Tổng hợp 8 trong các ví dụ sau đâu là thuật toán bạn nên biết hiện nay

Dưới đây là thông tin chia sẻ về trong các ví dụ sau đâu là thuật toán để bạn dễ dàng tìm hiểu thêm

1. NHẬN BIẾT (11 câu)

Câu 1. Sơ đồ khối của thuật toán là:

A. ngôn ngữ giao tiếp giữa người và máy tính

B. một biểu đồ gồm các đường cong và các mũi tên chỉ hướng

C. một sơ đồ gồm các hình mô tả các bước và đường mũi tên để chỉ hướng thực hiện

D. ngôn ngữ tự nhiên

Câu 2. Sơ đồ thuật toán được biểu diễn như hình bên là thuật toán:

A. liệt kê

B. sơ đồ khối

C. hỗn hợp

D. sắp xếp

Câu 3. Đâu không phải là thành phần của một thuật toán cơ bản:

A. Thông tin đầu vào (Input)

B. Thông tin đầu ra (Output)

C. Mũi tên chỉ hướng thực hiện

D. Cả A và B đều đúng

Câu 4. Theo em có mấy cách để mô tả một thuật toán?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5. Lợi thế của việc sử dụng sơ đồ khối so với ngôn ngữ tự nhiên để mô tả thuật toán là gì?

A. Sơ đồ khối tuân theo một tiêu chuẩn quốc tế nên con người dù ở bất kể quốc gia nào cũng có thể hiểu.

B. Sơ đồ khối dễ vẽ.

C. Sơ đồ khối dễ thay đổi.

D. Vẽ sơ đồ khối không ton thời gian.

Câu 6. Thuật toán có thể được mô tả bằng:

A. ngôn ngữ viết

B. ngôn ngữ kí hiệu

C. ngôn ngữ logic toán học

D. ngôn ngữ tự nhiên (liệt kê các bước) và sơ đồ khối

Câu 7. Trong thuật toán, biểu tượng dưới đây có nghĩa:

A. Bắt đầu hoặc Kết thúc

B. Đầu vào hoặc Đầu ra

C. Bước xử lí

D. Chỉ hướng thực hiện tiếp theo

Câu 8. Trong thuật toán, biểu tượng dưới đây có nghĩa:

A. Bắt đầu hoặc Kết thúc

B. Chỉ hướng thực hiện tiếp theo

C. Bước xử lí

Xem thêm: Gợi ý về 10+ nêu ví dụ về cách nhiễm điện cho vật không nên bỏ lỡ

D. Đầu vào hoặc Đầu ra

Câu 9. Mục đích của sơ đồ khối là gì?

A. Để mô tả chi tiết một chương trình.

B. Để mô tả các chỉ dẫn cho máy tính “hiểu” về thuật toán.

C. Để mô tả các chỉ dẫn cho con người hiểu về thuật toán.

D. Để chỉ dẫn cho máy tính thực hiện thuật toán.

Câu 10. Thuật toán là gì?

A. Các mô hình và xu hướng được sử dụng để giải quyết vấn đề.

B. Một dãy các chỉ dẫn từng bước để giải quyết vấn đề.

C. Một ngôn ngữ lập trình.

D. Một thiết bị phần cứng lưu trữ dữ liệu.

Câu 11. Thuật toán có thể được mô tả theo hai cách nào?

A. Sử dụng các biến và dữ liệu.

B. Sử dụng đầu vào và đầu ra.

C. Sử dụng ngôn ngữ tự nhiên và sơ đồ khối.

D. Sử dụng phần mềm và phần cứng.

2. THÔNG HIỂU (7 câu)

Câu 1. Trong các ví dụ sau, đâu là thuật toán:

A. một dãy các bước hướng dẫn tính diện tích của hình thang cân

B. một bài văn tả cảnh hoàng hôn ở biển

C. một bài hát mang âm điệu dân gian

D. một bản nhạc tình ca

Câu 2. Em hãy chọn các câu đúng?

A. Thuật toán có đầu ra là kết quả nhận được sau khi thực hiện các bước của thuật toán.

B. Thuật toán có đầu vào là các dữ liệu đầu ra

C. Thuật toán có đầu vào là kết quả nhận được sau khi thực hiện các bước của thuật toán.

D. Thuật toán có đầu ra là các dữ liệu ban đầu.

Câu 3. Câu nào sau đây sai khi nói về vai trò của mũi tên trong sơ đồ khối của thuật toán?

