Top 11 từ đồng nghĩa ví dụ bạn không nên bỏ qua

Duới đây là các thông tin và kiến thức về từ đồng nghĩa ví dụ dể bạn đọc tìm hiểu

1. Đã có không ít quan niệm được nêu lên cho hiện tượng này với những dị biệt ít nhiều. Nhìn chung, có hai hướng quan niệm chính: một là dựa vào đối tượng được gọi tên, hai là dựa vào khái niệm do từ biểu thị.

Thực ra, từ đồng nghĩa không phải là những từ trùng nhau hoàn toàn về nghĩa. Chúng nhất định có những dị biệt nào đó bên cạnh sự tương đồng (mặc dù phát hiện sự dị biệt đó không phải lúc nào cũng dễ dàng). Chính sự dị biệt đó lại là lí do tồn tại và làm nên những giá trị khác nhau giữa các từ trong một nhóm từ đồng nghĩa. Rõ ràng tính đồng nghĩa có những mức độ khác nhau, và ta có thể nêu quan niệm như sau:

Từ đồng nghĩa là những từ tương đồng với nhau về nghĩa, khác nhau về âm thanh và có phân biệt với nhau về một vài sắc thái ngữ nghĩa hoặc sắc thái phong cách,… nào đó, hoặc đồng thời cả hai.

Ví dụ:

start, commence, begin (trong tiếng Anh)

cố, gắng, cố gắng (trong tiếng Việt)

là những nhóm từ đồng nghĩa.

2. Những từ đồng nghĩa với nhau tập hợp thành một nhóm gọi là nhóm đồng nghĩa. Trong các ví dụ vừa nêu, ta có các nhóm đồng nghĩa của từng ngôn ngữ tương ứng.

2.1. Những từ đồng nghĩa với nhau không nhất thiết phải tương đương với nhau về số lượng nghĩa, tức là các từ trong một nhóm đồng nghĩa không nhất thiết phải có dung lượng nghĩa bằng nhau: Từ này có thể có một hoặc hai nghĩa, nhưng từ kia có thể có tới dăm bảy nghĩa. Thông thường, các từ chỉ đồng nghĩa ở một nghĩa nào đó. Chính vì thế nên một từ đa nghĩa có thể tham gia vào nhiều nhóm đồng nghĩa khác nhau: Ở nhóm này nó tham gia với nghĩa này, ở nhóm khác nó tham gia với nghĩa khác.

Ví dụ: Từ “coi” trong tiếng Việt là một từ đa nghĩa. Tuỳ theo từng nghĩa được nêu lên để tập hợp các từ, mà “coi” có thể tham gia vào các nhóm như:

+ coi – xem: coi hát – xem hát

Xem thêm: Mách bạn về 10+ nguyên lý về sự phát triển ví dụ bạn nên biết hiện nay

+ coi – giữ: coi nhà – giữ nhà

2.2. Trong mỗi nhóm từ đồng nghĩa thường có một từ mang nghĩa chung, được dùng phổ biến và trung hoà về mặt phong cách, được lấy làm cơ sở để tập hợp và so sánh, phân tích các từ khác. Từ đó gọi là từ trung tâm của nhóm.

Ví dụ trong nhóm từ “yếu, yếu đuối, yếu ớt” của tiếng Việt, từ “yếu” được gọi là từ trung tâm.

Tuy nhiên, việc xác định từ trung tâm của nhóm không phải lúc nào cũng dễ và đối với nhóm nào cũng làm được. Nhiều khi ta không thể xác định một cách dứt khoát được theo những tiêu chí vừa nêu trên, mà phải dựa vào những tiêu chí phụ như: tần số xuất hiện cao (hay được sử dụng) hoặc khả năng kết hợp rộng.

Chẳng hạn, trong các nhóm từ đồng nghĩa tiếng Việt như: hồi, thuở, thời; hoặc chờ, đợi; hoặc chỗ, nơi, chốn,… rất khó xác định từ nào là trung tâm.

(Vấn đề trung tâm sẽ được nhắc lại ở điểm 3 tiếp theo).

3. Tập hợp đủ các nhóm từ đồng nghĩa, phân tích cho hết được những nét giống nhau, khác nhau giữa các từ trong mỗi nhóm, luôn luôn làm mong muốn của những người nghiên cứu và xử lí vấn đề từ đồng nghĩa.

