Gợi ý 10+ ví dụ minh hoạ về kiến trúc thượng tầng không nên bỏ lỡ

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với người đọc kiến thức về ví dụ minh hoạ về kiến trúc thượng tầng cho bạn

Video ví dụ minh hoạ về kiến trúc thượng tầng

– Khái niệm cơ sở hạ tầng

Xem thêm: Nhân hóa là gì? Tác dụng, ví dụ về biện pháp … – Bamboo School

+ Khái niệm:

Với tư cách là phạm trù cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, khái niệm cơ sở hạ tầng dùng để chỉ toàn bộ những quan hệ sản xuất hợp thành cơ cấu kinh tế của xã hội.

Xem thêm: Tổng hợp 10+ ví dụ về truyện ngụ ngôn hiện được quan tâm nhiều

Như vậy, thực chất đây là nói cơ sở kinh tế của xã hội; không phải nói kết cấu hạ tầng kỹ thuật của xã hội – là cái thuộc vể lực lượng sản xuất.

Ví dụ, cơ sở hạ tầng (hay cơ sở kinh tế) của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội hiện nay là một kết cấu kinh tế nhiều thành phần (kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân tư bản,…) trong đó thành phần ,kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Kết cấu đó được xác lập trên cơ sở hệ thống ba loại hình sở hữu về tư liệu sản xuất, sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý, sở hữu tập thể của những người lao động, sở hữu tư nhân với nhiều hình thức cụ thể khác nhau; trên cơ sở đó, hình thành nên nhiều hình thức tổ chức kinh doanh đan xen hỗn hợp với nhiều loại hình phân phối đa dạng.

+ Kết cấu chung của cơ sở hạ tầng:

Cơ sở hạ tầng của một xã hội, trong toàn bộ sự vận động của nó. được tạo nên bởi các quan hệ sản xuất thống trị, quan hệ sản xuất tàn dư và quan hệ sản xuất mới tồn tại dưới hình thái mầm mống, đại biểu cho sự phát triển của xã hội tương lai. Trong đó quan hệ sản xuất thống trị chiếm địa vị chủ đạo, chi phối các quan hệ sản xuất khác, định hướng sự phát triển của đời sông kinh tế – xã hội và giữ vai trò là đặc trưng cho chế độ kinh tế của một xã hội nhất định.

Xem thêm: Top 10+ vật mang tin là gì ví dụ bạn không nên bỏ qua

+ Kết cấu ba bộ phận của cơ sở hạ tầng phản ánh điều gì?

Sự tồn tại của ba loại hình quan hệ sản xuất cấu thành cơ sở hạ tầng của một xã hội phản ánh tính chất vận động, phát triển liên tục của lực lượng sản xuất với các tính chất kế thừa, phát huy và phát triển.

– Khái niệm kiến trúc thượng tầng

Xem thêm: Nhân hóa là gì? Tác dụng, ví dụ về biện pháp … – Bamboo School

+ Khái niệm:

Với tư cách là một phạm trù cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, khái niệm kiến trúc thượng tầng dùng để chỉ toàn bộ hệ thống kết cấu các hình thái ý thức xã hội cùng với các thiết chế chính trị – xã hội tương ứng, được hình thành trên một cơ sở hạ tầng kinh tế nhất định.

+ Kết cấu chung của kiến trúc thượng tầng:

Kiến trúc thượng tầng của mỗi xã hội là một kết cấu phức tạp, có thể được phán tích từ những giác độ khác nhau, từ đó cho thấy mối quan hệ đan xen và chi phối lẫn nhau của chúng. Từ giác độ chung nhất, có thể thấy kiến trúc thượng tầng của một xã hội bao gồm: hệ thống các hình thái ý thức xã hội (hình thái ý thức chính trị, pháp quyền, tôn giáo,…) và các thiết chế chính trị – xã hội tương ứng của chúng (nhà nước, chính đảng, giáo hội,…).

Top 11 ví dụ minh hoạ về kiến trúc thượng tầng được tổng hợp bởi TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÀ GIANG

Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng có mối quan hệ nào?