A. Hướng mũi tên cho thấy hướng đi trong sơ đồ khối.

B. Mũi tên được sử dụng để chỉ hướng thực hiện tiếp theo.

C. Mũi tên được sử dụng chỉ để kết nối các hình khối trong sơ đồ

D. Tất cả các đáp án trên sai

Câu 4. “Thuật toán tìm số lớn hơn trong hai số a, b”. Đầu ra là:

A. hai số a, b

B. số lớn hơn

C. số bé hơn

D. số bằng nhau

Câu 5. “Thuật toán nhân đôi số a”. Đầu ra là:

A. Số a

B. giá trị a

C. giá trị 2 x a

D. giá trị 4 x a

Xem thêm: Top 13 ví dụ về kỹ năng giao tiếp đang được quan tâm

Câu 6. Trong các ví dụ sau, ví dụ nào là thuật toán?

A. Một bản nhạc hay.

B. Một bức tranh đầy màu sắc.

C. Một bản hướng dẫn về cách nướng bánh với các bước cần làm.

D. Một bài thơ lục bát.

Câu 7. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Mỗi bài toán chỉ có duy nhất một thuật toán để giải.

B. Trình tự thực hiện các bước trong thuật toán không quan trọng.

C. Trong thuật toán, với dữ liệu đầu vào luôn xác định được kết quả đầu ra.

D. Một thuật toán có thể không có đầu vào và đầu ra.

3. VẬN DỤNG (7 câu)

Câu 1. Mẹ dặn Nam ở nhà nấu cơm và nhớ thực hiện tuần tự các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị nồi cơm điện, gạo, nước

Bước 2: Cho gạo và nước với tỉ lệ phù hợp vào nồi

Bước 3: Cắm điện, bật nút nấu

Bước 4: Cơm chín, đánh tơi cơm

Các bước trên được gọi là:

A. Bài toán

B. Người lập trình

C. Máy tính điện tử

D. Thuật toán

Câu 2. Ngoài cách mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên, thuật toán còn có thể được mô tả bằng:

A. sơ đồ khối

B. sơ đồ tư duy

C. bảng biểu

D. sơ đồ cây

Câu 3. Cho dãy các thao tác sau đây:

a) Max <- a

b) Nếu Max < b thì Max <- b

c) Nhập a, b

d) Thông báo Max và kết thúc

Sắp xếp thứ tự các thao tác để nhận được thuật toán tìm giá trị lớn nhất của hai số nguyên a và b:

A. c – a – b – d

B. a – b – c – d

C. c – d – a – b

D. c – b – d – a

Câu 4. Quan sát sơ đồ sau:

Đầu ra của thuật toán là:

A. cho hai số a, b

B. tính tổng của hai số a và b

Xem thêm: Công thức thì hiện tại tiếp diễn và 100 câu ví dụ – Minh Nguyen

C. hiệu giá trị a và b

D. Một đáp án khác

Câu 5. Cho các bước sau:

Sắp xếp các bước theo thứ tự đúng:

A. 1 – 3 – 2 – 4 – 6 – 5

B. 1 – 2 – 5 – 6 – 1 – 4

C. 1 – 3 – 2 – 4 – 6 – 5

D. 1 – 4 – 2 – 3 – 6 – 5

Câu 6. Bạn Thành viết một thuật toán mô tả việc đánh răng. Bạn ấy ghi các bước như sau:

(1) Rửa sạch bàn chải.

(2) Súc miệng.

(3) Chải răng.

(4) Cho kem đánh răng vào bàn chải.

Trật tự sắp xếp đúng là:

A. (1) (2) (3) (4)

B. (4) (3) (2) (1)

C. (2) (3) (1) (4)

D. (4) (2) (1) (3)

Câu 7. Bạn Tuấn nghĩ về những công việc sẽ thực hiện sau khi thức dậy vào buổi sáng. Bạn ấy viết một thuật toán bằng cách ghi ra từng bước, từng bước một. Bước đầu tiên bạn ấy viết ra là: “Thức dậy”. Em hãy cho biết bước tiếp theo là gì?

A. Đánh răng.

B. Thay quần áo.

C. Đi tắm.

D. Ra khỏi giường.

4. VẬN DỤNG CAO (2 câu)

Câu 1. Sắp xếp thứ tự các hình được đánh số trong hình sau để được thuật toán tính chu vi hình chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b.

(1) Nhập a, b

(2) Bắt đầu

(3) Tổng <- a + b

(4) Chu vi <- Tổng x 2

(5) Kết thúc

(6) Giá trị chu vi của hình chữ nhật

Thứ tự sắp xếp đúng là:

A. (2) – (3) – (1) – (4) – (6) – (5)

B. (2) – (1) – (3) – (4) – (6) – (5)

C. (2) – (1) – (4) – (3) – (6) – (5)

D. (2) – (1) – (3) – (6) – (4) – (5)

Câu 2. Ai là cha đẻ của thuật toán:

A. Antonio Meucci

B. Philo Farnsworth

C. Alan Mathison Turing

D. Nicholas-Joseph Cugnot

Top 8 trong các ví dụ sau đâu là thuật toán được tổng hợp bởi TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÀ GIANG

