Mách bạn 10+ ví đủ cách tính lương hưu năm 2023 cần phải biết hiện nay

Duới đây là các thông tin và kiến thức về ví đủ cách tính lương hưu năm 2022 dể bạn đọc tìm hiểu

Lương hưu vốn là một trong những vấn đề mà người lao động thắc mắc, không chỉ với người lao động về hưu và tất cả người lao động đều quan tâm đến chế độ của mình được hưởng sau nhiều năm tham gia vào thị trường lao động và thực hiện các nghĩa vụ bảo hiểm. Vậy trong năm 2023 này, quy định và cách tính lương hưu sẽ có gì thay đổi & cập nhật? Cùng NIC Global khám phá ngay qua nội dung dưới đây nhé!

1. Tuổi nghỉ hưu theo quy định qua các năm

Căn cứ tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 135/2020 NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu trong điều kiện bình thường qua các năm, cụ thể:

Lao động nam

Lao động nữ

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu

2021

60 tuổi 3 tháng

2021

55 tuổi 4 tháng

2022

60 tuổi 6 tháng

2022

55 tuổi 8 tháng

Xem thêm: Câu đố là gì? – LyTuong.net

2023

60 tuổi 9 tháng

Xem thêm: Câu đố là gì? – LyTuong.net

2023

56 tuổi

2024

61 tuổi

2024

56 tuổi 4 tháng

2025

61 tuổi 3 tháng

2025

56 tuổi 8 tháng

2026

61 tuổi 6 tháng

2026

57 tuổi

Xem thêm: Vật liệu cách điện là gì? Tính chất và công dụng kèm theo ví dụ

2027

61 tuổi 9 tháng

Xem thêm: Vật liệu cách điện là gì? Tính chất và công dụng kèm theo ví dụ

2027

57 tuổi 4 tháng

Từ năm 2028 trở đi

62 tuổi

2028

57 tuổi 8 tháng

2029

58 tuổi

2030

58 tuổi 4 tháng

2031

58 tuổi 8 tháng

2032

59 tuổi

2033

59 tuổi 4 tháng

2034

59 tuổi 8 tháng

Từ năm 2035 trở đi

60 tuổi

Ngoài ra, Khoản 5 của Nghị định cũng quy định về trường hợp người lao động làm việc trong môi trường công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành sẽ được nghỉ hưu sớm hơn nhưng không quá 05 năm, cụ thể

Lao động nam

Lao động nữ

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất

2021

55 tuổi 3 tháng

2021

50 tuổi 4 tháng

2022

55 tuổi 6 tháng

2022

50 tuổi 8 tháng

Xem thêm: Câu đố là gì? – LyTuong.net

2023

55 tuổi 9 tháng

Xem thêm: Câu đố là gì? – LyTuong.net

2023

51 tuổi

2024

56 tuổi

2024

51 tuổi 4 tháng

2025

56 tuổi 3 tháng

2025

51 tuổi 8 tháng

2026

56 tuổi 6 tháng

2026

52 tuổi

Xem thêm: Vật liệu cách điện là gì? Tính chất và công dụng kèm theo ví dụ

2027

56 tuổi 9 tháng

Xem thêm: Vật liệu cách điện là gì? Tính chất và công dụng kèm theo ví dụ

2027

52 tuổi 4 tháng

Từ năm 2028 trở đi

57 tuổi

2028

52 tuổi 8 tháng

2029

53 tuổi

2030

53 tuổi 4 tháng

2031

53 tuổi 8 tháng

2032

54 tuổi

2033

54 tuổi 4 tháng

2034

Xem thêm: Bất khả xâm phạm là gì? Quyền bất khả xâm phạm về thân thể?

54 tuổi 8 tháng

Từ năm 2035 trở đi

55 tuổi

2. Mức hưởng lương hưu hàng tháng xác định như thế nào

Theo đó, Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội quy định mức hưởng lương hưu được xác định cụ thể:

Với lao động nam

 • Lao động nam đóng đủ 20 năm BHXH thì được 45% (Người lao động nghỉ hưu năm 2022, đóng đủ 20 năm BHXH thì được 45%)
 • Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.
 • Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hàng tháng có thể lên mức tối đa là 75% (tương đương với 30 năm)

Với lao động nữ:

 • Lao động nữ đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45%.
 • Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.
 • Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hàng tháng tối đa là 75%.

