Top 10+ ví dụ về dân chủ trực tiếp không nên bỏ lỡ

Dưới đây là thông tin chia sẻ về ví dụ về dân chủ trực tiếp cho bạn

Phân biệt dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp 2022. Dân chủ là một trong những quyền cơ bản và quan trọng nhất của con người. Vậy dân chủ có những hình thức nào và được biểu hiện ra sao? Mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây cùng Trường Tiểu học Thủ Lệ.

Bạn đang xem: Phân biệt dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp 2022

Dân chủ là quyền cơ bản của con người

1. Dân chủ trực tiếp là gì?

Căn cứ Điều 6 Hiến pháp 2013 quy định:

Dân chủ trực tiếp là hình thức dân chủ với những quy chế, thiết chế để nhân dân thảo luận, biểu quyết, tham gia trực tiếp quyết định công việc của cộng đồng nhà nước.

Đây là hình thức tham gia của mọi công dân một cách bình đẳng và trực tiếp vào các quyết định trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội,… theo biểu quyết đa số, là sự thể hiện một cách trực tiếp ý chí của chủ thể quyền lực về những vấn đề quan trọng nhất.

Xem thêm: Mách bạn 12 điểm ngắm đúng là gì cho ví dụ cần phải biết hiện nay

Ví dụ: Tất cả công dân đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được trực tiếp đi bỏ phiếu bầu ra những người mình tin tưởng, đủ đức đủ tài vào trong Hội đồng nhân dân các cấp và các đại biểu quốc hội.

2. Dân chủ gián tiếp là gì?

Căn cứ Điều 6 Hiến pháp 2013 quy định thì:

Dân chủ gián tiếp là hình thức dân chủ thông qua những quy chế, thiết chế để nhân dân bầu ra những người đại diện thay mặt mình quyết định các công việc chung của cộng đồng, đất nước.

Như vậy, dân chủ gián tiếp là dân chủ đại diện, mà yếu tố quan trọng nhất là trong đó người dân có quyền bỏ phiếu trực tiếp bầu ra người đại diện cho mình quyết định các công việc chung của cộng đồng, đất nước.

Những người được bầu đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và phải hành động dựa trên nguyên tắc đó.

3. Phân biệt dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp

Hình ảnh cử tri đi bầu cử – biểu hiện thực hiện quyền dân chủ trên thực tế.

3.1. Giống nhau

Xem thêm: Tổng hợp 10+ quy phạm của pháp luật la gì cho ví dụ bạn không nên bỏ qua

Cả quyền dân chủ trực tiếp và gián tiếp đều thể hiện cho quyền lực của nhân dân mà cụ thể ở đây là quyền làm chủ.

3.2. Khác nhau:

Sự khác nhau giữa dân chủ trực tiếp và gián tiếp thể hiện trên 4 mặt sau đây:

Ý nghĩa

 • Dân chủ trực tiếp đề cập đến một hình thức chính phủ trong đó công dân tham gia một cách chính đáng vào việc quản lý của chính phủ.
 • Dân chủ gián tiếp bao hàm một nền dân chủ trong đó mọi người bầu cho người đại diện của họ, để đại diện cho họ trong việc tham gia đến công việc của cộng đồng, đất nước.

Cách thức

 • Dân chủ trực tiếp: Tham gia trực tiếp vào công việc của cộng đồng, đất nước.
 • Dân chủ gián tiếp: Người dân thực hiện quyền làm chủ thông qua cơ quan, người đại diện.

Tính chất:

 • Dân chủ trực tiếp: Mang tính chất quần chúng rộng rãi. Phụ thuộc vào trình độ nhân dân.
 • Dân chủ gián tiếp: Mang tính chất phản ánh gián tiếp, đôi khi không chính xác, cụ thể. Phụ thuộc vào khả năng người đại diện.

Xem thêm: Tổng hợp 10+ ví dụ về câu khẳng định trong tiếng việt không nên bỏ lỡ

Sự thích hợp

 • Dân chủ trực tiếp: Quy mô dân số nhỏ.
 • Dân chủ gián tiếp: Quy mô dân số lớn.

Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Dân chủ trực tiếp và gián tiếp vì thế trở thành một trong những quyền quan trọng nhất của con người, thể hiện sự tự do, bình đẳng, quyền làm chủ của mỗi người.

Bài viết trên đã giải thích sự giống và khác nhau chi tiết về dân chủ trực tiếp và gián tiếp, mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Là gì? mảng Hỏi đáp pháp luật của Trường Tiểu học Thủ Lệ.

Đăng bởi: Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi đáp

Top 11 ví dụ về dân chủ trực tiếp được tổng hợp bởi TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÀ GIANG

Em hãy phân biệt dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp. Cho ví dụ minh họa?

 • Nơi đăng bài: tech12h.com
 • Ngày đăng bài: 01/03/2023
 • Số lượng đánh giá: 4.87 (730 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Em hãy phân biệt dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp. Cho ví dụ minh họa? Trang chủ · Lớp 11 · Giải GDCD 11. 01 Đề bài: Câu 4: Em hãy phân biệt dân chủ …

Hãy nêu ví dụ về dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp

 • Nơi đăng bài: hoidap247.com
 • Ngày đăng bài: 09/26/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.47 (452 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: … biểu quyết khi nhà nước cho trưng cầu dân ý – mỗi người đều tự do ngôn luận và tự do báo trí hợp pháp Dân chủ gián tiếp – ví dụ + trưởng …

Xem thêm: Tổng hợp 9 ví dụ về giống vật nuôi bạn nên biết hiện nay

Dân chủ trực tiếp là gì?

Dân chủ trực tiếp là gì?
 • Nơi đăng bài: hoatieu.vn
 • Ngày đăng bài: 09/05/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.25 (461 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Quy định về dân chủ trong Hiến pháp; 4. Ví dụ dân chủ trực tiếp. Dân chủ là một chế độ chính trị do nhân dân làm chủ, Nhà nước đại diện nhân …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dân chủ là chế độ chính trị xuất hiện từ xa xưa ngay cả khi chưa hình thành Nhà nước. Khái niệm dân chủ thuở sơ khai được hiểu là việc làm chủ của người dân đối với lãnh thổ đang sinh sống, xuất phát từ những nhu cầu trong xã hội, người dân lập ra …

Về thực hành dân chủ trực tiếp ở nước ta hiện nay

 • Nơi đăng bài: tapchicongsan.org.vn
 • Ngày đăng bài: 01/18/2023
 • Số lượng đánh giá: 4.07 (307 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Thực tế đó cho thấy, người dân nhiệt tình, nhất là khi họ có cơ hội được tận mắt chứng kiến kết quả sự tham gia của họ, ví dụ trong một chương …

Giúp e “Lấy 3 ví dụ về dân chủ trực tiếp
và 3 ví dụ về – Colearn

 • Nơi đăng bài: colearn.vn
 • Ngày đăng bài: 03/29/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.85 (201 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: và 3 ví dụ về dân chủ gián tiếp” với ạ. Trả lời. GS. Nguyễn Thị Quỳnh. 06:52, 15/02/2022. Dân chủ trực tiếp: Ví dụ: Tất cả công dân đủ điều kiện trực tiếp …

Xem thêm: Top 10+ ví dụ thành phần kinh tế nhà nước bạn không nên bỏ qua

Dân chủ trực tiếp trên thế giới và dân chủ trực tiếp ở nước ta

 • Nơi đăng bài: lapphap.vn
 • Ngày đăng bài: 02/07/2023
 • Số lượng đánh giá: 3.61 (231 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Một trong những mô hình thực tế đầu tiên về dân chủ trực tiếp là nhà nước dân … Ví dụ, trưng cầu ý dân là cách thức giúp các cơ quan và đại diện dân cử …

Dân chủ trực tiếp là gì? Hình thức dân chủ trực tiếp ở Việt Nam?

