Top 8 ví dụ nào sau đây thuộc kiểu hướng động không nên bỏ lỡ

Mời các bạn xem thông tin tổng hợp về ví dụ nào sau đây thuộc kiểu hướng động cho bạn đọc

Câu 1: Trường hợp nào sau đây là hướng động?

 • A. Vận động bắt côn trùng của cây bắt mồi

 • B. Vận động cụp lá của cây trinh nữ

 • C. Vận động hướng sáng của cây sồi
 • D. Vận động hướng mặt trời của cây hoa hướng dương

Câu 2: Những phản ứng nào sau đây là biểu hiện tính hướng động ở thực vật

 1. Hiện tượng than cây quấn vào cọc để leo lên của cây đậu cô ve

 2. Hiện tượng cuốn ngọn của cây sắn dây

 3. Hiện tượng đóng mở khí khổng

 4. Hiện tượng cụp lá của cây bắt mồi

 5. Hiện tượng vươn ra ánh sáng khi chiếu sáng một phía của ngọn cây

 • A. 1,2,3

 • B. 1, 3, 4

 • C. 1 và 5
 • D. 1 và 4

Câu 3: Đặc điểm cảm ứng ở thực vật là xảy ra

 • A. nhanh, dễ nhận thấy

 • B. chậm, khó nhận thấy
 • C. nhanh, khó nhận thấy

 • D. chậm, dễ nhận thấy

Câu 4: Khi nói về các kiểu hướng động của thân cây và rễ cây, phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A. Thân hướng sáng dương và hướng trọng tâm lực âm, còn rễ hướng sáng âm và hướng trọng lực dương
 • B. Thân hướng sáng dương và hướng trọng lực âm, còn rễ hướng sáng dương và hướng trọng lực dương

 • C. Thân hướng sáng âm và hướng trọng lực âm, còn rễ hướng sáng dương và hướng trọng lực âm

 • D. Thân hướng sáng dương và hướng trọng lực dương, còn rễ hướng sáng âm và hướng trọng lực dương

Xem thêm: Mách bạn 10+ ví dụ về quan hệ nhân thân bạn nên biết hiện nay

Câu 5: Trong cây, bộ phận có nhiều kiểu hướng động là

 • A. hoa

 • B. thân

 • C. rễ
 • D. lá

Câu 6: Hướng động là hình thức phản ứng của cơ quan thực vật đối với

 • A. tác nhân kích thích từ một hướng
 • B. sự phân giải sắc tố

 • C. đóng khí khổng

 • D. sự thay đổi hàm lượng axit nuclêic

Câu 7: Khi nói về tính hướng động của ngọn cây thì phát biểu nào sau đây là đúng?

 • A. Ngọn cây có tính hướng đất âm, hướng sáng dương
 • B. Ngọn cây có tính hướng đất dương, hướng sáng âm

 • C. Ngọn cây có tính hướng đất âm, hướng sáng âm

 • D. Ngọn cây có tính hướng đất dương, hướng sáng dương

Câu 8: Sự uốn cong ở cây là do sự sinh trưởng

 • A. không đều của hai phía cơ quan, trong đó các tế bào tại phái không được tiếp xúc sinh trưởng nhanh hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc
 • B. đều của hai phía cơ quan, trong đó các tế bào tại phía không được tiếp xúc sinh trưởng nhanh hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc

 • C. không đều của hai phía cơ quan, trong đó các tế bào tại phía được tiếp xúc sinh trưởng nhanh hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc

 • D. không đều của hai phía cơ quan, trong đó các tế bào tại phía không được tiếp xúc sinh trưởng chậm hơn làm cho cơ quan uốn cong về phía tiếp xúc

Câu 9: Hai kiểu hướng động chính là

 • A. hướng động dương (sinh trưởng hướng về phía có ánh sáng) và hương động âm (sinh trưởng về trọng lực)

 • B. hướng động dương (sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích) và hương động âm (sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích)

 • C. hướng động dương (sinh trưởng hướng tới nguồn kích thích) và hương động âm (sinh trưởng tránh xa nguồn kích thích)
 • D. hướng động dương (sinh trưởng hướng tới nước) và hương động âm (sinh trưởng hướng tới đất)