Trong các câu sau đây, câu nào có thể biểu diễn bằng sơ đồ có cấu trúc lặp? Hãy mô tả câu đó bằng sơ đồ khối. a) Nếu sáng mai trời mưa, em sẽ mang theo áo mưa. b) Nếu vẫn chưa làm hết bài tập, em phải làm bài đến khi nào hết. c) Nếu được nghỉ ba ngày vào dịp Tết Dương lịch thì gia đình em sẽ đi du lịch, còn không sẽ có kế hoạch khác

 • Nơi đăng bài: hamchoi.vn
 • Ngày đăng bài: 10/23/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.95 (741 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Em hãy trình bày các câu sau đây dưới dạng sơ đồ khối cấu trúc rẽ nhánh. a) Nếu có kẻ trên mạng đe dọa thì … Trong các ví dụ sau, ví dụ nào là thuật toán?

Các phương pháp bd thuật toán

 • Nơi đăng bài: www4.hcmut.edu.vn
 • Ngày đăng bài: 05/25/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.54 (222 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Thuật toán là một phương pháp thể hiện lời giải bài toán nên cũng phải tuân … ngày để liệt kê các bước của thuật toán (Các ví dụ về thuật toán trong mục …

Xem thêm: Mách bạn về 10+ ví dụ về phản ứng nhanh cần phải biết hiện nay

Câu 26: Trong các ví dụ sau, đâu là câu nào có thể biểu diễn bằng cấu trúc lặp: A. Nếu sáng mai trời mưa, em sẽ mang theo áo mưa. B. Nếu được nghỉ ba ngày vào dịp Tết Dương lịch thì gia đỉnh em sẽ đi du lịch, còn không sẽ có kế hoạch khác. C. Nếu vẫn chưa làm hết bài tập, em phải làm bài tập đến khi nào hết. D. Cả ba đáp án trên đều đúng Câu 27: Trong cấu trúc lặp bao giờ cũng có: A. khâu đặt điều kiện rẽ nhánh B. khâu kết thúc tuần tự C. khâu kiểm tra điều kiện kết thúc quá trình lặp D. khâu kiểm tra điều kiện rẽ nhánh Câu 28: Nếu trời không mưa thì em đi đá bóng có chứa cấu trúc nào? A. Cấu trúc tuần tự B. Cấu trúc nhánh dạng đủ C. Cấu trúc nhánh dạng thiếu D. Cấu trúc lặp Câu 29: Thuật toán dưới đây thuộc cấu trúc: A. Cấu trúc nhánh dạng thiếu B. Cấu trúc lặp C. Cấu trúc nhánh dạng đủ D. Cấu trúc tuần tự Câu 30: Cấu trúc tuần tự là gì? A. Là cấu trúc xác định thứ tự dữ liệu được lưu trữ. B. Là cấu trúc lựa chọn bước thực hiện tiếp theo. C. Là cấu trúc xác định thứ tự các bước được thực hiện. D. Là cấu trúc xác định số lần lặp lại một số bước của thuật toán. Câu 31: Thao tác nào không phải là thao tác định dạng văn bản? A. Thay đổi kiểu chữ thành chữ nghiêng. B. Thêm hình ảnh vào văn bản. C. Chọn chữ màu xanh. D. Căn giữa đoạn văn bản. Câu 32:Việc phải làm đầu tiên khi muốn thiết lập định dạng cho một đoạn văn bản là: A. Vào thẻ Home, chọn nhóm lệnh Paragraph. B. Đưa con trỏ soạn thảo vào vị tri bất kì trong đoạn văn bản. C. Cần phải chọn toàn bộ đoạn văn bản. D. Nhấn phím Enter. Câu 33:Để đặt hướng cho trang văn bản, trên thẻ Page Layout vào nhóm lệnh Page Setup sử dụng lệnh: A. Size. B. Orientation. C. Margins. D. Columns. Câu 34: Lệnh nào sau đây là lệnh dùng để giãn cách dòng cho văn bản? Câu 35: Bạn An đang định in trang văn bản Đặc sản Hà Nội, theo em khi đang ở chế độ in, An có thể làm gì? A. Chỉ có thể thấy trang văn bản mà An đang làm việc. B. Xem tất cả các trang trong văn bản. C. Chỉ có thể thấy các trang không chửa hình ảnh. D. Chỉ có thể thấy trang đầu tiên của văn bản

 • Nơi đăng bài: hoidap247.com
 • Ngày đăng bài: 09/10/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.39 (421 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Cần phải chọn toàn bộ đoạn văn bản. D. Nhấn phím Enter. Câu 33:Để đặt hướng cho trang văn bản, trên thẻ Page Layout vào nhóm lệnh Page Setup sử …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 30 : Cấu trúc tuần tự là gì?A. Là cấu trúc xác định thứ tự dữ liệu được lưu trữ.B. Là cấu trúc lựa chọn bước thực hiện tiếp theo.C. Là cấu trúc xác định thứ tự các bước được thực hiện.D. Là cấu trúc xác định số lần lặp lại một số bước của thuật …

