Top 10+ ví dụ quá khứ đơn cần phải biết hiện nay

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với người đọc kiến thức về ví dụ quá khứ đơn tới bạn

Quá khứ đơn (Past simple) là phần kiến thức đầu tiên mà chúng ta được học khi tiếp xúc với tiếng Anh. Tuy nhiên vẫn khá nhiều người đến giờ vẫn gặp khó khăn khi sử dụng. Nguyên nhân của vấn đề này là các bạn chưa hiểu kĩ được gốc rễ của loại thì này. Ngay bây giờ, cùng Langmaster tìm hiểu về khái niệm, công thức, cách dùng và dấu hiệu thì quá khứ đơn nhé!

Xem thêm:

 • TỔNG HỢP BẢNG CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT
 • TỔNG HỢP CÁC DẠNG BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (CÓ ĐÁP ÁN)
 • THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (Present Simple) – Công thức, dấu hiệu và bài tập có đáp án

1. Khái niệm thì quá khứ đơn (Past simple hay simple past)

Thì quá khứ đơn trong tiếng Anh (Past simple hay simple past) là một thì được sử dụng khi diễn tả một hành động, sự việc đã xảy trong trong thời gian ở quá khứ. Nó còn diễn tả những hành động, sự việc vừa mới kết thúc trong quá khứ.

Xem thêm: Thế năng là gì? Công thức tính thế năng trọng trường và đàn hồi

Ví dụ:

 • She went to school yesterday.

(Hôm qua cô ấy đã đi học.)

 • Mary didn’t come to the company last week.

(Tuần trước Mary đã không đến công ty.)

 • I traveled to China two years ago.

(Tôi đã tới Trung Quốc vào 2 năm về trước)

null

2. Công thức thì quá khứ đơn (Past simple)

Các công thức thì quá khứ đơn sẽ được chia làm 2 phần: cấu trúc với động từ “to be” và cấu trúc với động từ thường. Trong mỗi cấu trúc đó lại có 3 dạng nhỏ hơn bao gồm: khẳng định, phủ định và nghi vấn. Cùng Langmaster tìm hiểu các cấu trúc kèm ví dụ chi tiết nhất:

2.1. Thì quá khứ đơn với “to be”

– Cấu trúc câu khẳng định: S + was/ were + O

Trong đó:

 • He/She/It/Danh từ số ít/ Danh từ không đếm được + was
 • I/We/ You/ They/ Danh từ số nhiều + were

Xem thêm: Thế năng là gì? Công thức tính thế năng trọng trường và đàn hồi

Ví dụ:

 • My phone was broken yesterday.

(Chiếc điện thoại của tôi đã bị hư ngày hôm qua.)

 • We were in DaLat on our summer vacation last week.

(Chúng tôi đã ở Đà Lạt trong ký nghỉ hè tuần trước.)

 • I was a student last year. Now I am working for a company.

(Tôi đã là một học sinh từ năm ngoái rồi. Giờ tôi đang làm cho một công ty)

– Cấu trúc câu phủ định: S + was/ were NOT + O

Xem thêm: Thế năng là gì? Công thức tính thế năng trọng trường và đàn hồi

Ví dụ:

 • Helen wasn’t happy yesterday because she didn’t pass the exam.

(Hôm qua cô ấy không vui vì cô ấy không đậu kỳ thi.)

 • I was not you so I didn’t decide.

(Tôi không phải bạn nên tôi không thể quyết định được)

 • He wasn’t angry with you.

(Anh ấy đã không tức giận với bạn)

– Cấu trúc câu nghi vấn:

Câu hỏi: Was/Were + S + N/Adj?

Câu trả lời:

 • Yes, S + was/were
 • No, S + wasn’t/weren’t.

Xem thêm: Thế năng là gì? Công thức tính thế năng trọng trường và đàn hồi

Ví dụ:

 • Was Helen the first to sign up for this course?

(Helen có phải là người đầu tiên đăng ký khóa học này không?)

 • Was you angry?

(Bạn đã tức giận à?)

 • Was he a dentist last year?

(Anh ta đã làm nha sĩ vào năm ngoái à?)

 • Câu trả lời: Yes, she /he was.

null

Công thức thì quá khứ đơn

Xem thêm:

=> THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH – CÁCH DÙNG, DẤU HIỆU NHẬN BIẾT VÀ BÀI TẬP

=> THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN – CÁCH DÙNG, DẤU HIỆU NHẬN BIẾT VÀ BÀI TẬP

2.2. Thì quá khứ đơn với động từ thường

– Cấu trúc câu khẳng định: S + V2 + O

Xem thêm: Thế năng là gì? Công thức tính thế năng trọng trường và đàn hồi

Ví dụ:

 • My family went to Sapa last month.