Trong trường hợp người lao động hưởng lương hưu trước tuổi quy định do suy giảm khả năng lao động theo quy định tai Điều 5 Nghị định 135/2020 thì tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng được tính như bảng 2 ở trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Ví dụ: Lao động là nam đủ điều kiện về hưu năm 2023 và đã đóng đủ 25 năm BHXH thì sẽ được hưởng lương hưu bằng 45% + (25-20) x 2% = 55% tiền lương tháng đóng BHXH. Lao động nữ đủ điều kiện về hưu năm 2022, đóng đủ 25 năm BHXH sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 45% + (25-15) x 2% = 65% tiền lương tháng đóng BHXH

3. Cách tính mức lương hưu 2022 (đóng BHXH bắt buộc)

Căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được xác định theo quy định tại:

 • Điều 62 & Điều 64 Luật BHXH 2014.

 • Điều 9, Điều 10 Nghị định 115/2015.

 • Khoản 19 và 21 Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH

 • Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH .

Cách tính mức lương hưu hàng tháng (đóng BHXH bắt buộc):

Mức lương hưu hàng tháng

=

Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng (tối đa 75%)

X

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

4. Cách tính lương hưu hàng tháng (đóng BHXH tự nguyện)

Trường hợp người lao động tham gia BHXH tự nguyện thì mức đóng cũng như số năm đóng tương tự như người lao động tham gia BHXH bắt buộc, tuy nhiên người tham gia BHXH tự nguyện sẽ có một vài hạn chế về quyền lợi hơn, cụ thể:

BHXH bắt buộc được hưởng các chế độ:

 • Ốm đau;
 • Thai sản;
 • Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN);
 • Hưu trí;
 • Tử tuất.

BHXH tự nguyện được hưởng các chế độ:

 • Hưu trí;
 • Tử tuất.

Cách tính mức lương hưu hàng tháng (đóng BHXH tự nguyện):

Mức lương hưu hàng tháng

=

Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng (Tối đa 75%)

X

Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

Tương tự, lao động nam đóng đủ 35 năm BHXH, đủ điều kiện về hưu năm 2022 sẽ nhận được lương hưu với tỉ lệ tối đa là 75% tiền lương tháng đóng BHXH tự nguyện. Còn lao động nữ, đóng đủ 30 năm BHXH, đủ điều kiện về hưu từ năm 2022 sẽ nhận được lương hưu tối đa 75% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

Lưu ý: Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng. Thu nhập tháng đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH của NLĐ được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ (chi tiết tại Điều 4 Nghị định 134/2015/NĐ-CP).

Xem thêm: Gộp Số BHXH Cho Người Có Từ 2 Sổ Trở Lên Như Thế Nào?

5. Một vài ví dụ cụ thể

VD1: Ông A làm quản lý sản xuất của một nhà máy nọ, năm 2022 ông A đến tuổi nghỉ hưu. Tính đến thời điểm nghỉ, ông X có 28 năm đóng BHXH. Lương hưu hàng tháng của ông được tính: 20 năm đóng BHXH = 45%; 8 năm đóng BHXH còn lại = 8 x 2% = 16%.

Vậy lương hưu hàng tháng của ông A sẽ bằng 61% mức bình quân tiền lương hàng tháng đóng BHXH.

VD2: Ông B là công nhân làm việc tại xưởng sơn (công việc độc hại). Năm 2022, ông X nghỉ hưu khi 62 tuổi và có đủ 15 làm công việc này với 32 năm đóng BHXH.

Vậy lương hưu hàng tháng của ông được tính: 15 năm đóng BHXH = 45%; 17 năm đóng BHXH còn lại = 17 x 2% = 34%.

Tổng tỷ lệ hưởng lương lưu theo số năm đóng BHXH của ông B là 78%, tuy nhiên theo quy định, tỷ lệ này tối đa chỉ 75%. Vì vậy, hàng tháng, ông Z sẽ nhận được lương hưu bằng 75% mức bình quân tiền lương hàng tháng đóng BHXH.

VD3: Bà C 55 tuổi và có 25 năm đóng BHXH tự nguyện, đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định. Mức bình quân tiền lương tháng mà bà đóng BHXH (tự nguyện) là 5.200.000 đồng/tháng.

Vậy lương hưu bà Ngọc nhận được nếu nghỉ hưu vào năm 2022 được tính như sau: 15 năm đóng BHXH = 45%; 10 năm còn lại = 10 x 2% = 20%. Tổng là 45% + 20% = 65%.

Với cách tính này, lương hưu bà C nhận được sẽ bằng 65% x 5.200.000 đồng/tháng = 3.380.000 đồng/tháng.