Có nhiều thao tác ít nhiều mang tính kĩ thuật và nguyên tắc hoặc kinh nghiệm trong khi phân tích nhóm từ đồng nghĩa, nhưng tất cả đều nhằm vào mục đích chung của hai bước cơ bản sau đây:

3.1. Lập danh sách các từ trong nhóm

Mỗi nhóm đồng nghĩa có thể nhiều hay ít tuỳ theo tiêu chí đưa ra để tập hợp nhưng phải luôn luôn dựa vào nghĩa biểu niệm của từ.

3.1.1. Trước hết phải chọn một từ đưa ra làm cơ sở để tập hợp các từ. Từ này thường cũng chính là từ trung tâm của nhóm, chẳng những nó được lấy làm cơ sở để tập hợp các từu khác mà còn là cơ sở để so sánh, phân tích và giải thích chúng. Ví dụ: Với từ “sợ” của tiếng Việt, ta tập hợp thêm một số từ khác và lập thành nhóm đồng nghĩa: sợ – hãi – kinh – khiếp – sợ hãi – khiếp sợ –

3.1.2. Khi lập nhóm đồng nghĩa phải luôn luôn cảnh giác với các cách diễn đạt đồng nghĩa, với các hiện tượng chuyển nghĩa có tính chất phong cách, tu từ. Đó là những trường hợp “đồng nghĩa ngữ cảnh” hoàn toàn có tính chất lâm thời và thuộc về kĩ thuật tạo lập văn bản, do phong cách học nghiên cứu. Ví dụ:

Xem thêm: Danh sách 8 cho 3 vi dụ về quyền tài sản đang được quan tâm

Áo nâu cùng với áo xanhNông thôn cùng với thị thành đứng lên.

3.2. Phân tích nghĩa của từng từ trong nhóm

Ở bước này phải phát hiện những tương đồng và dị biệt giữa các từ trong nhóm với nhau. Công việc cụ thể phải làm là:

3.2.1. Cố gắng phát hiện và xác định cho được từ trung tâm của nhóm. Từ trung tâm thường là từ mang nghĩa chung nhất, dễ dùng và dễ hiểu nhất. Về mặt phong cách, nó mang tính chất trung hoà. Chẳng hạn, trong nhóm “mồ – mả – mộ – mồ mả” thì “mộ” là từ trung tâm, vì nó đáp ứng được các đặc điểm vừa nêu.

Trong tiếng Việt, từ trung tâm có nhóm đồng nghĩa, nói chung có một số biểu hiện hình thức như sau:

 • Nếu trong nhóm có cả từ đơn tiết lẫn đa tiết thì từ trung tâm thường là từ đơn;
 • Nếu trong nhóm có những từ không có khả năng tạo từ phái sinh hoặc tạo từ phái sinh rất ít, thì còn lại, từ nào có khả năng phái sinh lớn nhất, từ đó cũng thường là từ trung tâm.
 • Nếu một từ trực tiếp trái nghĩa với một từ trung tâm của một nhóm đồng nghĩa khác thì nó cũng sẽ chính là từ trung tâm trong nhóm của mình.

Chẳng hạn, xét hai nhóm:

1/ hiền – lành – hiền lành – hiền hậu – hiền từ – nhân hậu – nhân từ

2/ ác – dữ – độc ác – hiểm độc – ác nghiệt

Ta thấy ở nhóm 1, “hiền” là từ trung tâm vì nó thoả mãn tất cả những đặc điểm vừa nêu trên. Trong nhóm 2, “ác” sẽ được coi là từ trung tâm cũng vì những lí do như vậy và nó trái nghĩa với “hiền”.

Tuy nhiên, một từ đa nghĩa có thể đồng thời tham gia vào nhiều nhóm đồng nghĩa khác nhau nên có thể ở nhóm này nó là từ trung tâm nhưng ở nhóm khác thì lại hoàn toàn không có tư cách đó.

3.2.2. Lần lượt đối chiếu các từ trong nhóm từ trung tâm và đối chiếu giữa các từ không phải là từ trung tâm với nhau ta sẽ phát hiện những tương đồng và dị biệt về nghĩa. Sự tương đồng sẽ có ở tất cả mọi từ, còn dị biệt thì sẽ có ở từng từ trong nhóm. Vì thế, khi đối chiéu, ta nên đối chiếu với từ trung tâm trước, như so sánh với một mẫu số chung vậy.