Câu 10: Tính cảm ứng của thực vật là khả năng:

 • A. nhận biết các thay đổi môi trường của thực vật

 • Xem thêm: Mách bạn về 7 lấy ví dụ về nguồn âm đang được quan tâm

  B. phản ứng của thực vật trước thay đổi của môi trường

 • C. nhận biết và phản ứng kịp thời với các thay đổi của môi trường
 • D. chống lại các thay đổi của môi trường

Câu 11: Đỉnh sinh trưởng của rễ cây hướng vào lòng đất, đỉnh của thân cây hướng theo chiều ngược lại. Đây là kiểu hướng động nào?

 • A. Hướng hóa

 • B. Hướng tiếp xúc

 • C. Hướng trọng lực

 • D. Hướng sáng

Câu 12: Khi không có ánh sáng, cây non

 • A. mọc vống lên và lá có màu vàng úa
 • B. mọc bình thường nhưng lá có màu đỏ

 • C. mọc vống lên và lá có màu xanh

 • D. mọc bình thường và lá có màu vàng úa

Câu 13: Thân và rễ của cây có kiểu hướng động nào dưới đây?

 • A. thân hướng sáng dương và hướng trọng lực âm, còn rễ hướng sáng dương và hướng trọng lực dương

 • B. thân hướng sáng dương và hướng trọng lực âm, còn rễ hướng sáng âm và hướng trọng lực dương
 • C. thân hướng sáng âm và hướng trọng lực dương, còn rễ hướng sáng dương và hướng trọng lực âm

 • D. thân hướng sáng dương và hướng trọng lực dương, còn rễ hướng sáng âm và hướng trọng lực dương

Câu 14: Vào rừng nhiệt đới, ta gặp rất nhiều dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn để vươn lên cao, đó là kết quả của:

 • A. hướng sáng
 • B. hướng tiếp xúc
 • C. hướng trọng lực âm
 • D. cả ba phương án trên

Câu 15: Khi làm thí nghiệm về sự sinh trưởng của cây trong các điều kiện chiếu sáng khác nhau, người ta thu được kết quả như ở hình dưới đây

Kết luận đúng về vavs cây ở chậu a, b, c lần lượt là

 • A. cây được chiếu sáng từ một phía ; cây mọc trong tối hoàn toàn; cây được chiếu sáng từ mọi phía
 • B. cây mọc trong tối hoàn toàn ; cây được chiếu sáng từ một phía ; cây được chiếu sáng từ mọi phía

 • C. cây được chiếu sáng từ một phía ; cây được chiếu sáng ít hơn 10 giờ mỗi ngày ; cây được chiếu sáng từ mọi phía

 • D. cây được chiếu sáng từ một phía ; cây được chiếu sáng từ mọi phía ; cây mọc trong tối hoàn toàn

Câu 16: Khi sống trong bóng tối được chiếu sáng từ một phía, ngọn cây hướng về ánh sáng là do bao nhiêu nguyên nhân trong số các nguyên nhân sau?

 • A. Auxin phân bố không đều ở hai phía ít hay nhiều ánh sáng
 • B. Auxin phân bố nhiều về phía ít ánh sáng
 • C. Lượng auxin nhiều kích thích sự sinh trưởng của tế bào
 • D. Lượng auxin nhiều ức chế sự sinh trưởng của tế bào

Xem thêm: Top 13 ví dụ lương tâm đang được quan tâm

Câu 17: Dưới đây là hình ảnh mô tả cơ chế chung của các kiểu hướng động. Hãy cho biết 1, 2, 3, 4 liên quan đến sự biến đổi của hoocmôn nào và nồng độ biến đổi như thế nào?

 • A. hoocmôn auxin. 1 – cao ; 2 – thấp ; 3 – thấp ; 4 – cao
 • B. hoocmôn auxin. 1 – thấp ; 2 – cao ; 3 – cao ; 4 – thấp

 • C. hoocmôn auxin. 1 – thấp ; 2 – cao ; 3 – thấp ; 4 – cao

 • D. hoocmôn auxin. 1 – cao ; 2 – thấp ; 3 – cao ; 4 – thấp

Câu 18: Trong môi trường không có chất độc hại. Khi trồng cây bên bờ ao thì sau một thời gian, rễ cây sẽ phát triển theo chiều hướng nào sau đây?

