pháp xử lý của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Các hình thức xử phạt hành chính gồm: Cảnh cáo; phạt tiền; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính; Trục xuất.

Chế tài hình sự là bộ phận hợp thành của quy phạm pháp luật hình sự, xác định loại và giới hạn mức độ hình phạt có thể áp dụng đối với người thực hiện hành vi phạm tội được quy định trong quy phạm pháp luật hình sự đó.

Xem thêm: Mách bạn về 10+ ví dụ về 5w1h trong học tập bạn không nên bỏ qua

Chế tài dân sự là hậu quả pháp lý bất lợi ngoài mong muốn được áp dụng đối với người có hành vi vi phạm trong quan hệ dân sự khi họ thực hiện, thực hiện không đúng các nghĩa vụ dân sự.

Bảng tóm tắt sự khác nhau giữa vi phạm hành chính và vi phạm hình sự dưới góc nhìn Luật sư

Tiêu chí đánh giá Vi phạm hành chính Vi phạm hình sự Luật điều chỉnh Luật xử lý vi phạm hành chính Bộ luật Hình sự Đối tượng Xâm phạm các quy định trong quản lý hành chính nhà nước Xâm phạm các mối quan hệ được Bộ luật Hình sự bảo vệ: tính mạng, sức khỏe công dân… Mức độ nguy hiểm Nhẹ hơn Nặng hơn Chế tài xử lý Không có các chế tài hạn chế quyền tự do của con người Có các hình phạt hạn chế quyền tự do thậm chí tước đi quyền sống của con người: Phạt tù, tử hình… Thẩm quyền xử phạt Có cơ quan ngoài cơ quan quản lý hành chính nhà nước: Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam,… Tòa án Tiền án, tiền sự Bị ghi tiền sự nếu vi phạm các hành vi có tính chất hình sự nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự Người phạm tội có bản án xét xử của Tòa án thì bị xem là có tiền án Chủ thể thực hiện Chủ thể thực hiện hành vi vi phạm hành chính là tổ chức, cá nhân Chủ thể thực hiện hành vi vi phạm hình sự là cá nhân, pháp nhân thương mại

Nhìn chung, các chế tài hành chính và hình sự mang tính bảo vệ lợi ích công, lợi ích của Nhà nước. Dựa vào mức độ nghiêm trọng thì chế tài hành chính áp dụng đối với các hành vi ít nghiêm trọng hơn chế tài hình sự, do đó các hình thức xử phạt hành chính cũng ít nghiêm khắc hơn so với hình phạt áp dụng đối với tội phạm.

Mặt khác, đối với chế tài dân sự, nó được đặt ra để bảo vệ quyền và lợi ích mang tính tư giữa các chủ thể trong xã hội với nhau, là điều kiện cần thiết để bảo đảm cho cam kết giữa các bên được thực hiện

Do đó, các chế tài dân sự thường là bồi thường thiệt hại, xin lỗi, cải chính.

Các câu hỏi liên quan tới vi phạm hành chính, dân sự và hình sự?

tu van

Top 13 ví dụ về vi phạm dân sự được tổng hợp bởi TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÀ GIANG

Ví dụ về vi phạm dân sự

Ví dụ về vi phạm dân sự
 • Nơi đăng bài: luatsutran.vn
 • Ngày đăng bài: 05/09/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.77 (448 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Vi phạm dân sự là vi phạm pháp luật trong đó có những hành vi xâm phạm đến các quan hệ nhân thân và tài sản được pháp luật bảo vệ bằng những chế tài có tính răn …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví dụ 4. A là học sinh mơi tốt nghiệp cấp ba, lên đại học thuê trọ tại một gia đình ở số nhà **, ngõ **** đường X, quẫn Y, thành phố Z. Khi giao kết hợp đồng thuê nhà có thời hạn 01 năm điều khoản ghi rõ nghĩa vụ và quyền của mỗi bên. Tuy nhiên A …

Chủ nhà-người thuê | Tòa án Quận Columbia – DC Courts

 • Nơi đăng bài: services
 • Ngày đăng bài: 08/17/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.46 (531 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Một số ví dụ về các trường hợp được đệ trình tại Chi nhánh Chủ nhà & Người thuê bao gồm: vi phạm hợp đồng cho thuê, nuôi thú cưng vi phạm quy tắc không có …

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT

 • Nơi đăng bài: cdspdienbien.edu.vn
 • Ngày đăng bài: 11/21/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.24 (266 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Ví dụ: Hành động vi phạm như vượt đèn đỏ, cướp cửa, giết người, … luật Hình sự, vi phạm pháp luật dân sự phải căn cứ vào Bộ luật Dân sự…
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Do vậy, người bị bệnh tâm thần, mất khả năng nhận thức điều chỉnh hành vi của mình khi thực hiện hành vi trái pháp luật không được coi là vi phạm pháp luật hoặc người chưa đạt đến độ tuổi do luật định thực hiện một hành vi trái luật cũng không được …