Sự dị biệt giữa các từ đồng nghĩa nhiều khi rất tinh tế và khó phát hiện. Thường gặp nhất là những dị biệt sau đây:

Xem thêm: Tổng hợp 11 ví dụ về hỗn hợp đang được quan tâm

+ Dị biệt về một số sắc thái ý nghĩa bổ sung như: mức độ trừu tượng, khái quát của khái niệm; hoặc phương thức, công cụ, chủ thể tiến hành, tiếp nhận hành động; hoặc thái độ của người nói đối với người nghe; hoặc sự đánh giá của người nói,…

Ví dụ: xét hai từ “cố” – “gắng”.

Nét chung của hai từ này là: Đưa sức ra nhiều hơn bình thường để làm cho được việc gì đó.

Nét riêng (dị biệt) của “cố” so với “gắng” là ở mục đích của hành động này: làm cho kì được, kì xong công việc mà chủ thể biết là khó khăn. Ví dụ: cố làm cho xong, cố quên những việc không vui đi, cố nhớ lại xem hôm qua đã nói gì.

Nét dị biệt của “gắng” so với “cố” là: làm cho tốt công việc mà biết là nên làm. Chẳng hạn, có thể nói: gắng lên chút nữa học cho giỏi, gắng chịu đựng khó khăn để động viên nhau.

+ Dị biệt về phạm vi sử dụng hoặc sắc thái phong cách, thái độ bình giá của người nói. Ví dụ:

“quả” – “trái”: “quả” có phạm vi sử dụng rộng hơn “trái”

“phụ nữ” – “đàn bà”: “phụ nữ” có sắc thái trang trọng hơn “đàn bà”.

+ Dị biệt về khả năng kết hợp cú pháp và kể cả kết hợp từ vựng. Ví dụ:

Ta có: trái na, trái bưởi, mặt trái xoan,.. nhưng không thể có: *trái chuông, *trái trứng vịt, *mặt quả xoan,…

Ta có: một mực, rất mực, mẫu mực, mức sống, mức lương, định mức, vượt mức,… chứ không có: *một mức, *rất mức, *mẫu mức, *mực sống, *mực lương, *định mực, *vượt mực,… mặc dù hai từ “mức” và “mực” là hai từ đồng nghĩa, trong rất nhiều trường hợp chúng thay thế được nhau.

4. Nhận biết để tập hợp, phân tích thấu đáo các nhóm đồng nghĩa sẽ giúp cho người ta sử dụng được chuẩn xác và tinh tế hơn, phù hợp với tâm lí và thói quen của người bản ngữ hơn. Điều đó rất quan trọng đối với việc dạy và học tiếng.

Top 11 từ đồng nghĩa ví dụ được tổng hợp bởi TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÀ GIANG

Từ đồng nghĩa là gì? Cách phân loại và ví dụ từ đồng nghĩa?

 • Nơi đăng bài: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng bài: 01/07/2023
 • Số lượng đánh giá: 4.68 (479 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Từ đồng nghĩa thường là một số từ các tầng lớp khác nhau tạo nên một ngôn ngữ. Ví dụ, trong tiếng Anh, các từ siêu lớp trong tiếng Pháp Norman …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Do đó, từ hoán dụ là một loại từ đồng nghĩa, và từ biến nghĩa là một từ ghép nghĩa của từ đồng nghĩa. Việc phân tích từ đồng nghĩa, từ đa nghĩa, từ trái nghĩa và từ siêu nghĩa vốn có đối với phân loại học và bản thể học theo nghĩa khoa học thông tin …

Từ đồng nghĩa, trái nghĩa – Đừng chủ quan bỏ qua kiến thức này!

