Mách bạn 10+ ví dụ công nghiệp hóa hiện đại hóa bạn không nên bỏ qua

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về ví dụ công nghiệp hóa hiện đại hóa cho bạn đọc

– Theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường; thực

– Công nghệ sinh học, đưa thiết bị, kỹ thuật và công nghệ hiện đại vào các khâu sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa trên thị trường.Bạn đang xem: Hiện đại hóa la gì cho ví dụ

* Giáo dục

– Đào tạo những ngành học mới phù hợ công nghiệp hóa- hiện đại hóa.

* Đời sống sinh hoạt

– Sử dụng nhiều thiết bị hiện đại vào cuộc sống, nhằm cải thiện cuộc sống

* Y tế

Xem thêm: Danh sách 10+ gdcd 10 ví dụ về mâu thuẫn đang được quan tâm

– Các máy móc tiên tiến, hiện đại được sử dụng trong việc chuẩn đoán và chữa trị bệnh.

Cùng THPT Ninh Châu tìm hiểu thêm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa qua bài viết sau.

1. Công nghiệp hóa – hiện đại hóa là gì?

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) được quan niệm là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xã hội, từ sử dụng lao động thủ công là phổ biến sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động được đào tạo cùng với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội cao và tạo ra những biến đổi về chất trong toàn bộ các hoạt động của đời sống xã hội (trước hết là hoạt động sản xuất vật chất). Đó là quá trình sử dụng năng lực, kinh nghiệm, trí tuệ, bản lĩnh của con người để tạo ra và sử dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại kết hợp với giá trị truyền thống của dân tộc để đổi mới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm hướng tới một xã hội văn minh, hiện đại. Ngày nay, công cuộc CNH, HĐH đã trở thành tất yếu của sự phát triển, là làn sóng mạnh mẽ tác động đến tất cả các quốc gia trên thế giới cũng như mọi mặt của đời sống xã hội.

Vì vậy, công nghiệp hóa hiện đại hóa hiện nay là quá trình chuyển đổi căn bản và toàn diện các hoạt động kinh tế và kinh tế- xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng lao động phổ thông cũng như công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến, hiện đại để tạo ra năng suất lao động xã hội lớn.

Có thể thấy rằng công nghiệp hóa hiện đại hóa theo tư tưởng mới không còn bị giới hạn về phạm vi trình độ những lực lượng sản xuất và kỹ thuật đơn thuần mà chỉ nhằm chuyển lao động thủ công thành lao động cơ khí giống như các quan niệm trước đây vẫn nghĩ.

2. Mục tiêu, quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

a. Mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Mục tiêu cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa là cải biến nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất – kỹ thuật hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, mức sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng – an ninh vững chắc, dân giàu …

Mục tiêu lâu dài của công nghiệp hóa, hiện đại hóa là cải biến nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, mức sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng – an ninh vững chắc, dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh.

Xem thêm: Top 10+ ví dụ câu bị động đang được quan tâm

b. Quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa

– Một là, công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa và công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức.

– Hai là, công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 66, Giải Vở Bài Tập Toán 3 Bài 56: Luyện Tập Trang 66

– Ba là, lấy phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững.

– Bốn là, coi phát triển khoa học và công nghệ là nền tảng, là động lực công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

– Năm là, phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững; tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học.

3. Vai trò của công nghiệp hóa

Vậy vai trò của công nghiệp hóa, hiện đại hóa là gì? Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã tác động to lớn và toàn diện đến sự phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam.

Tạo điều kiện để phát triển năng suất, tăng năng suất lao động xã hội, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, đồng thời tạo việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống nhân dân.

Xem thêm: Mách bạn 8 lấy ví dụ về vật có động năng bạn nên biết hiện nay

Tạo lực lượng sản xuất mới, tạo điều kiện củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, củng cố và tăng cường quan hệ công nhân, nông dân, trí thức.

Tạo điều kiện hình thành và phát triển nền văn hoá mới xã hội chủ nghĩa, phát triển các nền văn hoá dân tộc tiên tiến, giàu đẹp, đậm đà bản sắc dân tộc.

Có cơ sở vật chất và công nghệ tốt, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, củng cố và tăng cường quốc phòng, an ninh

4. Tính tất yếu của công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta

Tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta xuất phát từ các nguyên nhân sau:

+ Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội. Cơ sở vật chất – kỹ thuật là hệ thống các yếu tố vật chất của lực lượng sản xuất xã hội phù hợp với trình độ kỹ thuật công nghiệp thích ứng của nó mà lực lượng lao động xã hội sử dụng để sản xuất ra của cải vật chất. Đối với các nước đang phát triển, việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền sản xuất lớn hiện đại là một trong những nhiệm vụ kinh tế to lớn và là một yêu cầu khách quan.

Cơ sở vật chất kỹ thuật của một nền sản xuất lớn đòi hỏi phải dựa trên trình độ kỹ thuật công nghệ ngày càng hiện đại và không ngừng hoàn thiện.

+ Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu xa về kinh tế, kỹ thuật và công nghệ giữa Việt Nam và thế giới. Công nghiệp hoá góp phần tạo nên nền kinh tế hiện đại với những ưu thế nổi bật như: năng suất cao, cơ cấu sản suất đa dạng, công ăn việc làm phong phú hơn nhiều so với một nền kinh tế bao cấp. Việc có công nghiệp hóa hiện đại hóa giúp xã hội phát triển kinh tế đi lên. Khoảng cách giàu nghèo cũng được thu hẹp lại.Xem thêm: Hình Chiếu Trục Đo Được Xây Dựng Bằng Phép Chiếu, Câu 1 Trang 40 Sgk Công Nghệ 11

+ Do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của xã hội.

Top 14 ví dụ công nghiệp hóa hiện đại hóa được tổng hợp bởi TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÀ GIANG

trang thông tin điện tử

trang thông tin điện tử
 • Nơi đăng bài: hdll.vn
 • Ngày đăng bài: 01/04/2023
 • Số lượng đánh giá: 4.59 (522 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Công nghiệp hoá thường gắn liền với hiện đại hoá theo trình độ của mỗi thời đại. CNH, HĐH là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thực tiễn lịch sử đã chỉ rõ, nhiều quốc gia đã thoát khỏi tình trạng nghèo nàn và lạc hậu, xây dựng xã hội thịnh vượng và văn minh nhờ vào con đường CNH. Công nghiệp hoá thường gắn liền với hiện đại hoá theo trình độ của mỗi thời đại. CNH, HĐH là …

Tìm ví dụ về công nghiệp hóa hiện đại hóa

 • Nơi đăng bài: thptphandinhphung.edu.vn
 • Ngày đăng bài: 11/27/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.54 (530 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Tìm ví dụ về công nghiệp hóa hiện đại hóa. 02/02/2023 Bởi THPT Phan Đình Phùng. Câu hỏi: Tìm một ví dụ về công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Câu trả lời:.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mục tiêu cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa là đưa nước ta thành nước công nghiệp có cơ sở vật chất – kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiên tiến, phù hợp. với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, mức sống vật …

Công nghiệp hoá là gì? Hiện đại hóa là gì?

 • Nơi đăng bài: emdep.vn
 • Ngày đăng bài: 07/20/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.22 (319 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Ví dụ về công nghiệp hóa, hiện đại hóa · Trong lĩnh vực chăn nuôi: áp dụng công nghiệp hóa hiện đại hoá trong mô hình chăn nuôi khép kín, hệ …

Xem thêm: Gợi ý 10+ ví dụ dân chủ trực tiếp bạn không nên bỏ qua

Lấy ví dụ về công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, đời sống sinh hoạt , y tế , giải trí

 • Nơi đăng bài: hoidap247.com
 • Ngày đăng bài: 09/23/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.01 (445 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Lấy ví dụ về công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, đời sống sinh hoạt , y tế , giải trí câu hỏi 176289 …

Công nghiệp hoá là gì? Những tác động của công nghiệp hóa

 • Nơi đăng bài: thapgiainhiettashin.com.vn
 • Ngày đăng bài: 07/05/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.9 (537 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Ví dụ về công nghiệp hóa hiện đại hóa tại Việt Nam ở 1 số lĩnh vực: – Lĩnh vực nông nghiệp: Dựa vào những ứng dụng khoa học kỹ thuật người nông …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hiểu đơn giản, công nghiệp hóa là quá trình chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế theo hướng phát triển sang công nghiệp. Tuy nhiên, khái niệm công nghiệp hóa này luôn mang tính lịch sử ở từng giai đoạn khác nhau, theo từng hình thái kinh tế xã hội khác …

Hiện đại hóa là gì ?Cho ví dụ về công nghiệp hóa hiện đại hóa

 • Nơi đăng bài: khoalichsu.edu.vn
 • Ngày đăng bài: 08/13/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.76 (337 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Cho ví dụ về công nghiệp hóa hiện đại hóa thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy …

Ví dụ công nghiệp hóa hiện đại hóa

 • Nơi đăng bài: ktktdl.edu.vn
 • Ngày đăng bài: 01/22/2023
 • Số lượng đánh giá: 3.48 (391 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Khái niệm ᴄông nghiệp hóa хuất hiện từ ᴄuối nuốm kỷ sản phẩm công nghệ XVIII. Cho tới hôm naу, thế giới đã ᴄhứng kiến không hề ít ᴄông …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khái niệm ᴄông nghiệp hóa хuất hiện từ ᴄuối thế kỷ thứ XVIII. Cho đến hôm naу, thế giới đã ᴄhứng kiến rất nhiều ᴄông ᴄuộᴄ ᴄông nghiệp hóa kháᴄ nhau, từ ᴄông nghiệp hóa tư bản ᴄhủ nghĩa đến хã hội ᴄhủ nghĩa. Nhìn ᴄhung hai hình thứᴄ ᴄông nghiệp hóa …

Xem thêm: Đạo đức trong Marketing – Nguyên tắc cơ bản và ví dụ thực tế – Glints

Thành phố trẻ Cần Thơ trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa

 • Nơi đăng bài: tapchicongsan.org.vn
 • Ngày đăng bài: 10/01/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.28 (546 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Sau một năm, ngày 17-2-2005, Bộ Chính trị khóa IX ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, …