Xem thêm: Mách bạn 9 ví dụ về tính trạng đang được quan tâm

Vi phạm dân sự là gì? Ví dụ về vi phạm dân sự

Vi phạm dân sự là gì? Ví dụ về vi phạm dân sự
 • Nơi đăng bài: hoatieu.vn
 • Ngày đăng bài: 02/25/2023
 • Số lượng đánh giá: 4.14 (403 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Vi phạm pháp luật dân sự là những hành vi của đối tượng nào đó xâm phạm đến các quan hệ nhân thân và quan hệ tài sản được pháp luật bảo vệ bằng những chế tài có …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tuy nhiên, không phải lúc nào hành vi vi phạm của bên có nghĩa vụ cũng phải chịu trách nhiệm dân sự, đôi khi việc không thực hiện nghĩa vụ ấy không phải là xuất phát từ phía bên có nghĩa vụ mà do nhiều yếu tố khách quan khác. Pháp luật quy định bên …

Vi phạm dân sự là gì? Ví dụ vi phạm dân sự

 Vi phạm dân sự là gì? Ví dụ vi phạm dân sự
 • Nơi đăng bài: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng bài: 02/16/2023
 • Số lượng đánh giá: 3.99 (466 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Vi phạm dân sự là sự xâm phạm đến các quan hệ nhân thân và tài sản được quy định chung trong bộ luật Dân sự và quan hệ pháp luật dân sự khác …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví dụ 2: Công ty A ký hợp đồng với Công ty xây dựng B để xây nhà trong thời hạn 12 tháng. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng vì nhiều lý do khác nhau dẫn đến việc công trình xây dựng kéo dài hơn 12 tháng chưa xong. Như vậy, Công ty B đã vi phạm …

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HỒ CHÍ MINH VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TRẦN LUẬT (TRAN LUAT LAW OFFICE)

 • Nơi đăng bài: vpluatsutranluat.vn
 • Ngày đăng bài: 12/17/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.66 (263 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Vì thế, về mặt khách quan: Trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ là tổng … vi phạm (bên có quyền), ví dụ như phải giao vật hay phải bồi thường thiệt hại…

Xem thêm: Tổng hợp 10+ ví dụ về cấu trúc tuần tự cần phải biết hiện nay

Trách nhiệm pháp lý của vi phạm dân sự quy định như thế nào?

Trách nhiệm pháp lý của vi phạm dân sự quy định như thế nào?
 • Nơi đăng bài: luatsux.vn
 • Ngày đăng bài: 01/28/2023
 • Số lượng đánh giá: 3.58 (269 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Ví dụ về vi phạm dân sự: – A cho B vay một khoản tiền (có giấy tờ vay nợ), trong đó thỏa thuận rõ thời hạn trả nợ là 02 tháng.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trách nhiệm vi phạm dân sự (trách nhiệm dân sự) là trách nhiệm của một chủ thể phải gánh chịu các biện pháp cưỡng chế nhà nước khi có hành vi xâm phạm đến sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm… của chủ thể khác hoặc khi vi phạm nghĩa vụ dân sự đối với bên có …

Vi phạm hợp đồng dân sự phạt bao nhiêu tiền – Tư vấn 2023

Vi phạm hợp đồng dân sự phạt bao nhiêu tiền - Tư vấn 2023
 • Nơi đăng bài: thaison.vn
 • Ngày đăng bài: 06/03/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.36 (370 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Vi phạm hợp đồng dân sự có thể khiến các bên phải chịu rủi ro về tài … Ví dụ: Theo Điều 301, Luật Thương mại năm 2005 quy định về mức phạt …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Có thể nhiều trường hợp nắm rất rõ về hành vi vi phạm hợp đồng dân sự nhưng không phải ai cũng nắm được mức phạt vi phạm hợp đồng dân sự. Trên thực tế thì không có mức phạt cố định cho hành vi vi phạm hợp đồng dân sự, mức phạt vi phạm hợp đồng dân …

Ví dụ về vi phạm dân sự [Cập nhập 2022]