 • Nơi đăng bài: hoctot.hocmai.vn
 • Ngày đăng bài: 01/01/2023
 • Số lượng đánh giá: 4.43 (403 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Ví dụ: chết – hi sinh (hy sinh mang ý nghĩa trang trọng, thiêng liêng hơn). – Lưu ý: Đối với từ đồng nghĩa không hoàn toàn, tuy các từ có nghĩa tương đương nhau …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví dụ 1: Xe máy: Là tên của một loại phương tiện được sử dụng với mục đích di chuyển, chỉ có 2 bánh, sử dụng động cơ để di chuyển và sử dụng xăng làm nhiên liệu. Đối với từ xe máy là một từ xác định và người đọc, người nghe chỉ hiểu duy nhất 1 nghĩa …

Xem thêm: Thông tin về 11 ví dụ về sự nóng chảy và đông đặc đang được quan tâm

Dạy bé học từ đồng nghĩa lớp 5: Khái niệm, phân loại và cách phân biệt

 • Nơi đăng bài: monkey.edu.vn
 • Ngày đăng bài: 03/31/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.37 (352 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Một số ví dụ về từ đồng nghĩa sẽ giúp ba mẹ dạy bé dễ dàng hơn: Ba – bố – thầy: Đây là cách xưng hô người sinh ra mình, tùy theo từng vùng miền sẽ có các cách …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chẳng hạn, với cụm từ “Đồng xu” và “Đồng nghĩa” ta thấy đây là loại từ đồng âm với nghĩa “Đồng xu” là một số tiền mệnh giá nhưng “Đồng nghĩa” lại là sự giống nhau về từ trong tiếng Việt. Và nếu thay đổi từ “Đồng nghĩa” bằng “Giống nhau” thì lại trở …

Tìm các ví dụ về từ đồng nghĩa

 • Nơi đăng bài: hoc247.net
 • Ngày đăng bài: 05/18/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.99 (463 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: VD về từ đồng nghĩa hoàn toàn: quả-trái, tía-cha, khóm-dứa,.. Câu 2: Hãy tìm các VD về từ đồng nghĩa. a) Từ đồng nghĩa có nhiều nghĩa: trông-nom,giữ,.

Ví dụ từ đồng nghĩa

 • Nơi đăng bài: toploigiai.vn
 • Ngày đăng bài: 06/29/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.79 (287 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Có thể phân biệt với nhau về một vài sắc thái ngữ nghĩa hoặc sắc thái phong cách,… hoặc đồng thời cả hai. Ví dụ từ đồng nghĩa là: “Con heo” và “con lợn”; …

Xem thêm: Ví dụ thực tiễn là mục đích của nhận thức – HoaTieu.vn

Từ đồng nghĩa là gì? Tác dụng, phân loại và ví dụ về từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa là gì? Tác dụng, phân loại và ví dụ về từ đồng nghĩa
 • Nơi đăng bài: bambooschool.edu.vn
 • Ngày đăng bài: 10/17/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.72 (379 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Bài tập ví dụ về từ đồng nghĩa · Thái, cắt, xẻo, băm, chặt, chém, cưa,… · Chăm chỉ, chăm, siêng năng, cần cù, cần mẫn,…
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong giao tiếp hàng cũng như trong văn viết, bạn sẽ thường xuyên bắt gặp từ đồng nghĩa. Đặc biệt là đối với ngôn ngữ giữa các miền với nhau hoặc kể cả tại những câu đố chữ. Nếu như bạn còn gặp nhiều thắc mắc về loại từ này thì bài viết sau đây sẽ …

Từ đồng âm là gì? Từ đồng nghĩa là gì? Ví dụ minh họa

 • Nơi đăng bài: dafulbrightteachers.org
 • Ngày đăng bài: 08/12/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.44 (372 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: + Ví dụ từ đồng nghĩa không hoàn toàn: tử nạn – hi sinh, vợ – phu nhân, ăn – xơi. Đặt câu: “Hôm nay chúng ta ăn cơm với canh bí” – “Chúng mày cùng xơi hết đĩa …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: => “Cầu thủ” chỉ danh từ những người chơi môn thể thao bóng đá, còn “cầu may” là động từ chỉ hành động tâm linh vào dịp đầu năm. Đây là hai từ giống nhau về âm nhưng nghĩa hoàn toàn khác nhau và không thể thay thế cho nhau. Đây là hiện tượng từ …

Từ đồng âm và Từ đồng nghĩa | Phân biệt và Ví dụ

Từ đồng âm và Từ đồng nghĩa | Phân biệt và Ví dụ
 • Nơi đăng bài: giangbec.com
 • Ngày đăng bài: 01/10/2023
 • Số lượng đánh giá: 3.32 (253 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Từ đồng âm là gì? Từ đồng nghĩa là gì? Cách sử dụng chúng. Phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa, cho ví dụ.

