Gợi ý về 4 ví dụ về văn bản quy phạm pháp luật hiện được quan tâm nhiều

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về ví dụ về văn bản quy phạm pháp luật để bạn tham khảo

Trên thực tế rất nhiều người thường nhầm lẫn giữa hai loại văn bản quy phạm pháp luật và văn bản pháp luật. Bài viết sau xin đưa ra ví dụ về văn bản quy phạm của pháp luật để độc giả có thể hình dung về vấn đề.

Văn bản quy phạm của pháp luật là gì?

Theo quy định tại điều 2 Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã đưa ra giải thích về Văn bản quy phạm pháp luật như sau:

“Điều 2. Văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa quy phạm pháp luật, được ban hành theo đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này. Văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng được ban hành không đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục quy định trong Luật này thì không phải là văn bản quy phạm pháp luật”.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Cũng theo quy định tại Văn bản hợp nhất 23/VBHN-VPQH hiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tại nước ta gồm có:

+ Hiến pháp.

+ Bộ luật, luật (sau đây gọi chung là luật), nghị quyết của Quốc hội.

+ Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

+ Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.

+ Nghị định của Chính phủ; nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Xem thêm: Một vài ví dụ về nhượng quyền thương mại tại Việt Nam – LAVN

+ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

+ Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

+ Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước. Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Không ban hành thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

+ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh).

+ Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

+ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện).

+ Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện

+ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã)

+ Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật

Thông thường văn bản quy phạm pháp luật có các đặc điểm sau:

Xem thêm: Ví dụ về lực và phản lực

+ Có thể thấy văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do các cơ quan nhà nước hoặc nhà chức trách có thẩm quyền ban hành pháp luật ban hành.

+ Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành theo thủ tục, trình tự luật định.

+ Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản có chứa đựng các quy phạm pháp luật. Đó là những khuôn mẫu của hành vi mà mọi thành viên xã hội hoặc các cá nhân, cơ quan nhà nước, tổ chức có liên quan phải xử sự theo.

+ Văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện nhiều lần trong thực tế cuộc sống và được thực hiện trong mọi trường hợp khi có các sự kiện pháp lý tương ứng với nó xảy ra cho đến khi nó hết hiệu lực.

+ Tên gọi, nội dung, trình tự và thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật được quy định cụ thể trong pháp luật.

+ Văn bản quy phạm pháp luật có thể được dùng để ban hành, sửa đối, bố sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy phạm pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật.

+ Văn bản quy phạm pháp luật bao gồm nhiều loại theo quy định của mỗi nước, thông thường nó gồm hai loại chính là văn bản luật và văn bản dưới luật.

Ví dụ về văn bản quy phạm của pháp luật

Để làm rõ hơn về văn bản quy phạm của pháp luật thì bài viết xin đưa ra Ví dụ về văn bản quy phạm của pháp luật để độc giả tham khảo.

– Có thể thấy Hiến pháp năm 2013, Luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017, Bộ luật lao động 2019, Bộ luật dân sự 2015 … của nước ta là những văn bản quy phạm pháp luật. Các văn bản quy phạm pháp luật trên được quốc hội ban hành luật, hiến pháp để quy định:

+ Tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước, chính quyền địa phương, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và cơ quan khác do Quốc hội thành lập;

+ Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân mà theo Hiến pháp phải do luật định; việc hạn chế quyền con người, quyền công dân; tội phạm và hình phạt;

Xem thêm: Tổng hợp 6 ví dụ về mặt tích cực của cạnh tranh cần phải biết hiện nay

+ Chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia, ngân sách nhà nước; quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ các thứ thuế;

+ Chính sách cơ bản về văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường;

+ Quốc phòng, an ninh quốc gia;

+ Chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Nhà nước;

+ Hàm, cấp trong lực lượng vũ trang nhân dân; hàm, cấp ngoại giao; hàm, cấp nhà nước khác; huân chương, huy chương và danh hiệu vinh dự nhà nước;

+ Chính sách cơ bản về đối ngoại;

+ Trưng cầu ý dân;

+ Cơ chế bảo vệ Hiến pháp;

+ Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

– Hay vào ngày 30/12/2019, Nghị định 100/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành Nghị định 100/2019/NĐ-CP. Nghị định 100/2019/NĐ-CP là văn bản mới nhất quy định về hành vi vi phạm hành chính; hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản, …

Hy vọng qua bài viết Ví dụ về văn bản quy phạm của pháp luật sẽ cung cấp cho độc giả những thông tin hữu ích về văn bản quy phạm phát luật và hệ thống văn bản quy phạm phát luật hiện nay ở nước ta.

