Top 10+ ví dụ chức năng thước đo giá trị bạn không nên bỏ qua

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ví dụ chức năng thước đo giá trị để bạn tham khảo

Tiền tệ là một phạm trù kinh tế và cũng là một phạm trù lịch sử. Sự xuất hiện của tiền là một phát minh vĩ đại của loài người, nó làm thay đổi bộ mặt của nền kinh tế – xã hội. Vậy tiền tệ là gì, chức năng của tiền tệ sẽ được giải thích trong bài viết sau đây?

1. Tiền tệ là gì?

Tiền tệ là một phạm trù lịch sử, nó là sản phẩm tự phát của nền kinh tế hàng hóa, sản phẩm của sự phát triển các hình thái giá trị. Đồng thời cũng là sản phẩm của sự phát triển mâu thuẫn giữa lao động và phân công lao động xã hội trong sản xuất hàng hóa. Sự ra đời và phát triển của tiền tệ gắn liền với sự ra đời và phát triển của sản xuất và trao đổi hàng hóa.

Theo Mac, tiền tệ là một thứ hàng hoá đặc biệt, được tách ra khỏi thế giới hàng hoá, dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của tất cả các loại hàng hoá khác. Nó trực tiếp thể hiện lao động xã hội và biểu hiện quan hệ sản xuất giữa những người sản xuất hàng hóa.

Theo Mác, tiền tệ xuất hiện sau một quá trình phát triển lâu dài của trao đổi và các hình thái giá trị. Quá trình phát triển của các hình thái giá trị để đi đến hình thái giá trị diễn ra như sau:

Hình thái giá trị tương đối – vật ngang giá chung.

Hình thái giá trị toàn bộ hay mở rộng xuất hiện sau lần phân công lao động lần thứ nhất. Lúc này giá trị của vật không chỉ biểu hiện thông qua giá trị sử dụng của một vật mà còn biểu hiện thông qua giá trị sử dụng của nhiều hàng hoá khác.

Hình thái giá trị chung khi sự phân công lao động lần thứ 2, thủ công nghiệp tách rời khỏi nông nghiệp.

Hình thái tiền tệ khi vật ngang giá chung cố định ở một thứ hàng hoá, đó là kim loại (kẽm, đồng, sắt, bạc, vàng) chỉ đến lúc này thì hình thái tiền tệ mới được xác lập và vàng với tư cách là vật ngang giá chung và đã trở thành tiền tệ, gọi là kim tệ.

Kết luận:

Xem thêm: Gợi ý về 10+ ví dụ về khối đa diện không nên bỏ lỡ

Sự ra đời và tồn tại của tiền tệ gắn liền với sự ra đời và tồn tại của sản xuất và trao đổi hàng hóa. Và trong quá trình này nó xuất hiện vật ngang giá chung.

Vàng, tiền tệ được coi là một hàng hoá đặc biệt.

Theo các nhà kinh tế hiện đại: Tiền được định nghĩa là bất cứ cái gì được chấp nhận chung trong việc thanh toán để nhận hàng hoá, dịch vụ hoặc trong việc trả nợ.

Tiền tệ là tiền khi chỉ xét tới chức năng là phương tiện thanh toán, là đồng tiền được luật pháp quy định để phục vụ trao đổi hàng hóa và dịch vụ của một quốc gia hay nền kinh tế. Vì định nghĩa như vậy, tiền tệ còn được gọi là “tiền lưu thông”. Tiền tệ có thể mang hình thức tiền giấy hoặc tiền kim loại (tiền pháp định) do Nhà nước (Ngân hàng nhà nước, Bộ tài chính…) phát hành, tiền hàng hóa (vỏ sò, gạo, muối, vàng), tiền thay thế (coupon, dặm bay, điểm thưởng, phỉnh poker,…), hoặc tiền mã hóa do một mạng lưới máy tính phát hành (điển hình là Bitcoin).