(Gia đình tôi đã đi Sapa vào tháng trước.)

 • I met him in an English class yesterday.

(Tôi đã gặp anh ấy trong một lớp học tiếng Anh ngày hôm qua.)

 • She went to the hospital last week.

(Cô ấy đã đến bệnh viện từ tuần trước)

– Cấu trúc câu phủ định: S + did not + V_ infinitive

Xem thêm: Thế năng là gì? Công thức tính thế năng trọng trường và đàn hồi

Ví dụ:

 • I didn’t go to the party last night.

(Tôi đã không đến buổi tiệc tối hôm qua.)

 • We didn’t accept their offer.

(Chúng tôi đã không đồng ý đề nghị của họ)

 • She didn’t show me the password to her computer.

(Cô ấy đã không cho tôi xem mật khẩu của máy tính)

– Cấu trúc câu nghi vấn: Did + S + V infinitive

Câu trả lời:

 • Yes, S + did
 • No, S + didn’t.

Xem thêm: Thế năng là gì? Công thức tính thế năng trọng trường và đàn hồi

Ví dụ:

 • Did you go to the party last night?

(Bạn có đến buổi tiệc tối hôm qua không?)

 • Did you bring my key?

(Bạn đã cầm chìa khóa của tôi đúng không?)

 • Did she play piano for school?

(Cô ấy đã chơi piano cho trường học à?)

 • Câu trả lời: No, she /he didn’t.

ĐĂNG KÝ NGAY:

=> Khóa học tiếng Anh giao tiếp OFFLINE

=> Khóa học tiếng Anh giao tiếp TRỰC TUYẾN 1 kèm 1

=> Khóa học tiếng Anh giao tiếp TRỰC TUYẾN NHÓM

3. Cách dùng thì quá khứ đơn (Past Simple)

3.1. Thì quá khứ đơn diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ, đã kết thúc rồi và biết rõ thời gian.

Xem thêm: Thế năng là gì? Công thức tính thế năng trọng trường và đàn hồi

Ví dụ:

 • Mary went to Vietnam last summer.

(Mart đến Việt Nam vào mùa hè năm ngoái.)

 • I worked at MN company two years ago.

(Tôi đã làm việc cho công ty MN 2 năm trước)

 • My family went to the beach last summer.

(Gia đình tôi đã đi biển vào mùa hè trước)

3.2. Thì quá khứ đơn diễn tả một hành động đã xảy ra liên tiếp trong suốt một khoảng thời gian trong quá khứ nhưng hiện tại đã hoàn toàn chấm dứt.

Xem thêm: Thế năng là gì? Công thức tính thế năng trọng trường và đàn hồi

Ví dụ:

 • I worked as a teacher for six years before her marriage.

(Cô ấy đã làm giáo viên trong vòng 6 năm trước khi kết hôn.)

 • I visited my grandma every month when I was not married.

(Tôi tới thăm bà vào mỗi tháng trước khi tôi kết hôn)

 • I worked about 10 hours a day before I was sick.

(Tôi đã làm việc 10 tiếng mỗi ngày trước khi tôi bị ốm)

3.3. Thì quá khứ đơn diễn tả 1 hành động xen vào 1 hành động khác trong quá khứ.

Xem thêm: Thế năng là gì? Công thức tính thế năng trọng trường và đàn hồi

Ví dụ:

 • When we were having dinner, the phone rang.

(Khi chúng tôi đang ăn tối thì chuông reo.)

 • When he came home I was reading a book.

(Khi anh ta về nhà thì tôi đang đọc một quyển sách)

 • She cried when she was watching a movie.

(Cô ấy đã bật khóc khi đang xem một bộ phim)

3.4. Thì quá khứ đơn được sử dụng trong câu điều kiện loại 2

Xem thêm: Thế năng là gì? Công thức tính thế năng trọng trường và đàn hồi

Ví dụ:

 • If I were him, I would be so happy.

(Nếu tôi là anh ấy, tôi sẽ rất hạnh phúc.)

 • If I were you, I would bring my key before going out.

(Nếu tôi là bạn, tôi sẽ cầm theo chìa khóa của mình trước khi ra ngoài)

 • If I were her, I would be married with Tom because he is very rich.

(Nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ lấy Tom bởi vì anh ta rất giàu có)

3.5. Dùng trong câu ước không có thật ở hiện tại.

Xem thêm: Thế năng là gì? Công thức tính thế năng trọng trường và đàn hồi

Ví dụ:

 • I wish I were in Vietnam now.

(Tôi ước giờ tôi đang ở Việt Nam)

 • I wish I had a lot of money.

(Tôi ước tôi có thật nhiều tiền)

 • I wish I saw you at the party last night.

(Tôi ước tôi nhìn thấy bạn trong bữa tiệc đêm qua)

4. Cách chia động từ thì quá khứ đơn

Các động từ trong quá khứ đơn được chia như thế nào? Hãy tìm hiểu ngay dưới đây:

4.1. Đối với động từ “tobe”

 • Was: Ngôi thứ nhất số ít, ngôi thứ ba số ít

(I, he, she, it)

 • Were: Ngôi thứ nhất số nhiều, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba số nhiều

(We, you, they)

4.2. Đối với động từ thường (V2)

 • Ta thêm “ed” vào đuôi những động từ có quy tắc: want -> wanted, turn -> turned,…
 • Thêm “d” vào những động từ đã có tận cùng là “e”: Agree -> Agreed, smile ->smiled,…
 • Động từ đuôi “y”, ta chuyển thành “i” rồi thêm “ed”: study -> studied, cry -> cried,…

4.3. Các động từ bất quy tắc khác trong thì quá khứ đơn

Ở thì quá khứ đơn, ngoài các động từ thêm đuôi ed, thì có những động từ không theo quy tắc đó. Dưới đây là một số động từ bất quy tắc ở dạng quá khứ:

Động từ

Thể quá khứ đơn (V2)

Nghĩa

Begin

Began

Bắt đầu

Come

Came

Đi đến

Do

Did

Làm

Eat

Ate

Ăn

Find

Found

Tìm thấy

Give

Gave

Cho

Have

Had

Keep

Kept

Giữ

Leave

Left

Xem thêm: Thông tin về 8 ví dụ về chuyển động tròn đều không nên bỏ lỡ

Ra đi

Meet

Met

Gặp mặt

Pay

Paid

Trả

Read

Read

Đọc

Sing

Sang

Ca hát

Xem bảng 360 động từ bất quy tắc đầy đủ ở đây nhé:

ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC TRONG TIẾNG ANH

5. Dấu hiệu thì quá khứ đơn

Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu xong cấu trúc thì quá khứ đơn, vậy dấu hiệu nhận biết thì quá khứ đơn là gì? Để nhận biết, chúng ta có thể dựa vào những dấu hiệu sau:

 • Trong câu có các từ như: yesterday, in the past, the day before, ago, last (week, year, month) hoặc những khoảng thời gian đã qua trong ngày (today, this morning, this afternoon).
 • Sau as if, as though (như thể là), it’s time (đã đến lúc), if only, wish (ước gì), would sooner/ rather (thích hơn)
 • Trong một số cấu trúc nhất định: It’s + (high) time + S + Ved, It + is + khoảng thời gian + since + thì quá khứ, câu điều kiện loại 2,…

Xem thêm: Thế năng là gì? Công thức tính thế năng trọng trường và đàn hồi

Ví dụ:

 • I didn’t go to school yesterday because of the heavy rain.

(Tôi đã không tới trường vào ngày hôm qua vì mưa rất to)

 • The plane took off an hour ago.

(Cái máy bay đã cất cánh được 1 giờ rồi)

 • It is high time I started to learn English seriously.

(Đã đến lúc tôi phải bắt đầu học tiếng Anh một cách nghiêm túc rồi.)

6. Câu bị động thì quá khứ đơn (Passive voice)

Chúng ta có thể chia thành các dạng sau:

6.1. Câu khẳng định

Cấu trúc câu khẳng định: S + was/were + Ved/pII

Xem thêm: Thế năng là gì? Công thức tính thế năng trọng trường và đàn hồi

Ví dụ:

 • It was built in 1985.

(Nó được xây vào năm 1985)

 • My bike was lost last night.

(Xe đạp của tôi đã bị mất đêm hôm qua)

 • A cake was made at home yesterday.

(Chiếc bánh đó được làm làm tại nhà vào ngày hôm qua)

6.2. Câu phủ định

Cấu trúc câu phủ định: S + was/were + not + Ved/pII

Xem thêm: Thế năng là gì? Công thức tính thế năng trọng trường và đàn hồi

Ví dụ:

 • The school was not built in 1990.