Xem thêm: VÍ DỤ VỀ MẪU KẾ HOẠCH KINH DOANH – PA Marketing

Thế nào là từ đồng nghĩa? Ví dụ minh họa? Phân loại từ đồng nghĩa? Tiếng việt 5

 • Nơi đăng bài: svnckh.edu.vn
 • Ngày đăng bài: 10/03/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.1 (227 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Có 2 loại từ đồng nghĩa, gồm: – Từ đồng nghĩa hoàn toàn: Là những từ có nghĩa hoàn toàn giống nhau, có thể thay thế cho nhau trong lời nói.

Từ đồng nghĩa là gì? Phân loại từ đồng nghĩa – Cho ví dụ

Từ đồng nghĩa là gì? Phân loại từ đồng nghĩa - Cho ví dụ
 • Nơi đăng bài: bluefone.com.vn
 • Ngày đăng bài: 05/23/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.84 (173 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Từ đồng nghĩa là gì? · bố – ba: đều chỉ người sinh thành ra mình · mẹ – má – mế: chỉ người mẹ, người sinh ra mình · chết – hy sinh: mất khả năng sống, không còn …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cuồn cuộn – lăn tăn – nhấp nhô: Đều chỉ trạng thái của sóng biển, nhưng “cuồn cuộn” thể hiện sự dồn dập, mạnh mẽ, hết lớp này đến lớp khác, “lăn tăn” là những gợn sóng nhỏ, trong khi “nhấp nhô” là những đợt sóng nhô lên cao hơn những đợt sóng xung …

Từ đồng nghĩa là gì? Ví dụ từ đồng nghĩa?

 • Nơi đăng bài: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng bài: 07/23/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.74 (193 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: – Từ đồng nghĩa với từ trông: Nhìn, nhòm, ngó, dòm… Ví dụ: Từ “trông” có nhiều nghĩa khác nhau: – Trông – nhìn (từ đồng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Từ đồng nghĩa không hoàn toàn (đồng nghĩa tương đối, đồng nghĩa khác sắc thái): Là các từ tuy cùng nghĩa nhưng vẫn khác nhau phần nào sắc thái biểu cảm (biểu thị cảm xúc, thái độ) hoặc cách thức hành động. Khi dùng những từ ngữ này, ta phải cân …

Related Posts

Thì quá khứ đơn (Past Simple) – Công thức, Cách dùng, Bài tập

Thì quá khứ đơn (Past Simple) – Công thức, Cách dùng, Bài tập

Dưới đây là thông tin chia sẻ về ví dụ về quá khứ đơn dể bạn đọc tìm hiểu

Hướng dẫn cách tính tiền bảo hiểm thất nghiệp dễ thực hiện – Ebh.vn

Hướng dẫn cách tính tiền bảo hiểm thất nghiệp dễ thực hiện – Ebh.vn

Dưới đây là thông tin chia sẻ về vi dụ cách tính bảo hiểm thất nghiệp dể bạn đọc tìm hiểu

Ví dụ chất điểm – TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

Ví dụ chất điểm – TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về ví dụ chất điểm tới bạn

Thì hiện tại đơn, công thức, cách dùng và 100 câu ví dụ – Minh Nguyen

Thì hiện tại đơn, công thức, cách dùng và 100 câu ví dụ – Minh Nguyen

Dưới đây là thông tin chia sẻ về ví dụ hiện tại đơn để bạn có thể tìm hiểu

Siêu hình là gì? Phương pháp luận siêu hình trong Triết học?

Siêu hình là gì? Phương pháp luận siêu hình trong Triết học?

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với người đọc kiến thức về ví dụ về chủ nghĩa duy vật siêu hình để bạn dễ dàng tìm hiểu thêm

Tham khảo các đề tài nghiên cứu khoa học về xã hội hay nhất

Tham khảo các đề tài nghiên cứu khoa học về xã hội hay nhất

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về ví dụ về đề tài nghiên cứu xã hội học cho bạn đọc