Khi phân biệt tiền tệ của quốc gia này với tiền tệ của quốc gia khác, người ta dùng cụm từ “đơn vị tiền tệ”. Đơn vị tiền tệ của nhiều quốc gia có thể có cùng một tên gọi (ví dụ: dollar, france…) và để phân biệt các đơn vị tiền tệ đó, người ta thường phải gọi kèm tên quốc gia sử dụng đồng tiền (ví dụ: dollar Úc). Với sự hình thành của các khu vực tiền tệ thống nhất, ngày nay có nhiều quốc gia dùng chung một đơn vị tiền tệ như đồng EUR.

Tiền tệ là phương tiện thanh toán pháp quy nghĩa là luật pháp quy định người ta bắt buộc phải chấp nhận nó khi được dùng để thanh toán cho một khoản nợ được xác lập bằng đơn vị tiền tệ ấy. Một tờ séc có thể bị từ chối khi được dùng để thanh toán nợ nhưng tiền giấy và tiền kim loại thì không. Tuy nhiên tiền kim loại có thể là phương tiện thanh toán pháp quy bị luật pháp của một quốc gia giới hạn không vượt quá một số lượng đơn vị tiền tệ nào đó tuỳ theo mệnh giá của những đồng tiền kim loại ấy.

Tiền tệ trong tiếng Anh là Currency. Tiền tệ có thể định nghĩa theo nhiều cách như sau:

Quan điểm của Trường phái trọng thương

Tiền tệ đồng nghĩa với sự giàu có. Một quốc gia muốn làm giàu thì phải tích lũy thật nhiều tiền.

Quan điểm của Trường phái trọng nông

Xem thêm: Nguồn điện là gì, Tác dụng nguồn điện, các loại nguồn điện

Tiền tệ chỉ là một thứ hư tưởng. Tiền chỉ có tác dụng như một chất nhờn bôi trơn hoạt động của guồng máy kinh tế. Bản thân guồng máy đó không hề chịu bất cứ tác động nào của tiền tệ.

Quan điểm của N. Gregory Mankiw

Tiền tệ là một khối lượng tài sản có thể sử dụng ngay để tiến hành giao dịch.

Quan điểm của Frederic S. Mishkin

Tiền tệ là bất cứ cái gì được chấp nhận chung trong việc thanh toán để lấy hàng hóa và dịch vụ hoặc trong việc hoàn trả các món nợ.

2. Phân tích bản chất của tiền tệ:

Tiền được xem là bất cứ cái gì được chấp nhận chung trong thanh toán để đổi lấy hàng hoá, dịch vụ hoặc để hoàn trả các khoản nợ.

Định nghĩa này chỉ đưa ra các tiêu chí để nhận biết một vật có phải là tiền tệ hay không. Tuy nhiên nó chưa giải thích được tại sao vật đó lại được chọn làm tiền tệ. Để giải thích được điều này phải tìm hiểu bản chất của tiền tệ.

Về bản chất, tiền tệ là vật trung gian môi giới trong trao đổi hàng hoá, dịch vụ, là phương tiện giúp cho quá trình trao đổi được thực hiện dễ dàng hơn.

Bản chất của tiền tệ được thể hiện rõ hơn qua hai thuộc tính sau của nó:

Giá trị sử dụng của tiền tệ là khả năng thoả mãn nhu cầu trao đổi của xã hội, nhu cầu sử dụng làm vật trung gian trong trao đổi. Như vậy người ta sẽ chỉ cần nắm giữ tiền khi có nhu cầu trao đổi. Giá trị sử dụng của một loại tiền tệ là do xã hội qui định: chừng nào xã hội còn thừa nhận nó thực hiện tốt vai trò tiền tệ (tức là vai trò vật trung gian môi giới trong trao đổi) thì chừng đó giá trị sử dụng của nó với tư cách là tiền tệ còn tồn tại. Đây chính là lời giải thích cho sự xuất hiện cũng như biến mất của các dạng tiền tệ trong lịch sử.