Em hãy nêu ví dụ về thuật toán giải quyết một nhiệm vụ trong thực tế

 • Nơi đăng bài: haylamdo.com
 • Ngày đăng bài: 06/01/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.09 (368 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Tin học lớp 6 Bài 15: Thuật toán. Vận dụng 3 trang 66 Tin học lớp 6 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Em hãy nêu ví dụ về thuật toán giải quyết một nhiệm vụ …

Xem thêm: Mách bạn 7 ví dụ văn bản áp dụng pháp luật đang được quan tâm

Trong các ví dụ sau, ví dụ nào là thuật toán? A. Một bản nhạc hay B. Một bức tranh đầy màu sắc C. Một bản hướng dẫn về cách nướng bánh với các bước cần làm D. Một bài thơ lục bát

 • Nơi đăng bài: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng bài: 05/06/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.94 (272 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Trong các ví dụ sau, ví dụ nào là thuật toán?A. Một bản nhạc hayB. Một bức tranh đầy màu sắcC. Một bản hướng dẫn về cách nướng bánh với các …

Trong các ví dụ sau, ví dụ nào là thuật toán?

 • Nơi đăng bài: hoc247.net
 • Ngày đăng bài: 08/03/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.79 (275 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Câu hỏi: Trong các ví dụ sau, ví dụ nào là thuật toán? A. Một bản nhạc hay. B. Một bức tranh đầy màu sắc. C. Một bản hướng dẫn về cách nướng bánh với các …

Xem thêm: Mách bạn 10+ ví dụ nào sau đây là quần thể sinh vật không nên bỏ lỡ

[KNTT] Trắc nghiệm tin học 6 chủ đề 6: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính (P1)

[KNTT] Trắc nghiệm tin học 6 chủ đề 6: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính (P1)
 • Nơi đăng bài: conkec.com
 • Ngày đăng bài: 12/21/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.48 (566 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Câu 5: Trong các ví dụ sau, đâu là thuật toán: A. một dãy các bước hướng dẫn tính diện tích của hình thang cân. B. một bài văn tả cảnh hoàng hôn ở biển.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu 18: Bạn Hoàng xây dựng thuật toán cho nhân vật di chuyển trên sân khấu với quy luật như sau: Nếu nhân vật gặp chướng ngại vật (chẳng hạn tảng đá), thì nhân vật sẽ đổi hướng trước khi tiếp tục di chuyển về phía trước. Nếu nhân vật không gặp phải …

[KNTT] Trắc nghiệm tin học 6 bài 16: Các cấu trúc điều khiển

[KNTT] Trắc nghiệm tin học 6 bài 16: Các cấu trúc điều khiển
 • Nơi đăng bài: tech12h.com
 • Ngày đăng bài: 09/24/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.22 (258 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Câu 1: Ba cấu trúc điều khiển cơ bản để mô tả thuật toán là gì? … Câu 11: Trong các ví dụ sau, đâu là câu nào có thể biểu diễn bằng cấu trúc lặp:.

Related Posts

Thông tin về 10+ ví dụ về mối ghép cố định không nên bỏ lỡ

Thông tin về 10+ ví dụ về mối ghép cố định không nên bỏ lỡ

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về ví dụ về mối ghép cố định dể bạn đọc tìm hiểu

Danh sách 10+ ví dụ về nguyên tắc cơ sở dồn tích hiện được quan tâm nhiều

Danh sách 10+ ví dụ về nguyên tắc cơ sở dồn tích hiện được quan tâm nhiều

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ví dụ về nguyên tắc cơ sở dồn tích để bạn dễ dàng tìm hiểu thêm

Tổng hợp 10+ ví dụ về sản phẩm đúc đang được quan tâm

Tổng hợp 10+ ví dụ về sản phẩm đúc đang được quan tâm

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ví dụ về sản phẩm đúc cho bạn đọc

Mách bạn 10+ ví dụ câu cảm thán cần phải biết hiện nay

Mách bạn 10+ ví dụ câu cảm thán cần phải biết hiện nay

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về ví dụ câu cảm thán để bạn tham khảo

Tổng hợp 9 ví dụ về độc quyền ở việt nam đang được quan tâm

Tổng hợp 9 ví dụ về độc quyền ở việt nam đang được quan tâm

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với người đọc kiến thức về ví dụ về độc quyền ở việt nam để bạn dễ dàng tìm hiểu thêm

Ví dụ thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý – Luật Hoàng Phi

Ví dụ thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý – Luật Hoàng Phi

Dưới đây là thông tin chia sẻ về 5 ví dụ về chân lý dể bạn đọc tìm hiểu