Top 4 ví dụ về văn bản quy phạm pháp luật được tổng hợp bởi TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÀ GIANG

Hướng dẫn một số nội dung về quy trình rà soát văn bản quy phạm

 • Nơi đăng bài: stp.thuathienhue.gov.vn
 • Ngày đăng bài: 12/28/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.64 (513 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) có vai trò quan trọng trong việc … Ví dụ 2: Quyết định C có một trong những căn cứ ban hành là Nghị quyết D.

Vướng mắc trong áp dụng Văn bản Quy phạm pháp luật

 • Nơi đăng bài: tuphap.hatinh.gov.vn
 • Ngày đăng bài: 04/03/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.42 (510 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật có quy định khác nhau về cùng … Ví dụ: giữa Luật và Pháp lệnh cùng quy định về một vấn đề nhưng có sự khác …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thứ nhất, văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Thời điểm có hiệu lực của văn bản được quy định tại Điều 151 của Luật Ban hành văn bản QPPL 2015, cụ thể: thời điểm có hiệu lực của văn bản sẽ được quy định tại văn …

Văn bản quy phạm phát luật là gì? Hệ thống VBQPPL ở nước ta hiện nay

 • Nơi đăng bài: centalaw.com
 • Ngày đăng bài: 03/27/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.32 (247 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Nhiều người thường nhầm lẫn giữa hai loại văn bản quy phạm pháp luật và văn bản pháp luật. Trong bài viết này Centalaw sẽ chia sẻ tới bạn đọc khái niệm thế …

Có bao nhiêu loại văn bản quy phạm pháp luật?

 • Nơi đăng bài: luathoanganh.vn
 • Ngày đăng bài: 12/06/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.07 (345 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Ví dụ: Luật đất đai, Luật thuế, Luật xây dựng,… Bộ luật là cũng một văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành nhưng nhằm điều chỉnh …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 3. Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch …

Related Posts

Tiếng việt lớp 2 từ chỉ sự vật và tất cả kiến thức nhớ – Monkey

Tiếng việt lớp 2 từ chỉ sự vật và tất cả kiến thức nhớ – Monkey

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ví dụ từ chỉ sự vật lớp 2 để bạn tham khảo

Bán hàng cá nhân là gì? Quy trình 7 bước chốt Sale “thần thánh”

Bán hàng cá nhân là gì? Quy trình 7 bước chốt Sale “thần thánh”

Mời các bạn xem thông tin tổng hợp về ví dụ về bán hàng cá nhân cho bạn đọc

Các loại máy cơ đơn giản, ví dụ và công dụng – THPT Lê Hồng Phong

Các loại máy cơ đơn giản, ví dụ và công dụng – THPT Lê Hồng Phong

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về cho ví dụ sử dụng máy cơ đơn giản dể bạn đọc tìm hiểu

#1 Quan hệ hội sinh là gì? Đặc điểm của mối quan hệ hội sinh

#1 Quan hệ hội sinh là gì? Đặc điểm của mối quan hệ hội sinh

Duới đây là các thông tin và kiến thức về ví dụ về quan hệ hội sinh tới bạn

Xung đột là gì ? Giải quyết xung đột là gì và ví dụ – iTmaster.vn

Xung đột là gì ? Giải quyết xung đột là gì và ví dụ – iTmaster.vn

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ví dụ về xung đột trong tổ chức tới bạn

Giá Trị Bản Thân Là Gì? Khẳng Định Giá Trị Bản Thân Nơi … – Chefjob

Giá Trị Bản Thân Là Gì? Khẳng Định Giá Trị Bản Thân Nơi … – Chefjob

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về ví dụ về giá trị bản thân để bạn tham khảo