Xem thêm: Gợi ý 11 quản lý là gì cho ví dụ cần phải biết hiện nay

Giá trị của tiền được thể hiện qua khái niệm “sức mua tiền tệ”, đó là khả năng đổi được nhiều hay ít hàng hoá khác trong trao đổi. Tuy nhiên khái niệm sức mua tiền tệ không được xem xét dưới góc độ sức mua đối với từng hàng hoá nhất định mà xét trên phương diện toàn thể các hàng hoá trên thị trường.

3. Chức năng của tiền tệ:

Tiền tệ là thước đo giá trị, dùng để đo lường giá trị của các loại hàng hóa. Mỗi vật phẩm đều có giá trị khác nhau và được đo lường bằng giá trị của tiền tệ. Giá trị hàng hóa tiền tệ (vàng) thay đổi không ảnh hưởng gì đến chức năng tiêu chuẩn giá cả chức năng của tiền tệ.

– Chức năng là phương tiện trao đổi: Khi tiền tệ xuất hiện, cũng là lúc quá trình trao đổi hàng hóa dần xuất hiện. Hình thức trao đổi trực tiếp dần dần chuyển qua trao đổi gián tiếp thông qua trung giang của tiền tệ. Tiền là vật ngang giá chung, là trung gian làm cho sự trao đổi hàng hoá giữa người này với người khác trở nên thuận lợi hơn. Phương tiện trao đổi là chức năng quan trọng nhất của tiền tệ. Nếu không có chức năng này thì tiền tệ sẽ không còn.

– Chức năng là phương tiện đo lường và tính toán giá trị: Việc đo giá trị hàng hoá dịch vụ bằng tiền cũng giống như việc đo khối lượng bằng cân và đo khoảng cách bằng mét. Đơn vị tiền tệ là một thước do được sử dụng phổ biến trong các quan hệ xã hội. Nhờ chức năng này mà tính chất tiền tệ hoá ngày càng phổ biến trong đo lường sự phát triển của xã hội, đo lường mức sống của con người…Nó đã tạo ra một nền kinh tế mang tính chất tiền tệ.

Tiền làm phương tiện trao đổi chỉ đóng vai trò trong chốc lát. Người ta đổi hàng hóa lấy tiền rồi lại dùng tiền để mua lại hàng hóa mà mình cần. Bản thân tiền giấy không có giá trị vì vậy việc in tiền giấy phải tuân theo quy luật lưu thông tiền giấy.

– Chức năng phương tiện thanh toán. Cùng với tiền quá trình trao đổi hàng hóa giữa người với người được đơn giản hóa đi rất nhiều. Người nông dân có thể bán lúa cho một người thứ ba và dùng tiền thu được để mua công cụ.

– Chức năng phương tiện tích luỹ: Tích luỹ là cơ sở để tái sản xuất và mở rộng sản xuất cho nên nó cũng là cơ sở phát triển kinh tế. Tiền có được chức năng này là vì nó là phương tiện trao đổi, là tài sản có tính lỏng cao nhất. tích lũy. Một phương tiện thanh toán phải giữ được giá trị của nó. Vì vậy hầu như các loại hàng hóa không hư hỏng mới được sử dụng làm tiền, ví dụ vàng hay kim cương. Nếu không có tiền thì người nông dân chỉ có thể trao đổi lúa gạo của mình để đổi lấy các hàng hóa khác đến khi chúng bị hư hỏng.

Vì thế người nông dân nên trao đổi nông phẩm để đổi lấy tiền để tích lũy và bảo toàn được giá trị của nó.

– Chức năng tiền tệ thế giới. Tiền tệ của một nước có chức năng tiền tệ thế giới khi được nhiều nước trên thế giới sử dụng. Làm chức năng tiền tệ thế giới phải là tiền vàng hoặc tiền tín dụng được thừa nhận thanh toán quốc. Tiền tệ thực hiện chức năng tiền tệ thế giới khi tiền tệ thực hiện bốn chức năng thước đo giá trị, phương tiện trao đổi, phương tiện thanh toán, phương tiện tích lũy ở phạm vi ngoài quốc gia, nói cách khác là đồng tiền của một nước thực hiện chức năng tiền tệ thế giới khi tiền của quốc gia đó được nhiều nước trên thế giới tin dùng và sử dụng như chính đồng tiền của nước họ.