 • A. Rễ cây mọc dài về phía bờ ao
 • B. Rễ cây phát triển đều quanh gốc cây
 • C. Rễ cây uốn cong về phía ngược bờ ao
 • D. Rễ cây phát triển ăn sâu xuống dưới lòng đất

Câu 19: hãy sắp xếp các hình a, b, c, d tương ứng với các kiểu hướng động sau:

(1) hướng trọng lực dương

(2) hướng sáng

(3) hướng trọng lực âm

(4) hướng tiếp xúc

Phương án trả lời đúng là

 • A. a – 1 ; b – 3 ; c – 2 ; d – 4

 • B. a – 2 ; b – 1 ; c – 3 ; d – 4
 • C. a – 1 ; b – 2 ; c – 3 ; d – 4
 • D. a – 2 ; b – 3 ; c – 1 ; d – 4

Câu 20: Nười ta bố trí thí nghiệm về phản ứng sinh trưởng của cây với trọng lực như hình dưới đây

Kết luận đúng với các thí nghiệm trên là:

 • A. a và b là các thí nghiệm đối chứng, c và d là các thí nghiệm tác động của trọng lực lên thân và rễ ; 1- thân và rễ tiếp tục mọc theo hướng nằm ngang, 2 – hướng trọng lực âm, 3 – hướng trọng lực dương

 • B. a và b là các thí nghiệm tác động của trọng lực lên thân và rễ, c và d là các thí nghiệm đối chứng. 1 – thân và rễ tiếp tục mọc theo hướng nằm ngang, 2- hướng trọng lực âm, 3 – hướng trọng lực dương

 • C. a và b là các thí nghiệm đối chứng, c và d là các thí nghiệm tác động của trọng lực lên thân và rễ. 1 – thân và rễ tiếp tục mọc theo hướng nằm ngang, 2 – hướng trọng lực dương, 3 – hướng trọng lực âm

 • D. a và b là các thí nghiệm đối chứng, c và d là các thí nghiệm tác động của trọng lực lên thân và rễ. 1 – thân và rễ tiếp sẽ mọc cong xuống đất, 2 – hướng trọng lực âm, 3 – hướng trọng lực dương

Top 8 ví dụ nào sau đây thuộc kiểu hướng động được tổng hợp bởi TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÀ GIANG

1.Kể tên 5 ví dụ hướng động ở các loài thực vật khác nha 2. 5 ví dụ về ứng động ở loài thực vật khác nhau

 • Nơi đăng bài: hoidap247.com
 • Ngày đăng bài: 07/31/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.83 (842 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Ứng động là hình thức phản ứng của cây trước những tác nhân kích thích không định hướng. Ví dụ: -Khi chạm tay vào cây xấu hổ thì lá của cây cụp …

Cho các ví dụ sau. Hãy cho biết ví dụ thuộc kiểu hướng động

 • Nơi đăng bài: colearn.vn
 • Ngày đăng bài: 01/10/2023
 • Số lượng đánh giá: 4.78 (478 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Cho các ví dụ sau. Hãy cho biết ví dụ thuộc kiểu hướng động gì hay ứng động gì? VD1: Hoa mười giờ nở thường vào lúc 10g khi nhiệt độ thích hợp VD2: lá.

Xem thêm: Mách bạn 8 ví dụ về vi phạm pháp luật hình sự cần phải biết hiện nay

Trắc nghiệm Sinh 11 Bài 23-24 có đáp án

 • Nơi đăng bài: toploigiai.vn
 • Ngày đăng bài: 06/12/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.21 (295 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Đây là ví dụ về hướng tiếp xúc. Đáp án cần chọn là: B. Câu 15: Các tua cuốn ở các cây mướp, bầu, bí là kiểu hướng động gì? A. Hướng sáng. B. Hướng tiếp xúc.

Trắc nghiệm Sinh 11 bài 24: Ứng động

 • Nơi đăng bài: doctailieu.com
 • Ngày đăng bài: 01/28/2023
 • Số lượng đánh giá: 4.09 (402 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: C. Tác nhân kích thích định hướng. D. Tác nhân kích thích của môi trường. Câu 13. Đặc điểm nào sau đây không thuộc ứng động sinh trưởng.