Top 15 ví đủ cách tính lương hưu năm 2022 được tổng hợp bởi TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÀ GIANG

Tổng hợp các cách tính lương hưu cụ thể và chi tiết nhất 2022

 • Nơi đăng bài: 123job.vn
 • Ngày đăng bài: 11/21/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.66 (408 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: – Hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2022 trở đi: Đóng BHXH đủ 20 năm thì được hưởng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH …

Công thức và cách tính lương hưu bảo hiểm mới nhất

Công thức và cách tính lương hưu bảo hiểm mới nhất
 • Nơi đăng bài: prudential.com.vn
 • Ngày đăng bài: 08/06/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.57 (564 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Đọc ngay để biết cách tính lương hưu bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc tự nguyện, lắng nghe lời khuyên nên nhận trợ cấp BHXH 1 lần hay nhận lương hưu hàng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chúng ta không thể dự đoán được mọi thứ xảy ra trong tương lai, nhưng chúng ta có thể chuẩn bị tốt cho bản thân mình khi về già bằng cách lao động và tích lũy, trong đó có cách tích lũy bằng cách tính lương hưu bảo hiểm và tham gia bảo hiểm hưu trí …

Cách tính lương hưu đối với lao động nam

 • Nơi đăng bài: luatvietnam.vn
 • Ngày đăng bài: 12/01/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.39 (518 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2022 thì mức lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 20 năm …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Căn cứ khoản 3 Điều 56 Luật BHXH 2014, mức lương hưu hàng tháng của người lao động khi suy giảm khả năng lao động được tính như mức hưởng lương của lao động khi về hưu trong điều kiện bình thường. Sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì …

Xem thêm: Top 11 ví dụ về hợp chất hữu cơ bạn nên biết hiện nay

Cách tính lương hưu nếu nghỉ hưu từ năm 2020 – Bộ Lao động

 • Nơi đăng bài: molisa.gov.vn
 • Ngày đăng bài: 09/17/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.19 (328 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Ví dụ: Ông A làm việc trong điều kiện bình thường và đến năm 2020 đủ tuổi nghỉ hưu. Tính đến thời điểm nghỉ, ông có 28 năm đóng BHXH. Lương hưu hàng tháng …

Cách tính phần trăm lương hưu với người đóng bảo hiểm xã hội

 • Nơi đăng bài: laodong.vn
 • Ngày đăng bài: 11/11/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.99 (271 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức …

Chính sách mới về tuổi nghỉ hưu, lương hưu năm 2023 người lao động cần biết

Chính sách mới về tuổi nghỉ hưu, lương hưu năm 2023 người lao động cần biết
 • Nơi đăng bài: dbndnghean.vn
 • Ngày đăng bài: 01/30/2023
 • Số lượng đánh giá: 3.74 (345 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Năm 2022, mặc dù không tăng lương cơ sở nhưng nhiều đối tượng đã được tăng thêm 7,4% lương hưu, trợ cấp BHXH theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP . Chi …

Cách tính mức hưởng lương hưu năm 2022 khác năm 2021 ra sao?

 • Nơi đăng bài: plo.vn
 • Ngày đăng bài: 01/09/2023
 • Số lượng đánh giá: 3.41 (587 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: (PLO)- Năm 2022, người lao động nam đóng đủ 20 năm BHXH thì tỷ lệ hưởng lương hưu mới là 45%, sau đó cứ thêm mỗi năm tính thêm 2%, mức hưởng …

Xem thêm: Mách bạn 10+ vị dụ cách tính bmi đang được quan tâm

Cách tính lương hưu bình quân 5 năm cuối? Kèm ví dụ cụ thể?

 • Nơi đăng bài: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng bài: 07/20/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.35 (348 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Và, tại thời điểm năm 2022 thì độ tuổi nghỉ hưu của lao động bình thường nam là đủ 60 tuổi 06 tháng và nữ là đủ 55 tuổi 08 tháng.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Theo quy định của pháp luật thì trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm mà chủ thể là người lao động được hưởng lương hưu, người lao động đang bảo lưu thời gian sẽ thực hiện việc đóng bảo hiểm xã hội, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ …

Công thức tính lương hưu 2023 mới nhất

 Công thức tính lương hưu 2023 mới nhất
 • Nơi đăng bài: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng bài: 01/09/2023
 • Số lượng đánh giá: 3.18 (427 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Lao động nam nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi thì mức lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 20 năm đóng BHXH …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Căn cứ khoản 3 Điều 56 Luật BHXH 2014, mức lương hưu hàng tháng của người lao động khi suy giảm khả năng lao động được tính như mức hưởng lương của lao động khi về hưu trong điều kiện bình thường. Sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì …

Cách tính lương khi nghỉ hưu

 • Nơi đăng bài: luatvietan.vn
 • Ngày đăng bài: 05/30/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.85 (191 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: (Nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi: Đóng đủ 20 năm BHXH thì được hưởng 45%). – Sau đó, cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%. – Mức hưởng tối đa là 75%. Ví dụ: Ông A …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên mức lương cơ sở tại thời điểm tính mức bình quân …

Chi tiết công thức và cách tính lương hưu năm 2022 mới nhất người dân cần biết

Chi tiết công thức và cách tính lương hưu năm 2022 mới nhất người dân cần biết
 • Nơi đăng bài: thaison.vn
 • Ngày đăng bài: 09/17/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.72 (151 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Người lao động khi đủ điều kiện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng và các chế độ từ bảo hiểm y tế khác. Cách tính lương hưu năm 2021 lĩnh …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Như vậy, trong bài viết trên đây BHXH điện tử eBH đã gửi đến bạn đọc những thông tin cập nhật nhất về chế độ hương hưu trí từ năm 2022. Với cách tính mới này hy vọng rằng bạn đọc có thể chủ động hơn trong việc tính mức hưởng lương hưu hàng tháng. …

Xem thêm: Tổng hợp 10+ ví dụ về lòng yêu nước cần phải biết hiện nay

Chi tiết bảng tính lương hưu khi nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi

 • Nơi đăng bài: vietnamnet.vn
 • Ngày đăng bài: 02/16/2023
 • Số lượng đánh giá: 2.7 (94 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75% tiền lương tháng đóng BHXH …

Cách tính lương hưu năm 2023 đơn giản & chính xác

Cách tính lương hưu năm 2023 đơn giản & chính xác
 • Nơi đăng bài: invert.vn
 • Ngày đăng bài: 03/30/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.57 (149 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: (1): Mức lương hưu hàng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Sau đó cứ thêm mỗi …

Từ năm 2022 trở đi, nghỉ hưu khi đóng đủ BHXH 25 năm hưởng

 • Nơi đăng bài: bvhttdl.gov.vn
 • Ngày đăng bài: 04/27/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.58 (140 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Như vậy, lao động nam đủ điều kiện về hưu năm 2022 đóng đủ 25 năm BHXH thì được hưởng lương hưu bằng 55% tiền lương tháng đóng BHXH.

Đối tượng nào nghỉ hưu được hưởng lương hưu tối đa từ năm 2022

 • Nơi đăng bài: congdoancongthuong.org.vn
 • Ngày đăng bài: 07/24/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.35 (131 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Ví dụ: Lao động nam đủ điều kiện về hưu năm 2022 đóng đủ 25 năm BHXH thì được hưởng lương hưu bằng 45% + (25-20) x 2% = 55% tiền lương tháng …

Related Posts

Tiếng việt lớp 2 từ chỉ sự vật và tất cả kiến thức nhớ – Monkey

Tiếng việt lớp 2 từ chỉ sự vật và tất cả kiến thức nhớ – Monkey

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ví dụ từ chỉ sự vật lớp 2 để bạn tham khảo

Bán hàng cá nhân là gì? Quy trình 7 bước chốt Sale “thần thánh”

Bán hàng cá nhân là gì? Quy trình 7 bước chốt Sale “thần thánh”

Mời các bạn xem thông tin tổng hợp về ví dụ về bán hàng cá nhân cho bạn đọc

Các loại máy cơ đơn giản, ví dụ và công dụng – THPT Lê Hồng Phong

Các loại máy cơ đơn giản, ví dụ và công dụng – THPT Lê Hồng Phong

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về cho ví dụ sử dụng máy cơ đơn giản dể bạn đọc tìm hiểu

#1 Quan hệ hội sinh là gì? Đặc điểm của mối quan hệ hội sinh

#1 Quan hệ hội sinh là gì? Đặc điểm của mối quan hệ hội sinh

Duới đây là các thông tin và kiến thức về ví dụ về quan hệ hội sinh tới bạn

Xung đột là gì ? Giải quyết xung đột là gì và ví dụ – iTmaster.vn

Xung đột là gì ? Giải quyết xung đột là gì và ví dụ – iTmaster.vn

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ví dụ về xung đột trong tổ chức tới bạn

Giá Trị Bản Thân Là Gì? Khẳng Định Giá Trị Bản Thân Nơi … – Chefjob

Giá Trị Bản Thân Là Gì? Khẳng Định Giá Trị Bản Thân Nơi … – Chefjob

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về ví dụ về giá trị bản thân để bạn tham khảo