Tóm lại, điều kiện quan trọng nhất để cho một vật được sử dụng làm tiền tệ thực hiện các chức năng: thước đo giá trị, phương tiện trao đổi, phương tiện thanh toán, phương tiện tích lũy, tiền tệ thế giới là chúng phải có sức mua ổn định, bền vững, tạo được niềm tin và sự tín nhiệm của dân chúng.

Top 13 ví dụ chức năng thước đo giá trị được tổng hợp bởi TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÀ GIANG

5 chức năng của tiền tệ – Thịnh Vượng Tài Chính

5 chức năng của tiền tệ - Thịnh Vượng Tài Chính
 • Nơi đăng bài: thinhvuongtaichinh.com
 • Ngày đăng bài: 12/18/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.74 (291 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Theo quan điểm của K.Marx thì tiền tệ bao gồm 5 chức năng: Chức năng thước đo giá trị, chức năng phương tiện lưu thông, chức năng phương …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi thực hiện chức năng thước đo giá trị, tiền tệ đã làm cho mọi hàng hóa đều có một tiếng nói chung – đó là giá cả. Giá cả của hàng hóa chính là giá trị của hàng hóa được biểu hiện bằng tiền. Thực chất giá cả của hàng hóa là tỷ lệ so sánh giữa giá …

5 chức năng của tiền tệ có ví dụ và hình ảnh minh họa cụ thể

5 chức năng của tiền tệ có ví dụ và hình ảnh minh họa cụ thể
 • Nơi đăng bài: laodongdongnai.vn
 • Ngày đăng bài: 11/25/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.51 (266 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Thước đo giá trị · Phương tiện lưu thông · Phương tiện cất trữ · Phương tiện thanh toán · Tiền tệ thế giới.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tiền tệ ( Currency ) là phương tiện đi lại trao đổi sản phẩm & hàng hóa và dịch vụ được đồng ý giao dịch thanh toán trong một khu vực nhất định hoặc giữa một nhóm người đơn cử. Thông thường sẽ được phát hành bởi một cơ quan nhà nước như ngân …

Các chức năng của tiền tệ là gì?

 Các chức năng của tiền tệ là gì?
 • Nơi đăng bài: hilaw.vn
 • Ngày đăng bài: 03/05/2023
 • Số lượng đánh giá: 4.21 (508 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Các chức năng của tiền tệ bao gồm: thước đo giá trị, … do đó nó đã bao hàm khả năng khủng hoảng (ví dụ, có thể mua mà chưa bán, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Là phương tiện lưu thông, lúc đầu tiền xuất hiện trực tiếp dưới hình thức vàng thoi, bạc nén, sau đó là tiền đúc và cuối cùng là tiền giấy. Tiền giấy chỉ là ký hiệu của giá trị do nhà nước phát hành và buộc xã hội công nhận. Tiền giấy không có giá …

Xem thêm: Phương pháp dạy học tích hợp ở tiểu học: Những điều cần lưu ý

Nêu ví dụ về 5 chức năng của tiền tệ

 • Nơi đăng bài: hoidap247.com
 • Ngày đăng bài: 11/03/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.99 (308 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: 1 thước đo giá trị : Mỗi vật phẩm đều có giá trị khác nhau và được so sánh bằng giá trị của tiền tệ. Một đôi giày bảo hộ có giá trị bằng 5 xu ( …

Các chức năng của tiền tệ và quy luật lưu thông tiền tệ

Các chức năng của tiền tệ và quy luật lưu thông tiền tệ
 • Nơi đăng bài: hoatieu.vn
 • Ngày đăng bài: 06/06/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.87 (244 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Vì vậy, tiền tệ làm chức năng thước đo giá trị phải là tiền vàng. … năng” tiêu chuẩn giá cả của nó, mặc dù giá trị của vàng thay đổi như thế nào. Ví dụ.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vì thế khi lạm phát kinh tế xuất hiện, việc điều tiết nền kinh tế, ngăn chặn khủng khoảng của Chính phủ giữ vai trò vô cùng quan trọng. Nếu không có những chính sách sáng suốt có thể sẽ xuất hiện những Nam Tư hồi thập niên 1990, và Zimbabwe cách đây …

Tham khảo: Phân tích các chức năng của tiền tệ & ví dụ?