(Ngôi trường không được được xây vào năm 1990)

 • New books weren’t bought last week.

(Quyển sách mới không được mua vào tuần trước)

 • A cake was not made at the restaurant yesterday.

(Chiếc bánh đó không được làm làm tại nhà hàng vào ngày hôm qua)

6.3. Câu nghi vấn

Cấu trúc câu nghi vấn: Was/ Were + O + Vp2…?

Xem thêm: Thế năng là gì? Công thức tính thế năng trọng trường và đàn hồi

Ví dụ:

 • Were pictures drawn yesterday morning?

(Bức tranh đó được vẽ vào sáng hôm qua đúng không?)

 • Were flowers planned last month?

(Những bông hoa đó được trồng vào tháng trước đúng không?)

 • Was the restaurant built last year?

(Nhà hàng đó được xây dựng vào năm ngoái đúng không?)

7. Phân biệt quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành

Thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành rất hay bị nhầm lẫn với nhau và vì thế đã có rất nhiều trường hợp các bạn dùng sai phần ngữ pháp này. Đây sẽ là một số lưu ý dành cho bạn để phân biết và sử dụng đúng:

7.1. Giống nhau

2 thì này nói về những sự kiện, hành động bắt đầu trong quá khứ

7.2. Khác nhau

7.2.1. Thì quá khứ đơn

 • Chỉ nói về quá khứVD: I done my homework. (Tôi đã hoàn thành bài tập về nhà.)
 • Nói về một thời điểm đã xác định, hoặc có thể tự hiểu về thời điểm xảy ra sự kiện, hành độngVD: I read the document when I was in the library.(Tôi đã đọc tài liệu khi tôi còn ngồi trong thư viện. Bây giờ tôi không còn ngồi ở thư viện nữa và tôi cũng không đọc tài liệu nữa.)
 • Sử dụng những cụm từ chỉ thời gian xác định, đã kết thúcVD: I read novel Twightlight last week. (Tôi đã đọc tiểu thuyết chạng vạng vào xong trong tuần trước)(‘last week’ = tuần trước, đã kết thúc)

7.2.2. Thì hiện tại hoàn thành

 • Liên hệ quá khứ với hiện tạiVD: I’ve done my homework. (Tôi đã hoàn thành bài tập về nhà tại một thời điểm nào đó trước lúc nói và có thể sẽ tiếp tục đánh dấu sau này.)
 • Không xác định thời điểm cụ thểVD: Have you watch the Emily in Paris?(Cậu xem phim Emily in Paris chưa? Không cần biết là xem khi nào nhưng phải đọc trước thời điểm nói.)
 • Sử dụng những cụm từ chỉ thời gian không xác địnhVD: I’venovel Twightlight this week.(‘this week’ = tuần này, có thể vẫn chưa kết thúc)

8. Video hướng dẫn cách dùng thì quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn và quá khứ hoàn thành

Trên đây là toàn bộ kiến thức về thì quá khứ đơn mà bạn cần nắm vững, để có thể hiểu sâu hơn về các thì quá khứ trong tiếng Anh, bạn có thể tham khảo video ở dưới này nhé:

9. Các dạng bài tập thì quá khứ đơn và đáp án

Để củng cố những kiến thức đã học ở trong bài ngày hôm nay, Langmaster đã tổng hợp và gửi đến bạn một số dạng bài tập. Cùng hoàn thành để ôn lại các kiến thức ngày hôm nay nhé!

null

Các dạng bài tập thì quá khứ đơn và đáp án

9.1. Bài tập

Bài tập 1: Chia các động từ để hoàn thành câu

 1. Yesterday, he (go)______ to the hotel with a client.
 2. They (drive) ______ around the parking lot for an hour to find a parking space.
 3. When I (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full.
 4. The waitress (ask) ______ me if I (have) _______ reservations.
 5. She (say) _______, “No, my secretary forgets to make them.”
 6. The waitress (tell)______ me to come back in 4 hours.
 7. Her client and she slowly (walk) ______ back to the car.
 8. Then they (see) ______ a big grocery store.
 9. I (stop) _______ in the grocery store and (buy) ______ some sandwiches.
 10. That (be) ______ better than waiting for two hours.