Công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì? Tác dụng và ví dụ chi tiết

Công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì? Tác dụng và ví dụ chi tiết
 • Nơi đăng bài: isinhvien.com
 • Ngày đăng bài: 01/27/2023
 • Số lượng đánh giá: 3.16 (336 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Ví dụ về công nghiệp hóa hiện đại hóa · Giáo dục · Nông nghiệp · Công nghệ thông tin · Y tế · Lĩnh vực xây dựng · Đời sống sinh hoạt.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Isinhvien hy vọng với những thông tin được chia sẻ ở trên sẽ khiến bạn có cái nhìn toàn diện hơn về công nghiệp hóa hiện đại hóa là gì? Tác dụng của công nghiệp hóa hiện đại hóa đối với đất nước. Nhớ theo dõi Isinhvien mỗi ngày để có thêm nhiều kiến …

Tác dụng của Công nghiệp hóa, hiện đại hóa 2022

Tác dụng của Công nghiệp hóa, hiện đại hóa 2022
 • Nơi đăng bài: accgroup.vn
 • Ngày đăng bài: 08/08/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.97 (123 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Một số ví dụ về công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong đời sống sinh hoạt có thể kể đến như: Sản xuất nhiều loại thức ăn nhanh, làm giúp tiện lợi trong quá …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Tạo điều kiện thay đổi về chất nền sản xuất xã hội, tăng năng suất lao động, tăng sức chế ngự của con người đối với thiên nhiên, tăng trưởng và phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, ổn định tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, góp phần …

Xem thêm: Định vị thương hiệu là gì? Chiến lược định vị thương hiệu hiệu quả

Công nghiệp hóa ở Việt Nam và quá trình phát triển kinh tế xã hội

 • Nơi đăng bài: moit.gov.vn
 • Ngày đăng bài: 05/22/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.75 (121 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Trong điều kiện phát triển mới, CNH ở nước ta phải gắn liền với hiện đại hóa, bởi lẽ: trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển như vũ bão, …

Tìm ví dụ về công nghiệp hóa hiện đại hóa

 • Nơi đăng bài: toploigiai.vn
 • Ngày đăng bài: 04/08/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.67 (96 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Ví dụ về công nghiệp hóa hiện đại hóa. * Nông nghiệp. – Theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường; thực. – Công nghệ sinh …

Tại sao ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa?

Tại sao ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa?
 • Nơi đăng bài: hoatieu.vn
 • Ngày đăng bài: 04/22/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.49 (136 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Ví dụ về công nghiệp hoá hiện đại hoá là việc sử dụng hàng loạt những máy móc công nghệ cao vào quy trình sản xuất hàng may mặc. Và trong kinh doanh thì sử …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động kinh tế và quản lí kinh tế – xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện, phương …

Tại sao nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa?

 • Nơi đăng bài: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng bài: 06/04/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.39 (173 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Tại sao ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa? 4 4. Vai trò công nghiệp hóa, hiện đại hóa là gì? 5 5. Ví dụ về công nghiệp …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Công nghiệp hóa biến đổi cơ bản lao động thủ công thành lao động sử dụng công nghệ tiên tiến hiện đại, còn quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại vào quá trình sản xuất. Và dừng lại ở biến đổi …

Related Posts

Tập hợp rỗng là gì? Phần tử rỗng là gì? Ký hiệu … – LADIGI Academy

Tập hợp rỗng là gì? Phần tử rỗng là gì? Ký hiệu … – LADIGI Academy

Duới đây là các thông tin và kiến thức về ví dụ về tập hợp rỗng để bạn tham khảo

Các ví dụ cụ thể về thuế giá trị gia tăng – Luật ACC

Các ví dụ cụ thể về thuế giá trị gia tăng – Luật ACC

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về ví dụ về thuế giá trị gia tăng để bạn có thể tìm hiểu

Sức Bền Là Gì? Có Mấy Loại Sức Bền? 6 Phương Pháp Tăng Sức

Sức Bền Là Gì? Có Mấy Loại Sức Bền? 6 Phương Pháp Tăng Sức

Dưới đây là thông tin chia sẻ về ví dụ sức bền chuyên môn cho bạn

Các đặc trưng của văn hóa kinh doanh? Lấy những ví dụ minh họa?

Các đặc trưng của văn hóa kinh doanh? Lấy những ví dụ minh họa?

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ví dụ về đặc trưng của văn hóa tới bạn

Tin học hóa là gì? Tiền đề cho sự phát triển nền kinh tế tri thức

Tin học hóa là gì? Tiền đề cho sự phát triển nền kinh tế tri thức

Dưới đây là thông tin chia sẻ về ví dụ về xã hội tin học hóa dể bạn đọc tìm hiểu

Thì quá khứ đơn (Past Simple) – Công thức, Cách dùng, Bài tập

Thì quá khứ đơn (Past Simple) – Công thức, Cách dùng, Bài tập

Dưới đây là thông tin chia sẻ về ví dụ về quá khứ đơn dể bạn đọc tìm hiểu