Ví dụ về vi phạm dân sự [Cập nhập 2022]
 • Nơi đăng bài: accgroup.vn
 • Ngày đăng bài: 05/09/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.01 (523 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: ✅ Dịch vụ thành lập công ty:
  ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh:
  ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu:
  ✅ Dịch vụ kiểm toán:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví dụ 3: Bạn ký hợp đồng với Công ty xây dựng để xây nhà trong thời hạn 6 tháng. Tuy nhiên, đội xây dựng của Công ty do thiếu trách nhiệm nên hơn 6 tháng chưa xây xong. Họ đã vi phạm nghĩa vụ về thời hạn hoàn thành công việc. Vi phạm đó gây thiệt …

Xem thêm: Tổng hợp 10+ ví dụ về một bài thuyết trình bạn không nên bỏ qua

Ví dụ vi phạm dân sự 2023

 • Nơi đăng bài: c1thule-bd.edu.vn
 • Ngày đăng bài: 04/08/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.98 (180 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Ví dụ vi phạm dân sự 2023 · How can you find 15% of 25? 17 phút trước · How did the Atlantic slave trade benefit economy of Britain’s New England colonies? 59 …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví dụ 5: Ông Y có ba người con trai và có một phần đất lớn. Ông Y đã để lại di chúc với việc phân chia tài sản mảnh chất chia đôi cho hai người con lớn còn người con út không có gì. Khi ra toà thì việc phân chia tài sản thừa kế là không công bằng …

Lỗi trong trách nhiệm dân sự là gì? – Luật Hoàng Anh

 • Nơi đăng bài: luathoanganh.vn
 • Ngày đăng bài: 04/10/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.76 (158 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Thông thường, bên phạm lỗi vô ý sẽ chịu trách nhiệm dân sự nhẹ hơn so với … Ví dụ khoản 2 Điều 577 BLDS năm 2015 quy định về nghĩa vụ bồi …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “Điều 364. Lỗi trong trách nhiệm dân sự Lỗi trong trách nhiệm dân sự bao gồm lỗi cố ý, lỗi vô ý. Lỗi cố ý là trường hợp một người nhận thức rõ hành vi của mình sẽ gây thiệt hại cho người khác mà vẫn thực hiện và mong muốn hoặc tuy không mong muốn …

Thế nào là vi phạm dân sự? – lsvn.vn

 • Nơi đăng bài: lsvn.vn
 • Ngày đăng bài: 09/05/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.67 (138 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về vi phạm dân sự: – A. cho B. vay một khoản tiền (có giấy tờ vay nợ), trong đó thỏa thuận rõ thời hạn trả …

Vi phạm dân sự là gì? Trách nhiệm vi phạm dân sự thế nào?

 • Nơi đăng bài: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng bài: 09/27/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.62 (97 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Dưới đây là một số ví dụ cụ thể về vi phạm dân sự: – A cho B vay một khoản tiền (có giấy tờ vay nợ), trong đó thỏa thuận rõ thời hạn trả nợ …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Công ty A ký kết hợp đồng mua bán với công ty B hàng hóa là 2 tấn bột mỳ. Theo thỏa thuận bên A có trách nhiệm giao hàng cho bên B vào ngày 24/8/2022. Tuy nhiên, đến ngày giao hàng mà A đã mang thiếu số lượng hàng hóa theo thỏa thuận, điều này đã …

Related Posts

Thông tin về 10+ ví dụ về mối ghép cố định không nên bỏ lỡ

Thông tin về 10+ ví dụ về mối ghép cố định không nên bỏ lỡ

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về ví dụ về mối ghép cố định dể bạn đọc tìm hiểu

Danh sách 10+ ví dụ về nguyên tắc cơ sở dồn tích hiện được quan tâm nhiều

Danh sách 10+ ví dụ về nguyên tắc cơ sở dồn tích hiện được quan tâm nhiều

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ví dụ về nguyên tắc cơ sở dồn tích để bạn dễ dàng tìm hiểu thêm

Tổng hợp 10+ ví dụ về sản phẩm đúc đang được quan tâm

Tổng hợp 10+ ví dụ về sản phẩm đúc đang được quan tâm

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ví dụ về sản phẩm đúc cho bạn đọc

Mách bạn 10+ ví dụ câu cảm thán cần phải biết hiện nay

Mách bạn 10+ ví dụ câu cảm thán cần phải biết hiện nay

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về ví dụ câu cảm thán để bạn tham khảo

Tổng hợp 9 ví dụ về độc quyền ở việt nam đang được quan tâm

Tổng hợp 9 ví dụ về độc quyền ở việt nam đang được quan tâm

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với người đọc kiến thức về ví dụ về độc quyền ở việt nam để bạn dễ dàng tìm hiểu thêm

Ví dụ thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý – Luật Hoàng Phi

Ví dụ thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý – Luật Hoàng Phi

Dưới đây là thông tin chia sẻ về 5 ví dụ về chân lý dể bạn đọc tìm hiểu