Bài tập 2: Chia động từ để hoàn thành đoạn văn

On Saturday, the children ___ (talk) about a day out together in the country. The next morning, they ____(go) to the country with their 3 dogs and ___ (play) together. Lam and Dan ___ (have) some kites. Sometime later the dogs ____ (be) not there. So they ___ (call) them and ____ (look) for them in the forest. After half an hour the children ____ (find) them and ___ (take) them back. Chi ___ (be) very happy to see them again. At lunchtime, Lam ___ (go) to the bikes and ___ (fetch) the basket with some meat sandwiches. Then they ___ (play) baseball. Lam and Dan ____ (win). In the evening, they ___ (ride) home.

Bài tập 3: Dùng những từ gợi ý dưới đây để hoàn thành câu

 1. She/ go swimming/ yesterday.

Xem thêm: Lý Thuyết Về Phép Biến Hình Lớp 11 – Marathon Education

=> ________________________________

 1. He/ wash/ the dishes.

Xem thêm: Lý Thuyết Về Phép Biến Hình Lớp 11 – Marathon Education

=> ________________________________

 1. His mother/ go shopping/ with/ friends/ in/ park.

Xem thêm: Lý Thuyết Về Phép Biến Hình Lớp 11 – Marathon Education

=> ________________________________

 1. I/ cook/ chicken noodles/ lunch.

Xem thêm: Lý Thuyết Về Phép Biến Hình Lớp 11 – Marathon Education

=> ________________________________

 1. She/ I/ study/ hard/ last month.

Xem thêm: Lý Thuyết Về Phép Biến Hình Lớp 11 – Marathon Education

=> ________________________________

 1. my dad/ play/ golf/ yesterday.

Xem thêm: Lý Thuyết Về Phép Biến Hình Lớp 11 – Marathon Education

=> ________________________________

 1. last night/ I/listen/ music/ for 2 hours.

Xem thêm: Lý Thuyết Về Phép Biến Hình Lớp 11 – Marathon Education

=> ________________________________

 1. We/ have/ nice/ weekend.

Xem thêm: Lý Thuyết Về Phép Biến Hình Lớp 11 – Marathon Education

=> ________________________________

 1. I/ go/ supermarket /yesterday.

=> ____________________________ ____

 1. We/ not go/ school last week.

Xem thêm: Lý Thuyết Về Phép Biến Hình Lớp 11 – Marathon Education

=> ________________________________

Bài tập 4: Trắc nghiệm tổng hợp, khoanh vào đáp án đúng nhất

1. He ___________ more than 60 pieces of music.

A. writes

B. wrote

C. writed

D. was wrote

2. They _______ him in town a few days ago.

A. did see

B. was saw

C. did saw

D. saw

3. It was cool, so I _____________ the window.

A. shut

B. was shut

C. am shut

D. shutted

4. I ___________ to the hospital three times last week.

A. was go

B. went

C. did go

D. goed

5. What __________ you _________ last summer vacation?

A. were / do

B. did / did

C. did / do

D. do / did

6. The police ___________ me on my way home last week.

A. was stop

B. stopped

C. stops

D. stopping

7. The film is very boring. I _____________ it very much.

A. enjoyed

B. wasn’t enjoy

C. didn’t enjoyed

D. didn’t enjoy

8. The room was very uncomfortable. I ____________ stay very well.

A. didn’t

B. did

C. wasn’t

D. not

9. The window was open and a bird ___________ into the room.

A. fly

B. flew

C. was flew

D. did fly

10. Lam __________ a lot of money last night. She __________ an expensive dress.

A. spend / buy

B. spent / buy

C. spent / bought

D. was spent / bought

Bài tập 5: Chuyển những câu sau sang dạng phủ định và nghi vấn khi sử dụng thì quá khứ đơn

 1. I wrote an essay in math class this morning.
 2. She watched TV yesterday morning.
 3. He and you were in the English club last Monday.
 4. They ate noodles an hour ago.
 5. We always had a nice time on the Christmas holiday in the past.
 6. My mom decorated the Christmas tree.
 7. She bought a new shirt yesterday.
 8. We were late for school.
 9. He took his children to the museum last weekend.
 10. I made a cushion for my armchair.

Bài tập 6: Viết lại các câu sau và sử dụng thì quá khứ đơn.

 1. She goes to the swimming pool because she likes swimming.
 2. We have dinner at 8 pm.
 3. She eats too many sweets.
 4. He buys the newspaper in the shop.
 5. They get up at six and go to school
 6. Does he buy the newspaper in the shop over there?
 7. Do you do your homework in the morning?
 8. Do we have a good holiday?
 9. Do you find any animals in the forest?
 10. Is it dark when he gets up in the morning?

Bài tập 7: Chọn was hoặc were để điền vào chỗ trống.