 • Nơi đăng bài: hoctap24h.vn
 • Ngày đăng bài: 05/27/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.59 (448 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Cho ví dụ minh hoạ … Vai trò quyết định của cơ sở hạ tầng đối với kiến trúc thượng tầng được thể hiện trên các phương diện cơ bản sau:.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Mặt khác, bản chất của lĩnh vực cơ sở hạ tầng là lĩnh vực của những quan hệ kinh tế – tức quan hệ vật chất của xã hội; còn bản chất của kiến trúc thượng tầng thuộc lĩnh vực ý thức xã hội (các thiết chế chính trị – xã hội được thiết lập trực tiếp …

Mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

 • Nơi đăng bài: luanvanviet.com
 • Ngày đăng bài: 10/06/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.53 (541 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: 2.1 Đặc điểm; 2.2 Ví dụ; 2.3 Tính chất. 3. Khái niệm kiến trúc thượng tầng xã hội; 4. Đặc điểm và tính chất của kiến trúc thượng tầng.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nhưng theo chủ nghĩa Mác- Lê nin, đã khẳng định: “Mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng có quan hệ biện chứng không tách rời nhau“. Trong đó có cơ sở hạ tầng giữ vai trò quyết định kiến trúc thượng tầng. Kiến trúc thượng tầng là …

Xem thêm: Top 10 ví dụ về bình đẳng giữa vợ và chồng cần phải biết hiện nay

ví dụ cơ sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng

 • Nơi đăng bài: 123docz.net
 • Ngày đăng bài: 02/28/2023
 • Số lượng đánh giá: 4.3 (377 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Tìm kiếm ví dụ cơ sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng , vi du co so ha tang kien truc thuong tang tại 123doc – Thư viện trực tuyến hàng đầu Việt Nam.

Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng có mối quan hệ nào? Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ việc nghiên cứu mối quan hệ đó. Cho ví dụ minh hoạ

 • Nơi đăng bài: loigiaihay.com
 • Ngày đăng bài: 10/14/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.19 (481 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng có mối quan hệ nào? Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ việc nghiên cứu mối quan hệ đó. Cho ví dụ minh hoạ. – Khái qu.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Giai cấp nắm giữ quyền sở hữu tư liệu sản xuất của xã hội đồng thời cũng là giai cấp nắm được quyền lực nhà nước trong kiến trúc thượng tầng còn các giai cấp và tầng lớp xã hội khác ở vào địa vị phụ thuộc đối với quyền lực nhà nước. Các chính sách …

Thẻ: Ví dụ minh hoạ về cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

 • Nơi đăng bài: ghichu.vn
 • Ngày đăng bài: 02/16/2023
 • Số lượng đánh giá: 3.88 (452 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Ghi chú trực tuyến, ghi chú online – Nơi lưu trữ ghi chú của bạn, bảo mật tuyệt đối, sử dụng dễ dàng, an toàn, tiện lợi, nhanh chóng và đặc biệt …

Xem thêm: Ví dụ thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý – Luật Hoàng Phi

Về mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị trong quan điểm của V.I. Lê

 • Nơi đăng bài: tulieuvankien.dangcongsan.vn
 • Ngày đăng bài: 08/20/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.65 (370 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Trong các tác phẩm của mình, cũng giống như C. Mác và Ph. … trên đó xây dựng lên một kiến trúc thượng tầng chính trị và pháp lý và phù hợp …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Có thể nói, luận điểm “Chính trị không thể không chiếm vị trí hàng đầu so với kinh tế” là một luận điểm rất căn bản không chỉ trong mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị mà cả trong quan điểm duy vật biện chứng về xã hội do V.I. Lê-nin diễn đạt mà …

Phân tích nội dung mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng với kiến trúc thượng tầng?