 • Nơi đăng bài: aly.com.vn
 • Ngày đăng bài: 02/23/2023
 • Số lượng đánh giá: 3.68 (201 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Thước đo giá trị phương tiện lưu thông phương tiện dự trữ giá trị phương tiện thanh toán chức năng tiền tệ thể giới chức năng phương tiện trao đổi chức năng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: υì υậy trong thời đại ngày nαy, mặc dù các ρhương tiện được sử dụng là tiền không còn có giá trị như các hàng hóα khác nhưng nó được mọi người chấρ nhận trong lưu thông (có giá trị sử dụng đặc biệt), do đó υẫn được sử dụng để đánh giá giá trị các …

Xem thêm: Tổng hợp 10+ ví dụ về hiện tượng dính ướt cần phải biết hiện nay

Ví Dụ Về Chức Năng Của Tiền Tệ / TOP 11 Xem Nhiều Nhất & Mới Nhất 3/2023 Top View

 • Nơi đăng bài: phauthuatthankinh.edu.vn
 • Ngày đăng bài: 02/26/2023
 • Số lượng đánh giá: 3.42 (521 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: – Để tiền làm được chức năng thước đo giá trị thì bản thân tiền tệ cũng phải được quy định một đơn vị tiền tệ nhất định làm tiêu chuẩn đo lường giá cả của hàng …

Các chức năng của tiền tệ trong kinh tế thị trường hiện nay

Các chức năng của tiền tệ trong kinh tế thị trường hiện nay
 • Nơi đăng bài: kynangquantri.com
 • Ngày đăng bài: 07/01/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.27 (346 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Tiền tệ có mấy chức năng? Thước đo giá trị; Phương tiện lưu thông; Phương tiện cất trữ; Phương tiện thanh toán; Tiền tệ thế giới; Những chức …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bối cảnh hiện nay, khi nền kinh tế thị trường phát triển cao thì hầu hết các mối quan hệ kinh tế – xã hội đều được tiền tệ hóa, mọi cá nhân, tổ chức, cơ quan…trong nền kinh tế đều bị tiền tệ chi phối, không thể thoát ly khỏi các quan hệ tiền …

Tiền tệ có mấy chức năng cơ bản theo quy định?

Tiền tệ có mấy chức năng cơ bản theo quy định?
 • Nơi đăng bài: lsx.vn
 • Ngày đăng bài: 03/21/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.19 (466 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Ví dụ về chức năng thước đo giá trị của tiền tệ? Ở Hoa Kỳ thì tiêu chuẩn giá của 1 đồng đô la là hàm lượng vàng: 0,83333 gr. Ở nước Pháp thì 1 …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tiền tệ ngày nay có rất nhiều chức năng; tuy nhiên có thể thấy chức năng lưu thông là một trong những chức năng quan trọng; và cơ bản nhất của tiền tệ trên thị trường. Nếu không có chức năng này thì tiền tệ sẽ không còn như bản chất của nó là để …

Xem thêm: Phương pháp luận siêu hình là gì? Phương pháp biện … – Chanh Tươi

Câu 5 trang 26 SGK GDCD lớp 11

 • Nơi đăng bài: loigiaihay.com
 • Ngày đăng bài: 01/24/2023
 • Số lượng đánh giá: 2.98 (166 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: * Chức năng của tiền tệ: + Chức năng làm thước đo giá trị: được thể hiện khi tiền được dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa. Giá …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Chức năng phương tiện thanh toán: được thể hiện khi tiền tệ được dùng để chi trả sau khi giao dịch, mua bán như: trả tiền mua chịu hàng hóa, trả nợ, nộp thuế,… Chức năng này làm cho quá trình mua bán diễn ra nhanh hơn, nhưng cũng làm cho những …