 1. She………very intelligent.
 2. I………at home yesterday.
 3. The dog………in the garden.
 4. They………in Da Nang last month.
 5. He………at school yesterday.

Bài tập 8: Chia động từ sao cho phù hợp

 1. What he ………(do) last night? – He……… (do) his homework.
 2. My elder brother………(not/use) the computer yesterday.
 3. He……… (live) in Da Nang.
 4. Jim ……… (read) the magazine last month.
 5. She ……… (forget) something?

9.2. Đáp án

Bài tập 1:

 1. Yesterday, he went to the hotel with a client.
 2. They drove around the parking lot for an hour to find a parking space.
 3. When I arrived at the restaurant, the place was full.
 4. The waitress asked me if I had reservations.
 5. She said, “No, my secretary forgets to make them.”
 6. The waitress told me to come back in 4 hours.
 7. Her client and she slowly walked back to the car.
 8. Then they saw a big grocery store.
 9. I stopped in the grocery store and bought some sandwiches.
 10. That was better than waiting for two hours.

Bài tập 2:

talk / went / played / had / were / called / looked / found / took / was / went / fetched / played / won / rode

Bài tập 3:

 1. She went swimming yesterday.
 2. He washes the dishes.
 3. His mother went shopping with her friends in the park.
 4. I cooked chicken noodles for lunch.
 5. She and I studied hard last month.
 6. My dad played golf yesterday.
 7. Last night, I listened to music for 2 hours.
 8. We had a nice weekend.
 9. I went to the supermarket yesterday.
 10. We didn’t go to school last week.

Bài tập 4:

 1. B
 2. D
 3. A
 4. B
 5. C
 6. B
 7. D
 8. A
 9. B
 10. C

Bài tập 5:

 1. Did you write an essay in math class this morning?
 2. Did she watch TV yesterday morning?
 3. Were he and you in the English club last Monday?
 4. Did they eat noodles an hour ago?
 5. Did we always have a nice time on the Christmas holiday in the past?
 6. Did your mom decorate the Christmas tree?
 7. Did she buy a new shirt yesterday?
 8. Were they late for school?
 9. Did he take his children to the museum last weekend?
 10. Did you make a cushion for her armchair?

Bài tập 6:

 1. She went to the swimming pool because she liked swimming.
 2. We had dinner at 8 pm.
 3. She ate too many sweets.
 4. He bought the newspaper in the shop.
 5. They got up at six and went to school.
 6. Did he buy the newspaper in the shop over there?
 7. Did they do their homework in the morning?
 8. Did we have a good holiday?
 9. Did you find any animals in the forest?
 10. Was it dark when he got up in the morning?

Bài tập 7:

 1. was
 2. were
 3. was
 4. were
 5. was

Bài tập 8:

 1. Came
 2. went
 3. read
 4. stayed
 5. prepared

Vậy là Langmaster đã gửi đến bạn trọn bộ kiến thức cần nhớ về thì quá khứ đơn. Chỉ cần bạn nắm vững được những lý thuyết căn bản, loại thì này sẽ không bao giờ làm khó được bạn. Các bạn có thể kiểm tra trình độ tiếng Anh của mình bằng cách đăng ký test online miễn phí cùng các giảng viên chuẩn quốc tế tại Langmaster. Ngoài ra, để tìm hiểu thêm những ngữ pháp và từ vựng thú vị, hãy cùng học tập tại đây. Chúc các bạn học tốt!

Top 11 ví dụ quá khứ đơn được tổng hợp bởi TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÀ GIANG

Quá khứ đơn (Past simple) – Tất tần kiến thức và bài tập có đáp án

Quá khứ đơn (Past simple) - Tất tần kiến thức và bài tập có đáp án
 • Nơi đăng bài: ielts-fighter.com
 • Ngày đăng bài: 09/07/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.66 (362 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Ví dụ trong bài Writing task 2: “People used to lead a hard life in the countryside in the past; however, recently, life in many rural areas has been improved a …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: I can remember many happy events of my life and out of those, I would like to talk about the event that I can still remember vividly. It (1-be)_________ indeed an exhilarating event and that was regarding my success in the board final exam. The …

THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (Past Simple) – Công thức, Cách dùng và Bài tập có đáp án

THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (Past Simple) - Công thức, Cách dùng và Bài tập có đáp án
 • Nơi đăng bài: anhngumshoa.com
 • Ngày đăng bài: 10/09/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.59 (563 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Ví dụ 1: – Was she tired of hearing her customer’s complaint yesterday? ==> Cô ấy có bị mệt vì nghe khách hàng phàn nàn ngày hôm qua …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thì quá khứ đơn là chủ điểm ngữ pháp quan trọng mà chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu và nghiên cứu trong chuỗi bài học ngữ pháp tiếng Anh TOEIC cần thiết. Đây là một trong những thì được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh, chính vì vậy nhất định các em …

Xem thêm: Danh sách 10+ ví dụ cách dẫn trực tiếp cần phải biết hiện nay

Tổng hợp 90 bài tập thì quá khứ đơn từ cơ bản đến nâng cao [Có đáp án chi tiết nhất]

 Tổng hợp 90 bài tập thì quá khứ đơn từ cơ bản đến nâng cao [Có đáp án chi tiết nhất]
 • Nơi đăng bài: vn.elsaspeak.com
 • Ngày đăng bài: 05/10/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.27 (506 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Ví dụ, Was she in Hanoi last week? → Cô ấy đã ở Hà Nội tuần trước đúng không? Did he play soccer yesterday? → Anh ấy đã chơi bóng đá hôm qua …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Once upon a time, in a village there _________ (live)1 a beautiful girl named Cinderella with her stepmother and two step sisters. She _________ (work)2 hard all day. One day, they all _________ (go)3 to a ball in the palace, leaving Cinderella …

Thì quá khứ đơn (Past simple) – Học tiếng Anh online

 • Nơi đăng bài: hoc.tienganh123.com
 • Ngày đăng bài: 07/08/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.15 (510 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Ví dụ: I visited Japan last summer. (Kỳ nghỉ hè năm ngoái tôi tới thăm Nhật Bản.) … Ví dụ: I woke up, I got out of the bed and went downstairs. All members in …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví dụ: I woke up, I got out of the bed and went downstairs. All members in my family were there. They sang “Happy birthday” to me. (Tôi tỉnh dậy và đi xuống cầu thang. Tất cả các thành viên trong gia đình tôi đã ở đó. Họ hát “Chúc mừng sinh nhật” …

Cách dùng thì quá khứ đơn, công thức và 100 câu ví dụ

 • Nơi đăng bài: minhng.info
 • Ngày đăng bài: 03/29/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.81 (544 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: 100 câu ví dụ thì quá khứ đơn · Last night I played my guitar loudly and the neighbors complained. · She kissed me on the cheek. · It rained …

Xem thêm: Mách bạn về 10+ mê tín dị đoan là gì cho ví dụ bạn nên biết hiện nay

Trọn bộ về Thì quá khứ đơn trong tiếng Anh đầy đủ nhất

 • Nơi đăng bài: stepup.edu.vn
 • Ngày đăng bài: 11/07/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.65 (550 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: (Từ để hỏi)/Did + S + Verb ? Ví dụ: Were you in John’s house yesterday? (Bạn đã ở nhà John hôm qua phải không?)
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thì quá khứ đơn (Past Simple) là 1 trong 12 thì cơ bản của ngữ pháp tiếng Anh. Nếu muốn học tốt tiếng Anh bạn cần biết và phân biệt rõ với các thì khác. Vậy cách sử dụng của thì này như thế nào? Hãy cùng Step Up tham khảo chi tiết bài viết thì quá …

THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN TỪ A-Z: CÁCH DÙNG VÀ VÍ DỤ CỤ THỂ

THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN TỪ A-Z: CÁCH DÙNG VÀ VÍ DỤ CỤ THỂ
 • Nơi đăng bài: alibabaenglish.edu.vn
 • Ngày đăng bài: 11/02/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.47 (555 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN TỪ A-Z: CÁCH DÙNG VÀ VÍ DỤ CỤ THỂ ; Thể khẳng định, Thể phủ định, Thể nghi vấn ; S + was/ were + O. Lưu ý: S = I/ He/ She/ It (số ít) + was. S= We …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nếu bạn đang muốn chinh phục tiếng Anh thì tìm hiểu khóa học tiếng Anh cho người mất gốc tại đây. Các bạn có thể tham khảo thêm khóa học của Alibaba tại đây để trải nghiệm phương pháp học tiếng Anh hiệu quả nhất. Tham gia vào GROUP của chúng mình để …

Xem thêm: Phương pháp luận là gì? Ý nghĩa và phân loại phương pháp luận

Thì quá khứ đơn – Công thức, khái niệm và bài tập chi tiết!