Phân tích nội dung mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng với kiến trúc thượng tầng?
 • Nơi đăng bài: hocluat.vn
 • Ngày đăng bài: 03/25/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.44 (245 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: +) Quan điểm và tổ chức xã hội của các giai cấp mới ra đời. Ví dụ minh họa về cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. – Ví dụ về …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong một cơ sở hạ tầng có nhiều thành phần kinh tế, nhiều kiểu quan hệ sản xuất thì quan hệ sản xuất đang thống trị trong xã hội đó giữ vai trò chủ đạo, chi phối các kiểu quan hệ sản xuất khác và các thành phần kinh tế bởi nó quy định tính chất của …

Triết học Mac-Lenin, ví dụ về tác động của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng

 • Nơi đăng bài: vnkienthuc.com
 • Ngày đăng bài: 04/11/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.3 (438 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Các ví dụ điều hành của Đảng, nhà nước Việt Nam là ví dụ minh hoạ rõ nét cho sự tác động trở lại của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng …

Xem thêm: Tục ngữ là gì? – Luật Hoàng Phi

Kiến trúc thượng tầng là gì | Thông tin tổng quan

Kiến trúc thượng tầng là gì | Thông tin tổng quan
 • Nơi đăng bài: online.vinhomes.vn
 • Ngày đăng bài: 10/04/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.11 (431 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Cùng tìm hiểu về khái niệm kiến trúc thượng tầng trong bài viết sau. * Thông tin bài viết chỉ mang tính tổng hợp và tham khảo tại thời điểm chia sẻ, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bên cạnh đó, nhà nước và từng chính quyền địa phương nỗ lực từng bước phát triển cơ sở hạ tầng. Đây chính là một bước trong giải quyết mâu thuẫn xảy ra với kiến trúc thượng tầng. Việc phát triển song song với củng cố cơ sở hạ tầng điều chỉnh và củng …

Cơ sở hạ tầng là gì & kiến trúc thượng tầng là gì

Cơ sở hạ tầng là gì & kiến trúc thượng tầng là gì
 • Nơi đăng bài: atpland.vn
 • Ngày đăng bài: 05/11/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.91 (75 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Vậy để hiểu rõ hơn về hai khái niệm trên cùng tìm hiểu với ATP Land trong bài viết dưới đây nhé!
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ở nước ta hiện nay, các hình thức sở hữu căn bản gồm có được nhà nước (hay sở hữu toàn dân, trong đó nhà nước là đại diện của nhân dân), sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân. Các thành phần kinh gồm kinh tế nhà nước; kinh tế tập thể, hợp tác xã; kinh tế …

Cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng có mối quan hệ nào? Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ việc nghiên cứu mối quan hệ đó. Cho ví dụ minh hoạ>

 • Nơi đăng bài: suachuatulanh.edu.vn
 • Ngày đăng bài: 04/01/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.7 (120 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ việc nghiên cứu mối quan hệ đó. Cho ví dụ minh hoạ>. 07/02/2023 admin. – Khái quát mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến …

Related Posts

Thông tin về 10+ ví dụ về mối ghép cố định không nên bỏ lỡ

Thông tin về 10+ ví dụ về mối ghép cố định không nên bỏ lỡ

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về ví dụ về mối ghép cố định dể bạn đọc tìm hiểu

Danh sách 10+ ví dụ về nguyên tắc cơ sở dồn tích hiện được quan tâm nhiều

Danh sách 10+ ví dụ về nguyên tắc cơ sở dồn tích hiện được quan tâm nhiều

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ví dụ về nguyên tắc cơ sở dồn tích để bạn dễ dàng tìm hiểu thêm

Tổng hợp 10+ ví dụ về sản phẩm đúc đang được quan tâm

Tổng hợp 10+ ví dụ về sản phẩm đúc đang được quan tâm

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ví dụ về sản phẩm đúc cho bạn đọc

Mách bạn 10+ ví dụ câu cảm thán cần phải biết hiện nay

Mách bạn 10+ ví dụ câu cảm thán cần phải biết hiện nay

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về ví dụ câu cảm thán để bạn tham khảo

Tổng hợp 9 ví dụ về độc quyền ở việt nam đang được quan tâm

Tổng hợp 9 ví dụ về độc quyền ở việt nam đang được quan tâm

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với người đọc kiến thức về ví dụ về độc quyền ở việt nam để bạn dễ dàng tìm hiểu thêm

Ví dụ thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý – Luật Hoàng Phi

Ví dụ thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý – Luật Hoàng Phi

Dưới đây là thông tin chia sẻ về 5 ví dụ về chân lý dể bạn đọc tìm hiểu