Tiền tệ là gì? Các chức năng của tiền tệ

Tiền tệ là gì? Các chức năng của tiền tệ
 • Nơi đăng bài: trithuccongdong.net
 • Ngày đăng bài: 09/05/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.86 (86 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Ví dụ: 1 con gà = 10 kg thóc / 1 cái rìu/1 m vải / 0,1 chỉ vàng … Tiền tệ thực hiện chức năng thước đo giá trị khi tiền tệ đo lường và …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tiền tệ thực hiện chức năng tiền tệ thế giới khi tiền tệ thực hiện bốn chức năng thước đo giá trị, phương tiện trao đổi, phương tiện thanh toán, phương tiện tích lũy ở phạm vi ngoài quốc gia, nói cách khác là đồng tiền của một nước thực hiện chức …

Tiền tệ và 5 chức năng của tiền tệ mà bạn cần phải biết

Tiền tệ và 5 chức năng của tiền tệ mà bạn cần phải biết
 • Nơi đăng bài: topforexsite.com
 • Ngày đăng bài: 04/19/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.75 (61 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: có 5 chức năng chính bao gồm: thước đo giá trị, phương tiện lưu thông, phương tiện cất trữ, phương tiện thanh toán và tiền tệ thế giới. · có tính thanh khoản cao …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vậy làm sao để đo lường giá trị của tiền? Người ta sẽ dùng một thứ thể hiện được giá trị của tiền tệ, đó là vàng. Giá trị của vàng sẽ được hình thành dựa trên thời gian lao động và những chi phí tổn thất để tạo ra vàng, từ đó tạo ra giá trị của tiền …

Phân tích các chức năng của tiền tệ. Em đã vận dụng được những chức năng nào của tiền tệ trong đời sống?

 • Nơi đăng bài: tech12h.com
 • Ngày đăng bài: 01/27/2023
 • Số lượng đánh giá: 2.5 (135 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Chức năng làm thước đo giá trị: được thể hiện khi tiền được dùng để đo … Hãy nêu một số ví dụ thể hiện giá trị sử dụng của hàng hóa được phát hiện dần …

Related Posts

Thông tin về 10+ ví dụ về mối ghép cố định không nên bỏ lỡ

Thông tin về 10+ ví dụ về mối ghép cố định không nên bỏ lỡ

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về ví dụ về mối ghép cố định dể bạn đọc tìm hiểu

Danh sách 10+ ví dụ về nguyên tắc cơ sở dồn tích hiện được quan tâm nhiều

Danh sách 10+ ví dụ về nguyên tắc cơ sở dồn tích hiện được quan tâm nhiều

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ví dụ về nguyên tắc cơ sở dồn tích để bạn dễ dàng tìm hiểu thêm

Tổng hợp 10+ ví dụ về sản phẩm đúc đang được quan tâm

Tổng hợp 10+ ví dụ về sản phẩm đúc đang được quan tâm

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ví dụ về sản phẩm đúc cho bạn đọc

Mách bạn 10+ ví dụ câu cảm thán cần phải biết hiện nay

Mách bạn 10+ ví dụ câu cảm thán cần phải biết hiện nay

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về ví dụ câu cảm thán để bạn tham khảo

Tổng hợp 9 ví dụ về độc quyền ở việt nam đang được quan tâm

Tổng hợp 9 ví dụ về độc quyền ở việt nam đang được quan tâm

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với người đọc kiến thức về ví dụ về độc quyền ở việt nam để bạn dễ dàng tìm hiểu thêm

Ví dụ thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý – Luật Hoàng Phi

Ví dụ thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý – Luật Hoàng Phi

Dưới đây là thông tin chia sẻ về 5 ví dụ về chân lý dể bạn đọc tìm hiểu