Xem thêm: Gợi ý về 9 hô hấp là một ví dụ về quá trình bạn không nên bỏ qua

Hướng động | SGK Sinh lớp 11 – Loigiaihay.com

 • Nơi đăng bài: loigiaihay.com
 • Ngày đăng bài: 10/28/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.96 (341 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Giải bài 2 trang 101 SGK Sinh học 11. Các tua quấn ở các cây mướp, bầu, bí,… là hướng động kiểu gì? Quảng cáo …

Những phản ứng nào sau đây là biểu hiện của tính hướng động ở thực vật? (1) Hiện tượng thân cây quấn vào cọc để leo l?

 • Nơi đăng bài: moon.vn
 • Ngày đăng bài: 09/24/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.73 (247 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: (2) là phản ứng thuộc kiểu ứng động do sự cảm ứng thay đổi nhiệt độ, ánh sáng trong môi trường. (1) và (5) là cảm ứng hướng động tiếp xúc và hướng sáng. => Đáp …

Xem thêm: Gợi ý 10+ ví dụ về chức năng của tiền tệ bạn không nên bỏ qua

I. KHÁI NIỆM ỨNG ĐỘNG – Sinh học – Củng cố kiến thức

 • Nơi đăng bài: suretest.vn
 • Ngày đăng bài: 02/27/2023
 • Số lượng đánh giá: 3.47 (360 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: – Ứng động (vận động cảm ứng) là hình thức phản ứng của cây trước những tác nhân kích thích không định hướng. + Ví dụ: Hoa của cây nghệ tây và hoa tulip nở vào …

Giải Bài Tập Sinh Học 11 – Bài 23: Hướng động

 • Nơi đăng bài: sachgiaibaitap.com
 • Ngày đăng bài: 01/11/2023
 • Số lượng đánh giá: 3.19 (302 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: – Những loài cây trồng có hướng tiếp xúc như: cây mướp, bầu, bí, dứa leo, nho, cây của từ. đậu cô ve,… Bài 1 (trang 101 SGK Sinh 11): Cảm ứng của thực vật là gì …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vai trò của hướng sáng dương của thân, cành cây là tìm đến nguồn sáng để quang hợp. Ví dụ: cây mọc sát ở các bức cao tường luôn hướng ra xa phía tường có nhiều ánh sáng hơn; cây đặt ở của sổ luôn sinh trường hướng vào của sổ đón các tia sáng chiếu …

Related Posts

Thông tin về 10+ ví dụ về mối ghép cố định không nên bỏ lỡ

Thông tin về 10+ ví dụ về mối ghép cố định không nên bỏ lỡ

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về ví dụ về mối ghép cố định dể bạn đọc tìm hiểu

Danh sách 10+ ví dụ về nguyên tắc cơ sở dồn tích hiện được quan tâm nhiều

Danh sách 10+ ví dụ về nguyên tắc cơ sở dồn tích hiện được quan tâm nhiều

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ví dụ về nguyên tắc cơ sở dồn tích để bạn dễ dàng tìm hiểu thêm

Tổng hợp 10+ ví dụ về sản phẩm đúc đang được quan tâm

Tổng hợp 10+ ví dụ về sản phẩm đúc đang được quan tâm

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ví dụ về sản phẩm đúc cho bạn đọc

Mách bạn 10+ ví dụ câu cảm thán cần phải biết hiện nay

Mách bạn 10+ ví dụ câu cảm thán cần phải biết hiện nay

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về ví dụ câu cảm thán để bạn tham khảo

Tổng hợp 9 ví dụ về độc quyền ở việt nam đang được quan tâm

Tổng hợp 9 ví dụ về độc quyền ở việt nam đang được quan tâm

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với người đọc kiến thức về ví dụ về độc quyền ở việt nam để bạn dễ dàng tìm hiểu thêm

Ví dụ thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý – Luật Hoàng Phi

Ví dụ thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý – Luật Hoàng Phi

Dưới đây là thông tin chia sẻ về 5 ví dụ về chân lý dể bạn đọc tìm hiểu