 • Nơi đăng bài: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng bài: 08/15/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.59 (458 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Dân chủ gián tiếp là gì? Phân biệt với hình thức dân chủ trực tiếp? Dân chủ gián tiếp là gì? Ví dụ về nền dân chủ gián tiếp ở Hoa Kỳ hiện …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Quyền bầu cử là quyền căn bản của công dân được Hiến pháp và pháp luật quy định để đảm bảo cho mọi công dân có đầy đủ tư cách thực hiện việc lựa chọn người đại biểu của mình tại cơ quan quyền lực nhà nước. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ …

Em hãy phân biệt dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp. Cho ví dụ minh họa? Giải GDCD 11 bài 10

 • Nơi đăng bài: khoahoc.com.vn
 • Ngày đăng bài: 11/16/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.39 (437 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Theo em, dân chủ và tập trung, dân chủ và tự do, dân chủ và pháp luật có mâu thuẫn với nhau không? Tại sao? Câu 4 trang 90 SGK GDCD lớp 11. Câu 4: Em hãy phân …

Xem thêm: Tổng hợp 10+ ví dụ tôn trọng người khác bạn nên biết hiện nay

Hãy nêu những ví dụ thể hiện dân chủ và thể hiện không dân chủ mà em biết

 • Nơi đăng bài: conkec.com
 • Ngày đăng bài: 10/02/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.11 (410 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Lớp 11 – Giải GDCD 11 – Câu 5: Hãy nêu những ví dụ thể hiện dân chủ và thể hiện không … Câu 4: Em hãy phân biệt dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp.

Câu 4 trang 90 SGK GDCD lớp 11

 • Nơi đăng bài: loigiaihay.com
 • Ngày đăng bài: 12/24/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.83 (76 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: theo biểu quyết đa số, là sự thể hiện một cách trực tiếp ý chí của chủ thể quyền lực về những vấn đề quan trọng nhất. Quảng Cáo >. + Ví dụ: Tất cả công dân …

Hãy nêu ví dụ về dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp – loga.vn

 • Nơi đăng bài: loga.vn
 • Ngày đăng bài: 01/18/2023
 • Số lượng đánh giá: 2.83 (199 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Dân chủ trực tiếp: Ví dụ: Tất cả công dân đủ điều kiện trực tiếp đi bỏ phiếu bầu ra những người mình tin tưởng, đủ đức đủ tài vào trong Hội đồng nhân dân …

Related Posts

Tiếng việt lớp 2 từ chỉ sự vật và tất cả kiến thức nhớ – Monkey

Tiếng việt lớp 2 từ chỉ sự vật và tất cả kiến thức nhớ – Monkey

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ví dụ từ chỉ sự vật lớp 2 để bạn tham khảo

Bán hàng cá nhân là gì? Quy trình 7 bước chốt Sale “thần thánh”

Bán hàng cá nhân là gì? Quy trình 7 bước chốt Sale “thần thánh”

Mời các bạn xem thông tin tổng hợp về ví dụ về bán hàng cá nhân cho bạn đọc

Các loại máy cơ đơn giản, ví dụ và công dụng – THPT Lê Hồng Phong

Các loại máy cơ đơn giản, ví dụ và công dụng – THPT Lê Hồng Phong

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về cho ví dụ sử dụng máy cơ đơn giản dể bạn đọc tìm hiểu

#1 Quan hệ hội sinh là gì? Đặc điểm của mối quan hệ hội sinh

#1 Quan hệ hội sinh là gì? Đặc điểm của mối quan hệ hội sinh

Duới đây là các thông tin và kiến thức về ví dụ về quan hệ hội sinh tới bạn

Xung đột là gì ? Giải quyết xung đột là gì và ví dụ – iTmaster.vn

Xung đột là gì ? Giải quyết xung đột là gì và ví dụ – iTmaster.vn

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ví dụ về xung đột trong tổ chức tới bạn

Giá Trị Bản Thân Là Gì? Khẳng Định Giá Trị Bản Thân Nơi … – Chefjob

Giá Trị Bản Thân Là Gì? Khẳng Định Giá Trị Bản Thân Nơi … – Chefjob

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về ví dụ về giá trị bản thân để bạn tham khảo