Thì quá khứ đơn - Công thức, khái niệm và bài tập chi tiết!
 • Nơi đăng bài: prep.vn
 • Ngày đăng bài: 05/29/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.36 (339 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Ví dụ về thì quá khứ đơn: We went shopping yesterday (Chúng tôi đã đi mua sắm ngày hôm qua). He didn’t come to school last …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một trong những thì quá khứ vô cùng đơn giản trong kiến thức ngữ pháp tiếng Anh đó là thì quá khứ đơn – past simple tense. Vậy bạn đã hiểu rõ về chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh này hay chưa? Trong bài viết dưới đây PREP xin giới thiệu với bạn định …

Trọn bộ bài tập thì quá khứ đơn từ cơ bản đến nâng cao (đáp án chi tiết)

 • Nơi đăng bài: topicanative.edu.vn
 • Ngày đăng bài: 01/24/2023
 • Số lượng đánh giá: 3.07 (444 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Ví dụ: We weren’t at home yesterday. (Hôm qua chúng tôi không ở nhà.) S + did not + V (nguyên thể). Trong thì quá khứ đơn câu phủ định ta …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Then one day the talking mirror (tell) 8………….the evil queen that Snow White was still alive. She (change) 9………….herself into a witch and (make) 10………….a poisoned apple. She (go) 11…………. to the dwarfs’ house disguised as an old woman and tempted Snow …

Thì quá khứ đơn (Simple Past) – cách dùng, công thức và bài tập

 • Nơi đăng bài: efc.edu.vn
 • Ngày đăng bài: 01/21/2023
 • Số lượng đánh giá: 2.87 (116 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Diễn đạt các hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ:
  Diễn đạt một hành động xảy ra một, một vài lần hoặc chưa bao giờ xảy ra trong quá khứ:
  Diễn đạt một hành động xen vào một hành động đang diễn ra trong quá khứ:
  Dùng trong câu điều kiện loại II:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thì quá khứ đơn là một trong những thì quan trọng và căn bản nhất trong ngữ pháp tiếng anh. Nó thường được sử dụng thường xuyên và phổ biến trong văn phạm tiếng anh. Hiểu được điều đó, anh ngữ EFC đã tổng hợp các kiến thức cần thiết nhất để giúp các …

Thì quá khứ đơn: Chi tiết cấu trúc, bài tập và đáp án!

 • Nơi đăng bài: flyer.vn
 • Ngày đăng bài: 09/03/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.87 (65 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Ví dụ: What was the weather like last night? (Thời tiết tối qua như thế nào?) Tìm hiểu thêm …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bên cạnh những động từ thường gặp ở trên, bạn có thể thể tham khảo danh sách đầy đủ 360 động từ bất quy tắc trong tiếng Anh để làm giàu vốn từ vựng của bản thân. Khi đã nắm được chắc những động từ này, bạn sẽ hoàn toàn tự tin khi nói và viết về các …

Related Posts

Tiếng việt lớp 2 từ chỉ sự vật và tất cả kiến thức nhớ – Monkey

Tiếng việt lớp 2 từ chỉ sự vật và tất cả kiến thức nhớ – Monkey

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ví dụ từ chỉ sự vật lớp 2 để bạn tham khảo

Bán hàng cá nhân là gì? Quy trình 7 bước chốt Sale “thần thánh”

Bán hàng cá nhân là gì? Quy trình 7 bước chốt Sale “thần thánh”

Mời các bạn xem thông tin tổng hợp về ví dụ về bán hàng cá nhân cho bạn đọc

Các loại máy cơ đơn giản, ví dụ và công dụng – THPT Lê Hồng Phong

Các loại máy cơ đơn giản, ví dụ và công dụng – THPT Lê Hồng Phong

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về cho ví dụ sử dụng máy cơ đơn giản dể bạn đọc tìm hiểu

#1 Quan hệ hội sinh là gì? Đặc điểm của mối quan hệ hội sinh

#1 Quan hệ hội sinh là gì? Đặc điểm của mối quan hệ hội sinh

Duới đây là các thông tin và kiến thức về ví dụ về quan hệ hội sinh tới bạn

Xung đột là gì ? Giải quyết xung đột là gì và ví dụ – iTmaster.vn

Xung đột là gì ? Giải quyết xung đột là gì và ví dụ – iTmaster.vn

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ví dụ về xung đột trong tổ chức tới bạn

Tên đăng nhập MBBank thường là gì – Cách xem tên đăng nhập MB

Tên đăng nhập MBBank thường là gì – Cách xem tên đăng nhập MB

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ví dụ tên đăng nhập để bạn dễ dàng tìm hiểu thêm