Tổng hợp 10+ người quyết định đầu tư là ai cần phải biết hiện nay

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với người đọc kiến thức về người quyết định đầu tư là ai cho bạn

Công ty Luật Thái An xin cảm ơn bạn Đông Bắc (cư trú tại tp. Việt Trì), bạn Lê Chiến (cư trú tại tp. Hạ Long), bạn Tiêu Hà (công tác tại huyện Tuy Phước, Bình Định)… đã tin tưởng gửi câu hỏi qua Tổng đài tư vấn pháp luật và địa chỉ email [email protected] Các bạn có thắc mắc về 3 cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo luật 2020. Dưới đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi.

thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư
Thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư / ảnh minh họa: nguồn internet

Căn cứ pháp lý quy định thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư:

 • Luật Đầu tư 2020.

Khái niệm chấp thuận chủ trương đầu tư

Để hiễu rõ về những quy định liên quan đến chấp thuận chủ trương đầu tư thì chúng ta cần hiểu được khái niệm cơ bản thế nào là chấp thuận chủ trương đầu tư? Theo khoản 1 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 đã có quy định về khái niệm này:

Chấp thuận chủ trương đầu tư là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về mục tiêu, địa điểm, quy mô, tiến độ, thời hạn thực hiện dự án; nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư và các cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có) để thực hiện dự án đầu tư.

Sự thay đổi ở Luật Đầu tư 2020 so với Luật Đầu tư 2014: Đã có khái niệm cụ thể về chấp thuận chủ trương đầu tư. Điều này giúp cho mọi người có thể hiểu hơn khi tiếp cận đến những vấn đề này trong lĩnh vực đầu tư.

03 cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư

Theo quy định tại Điều 30, 31 và Điều 32 Luật Đầu tư 2020 thì các cấp (các cơ quan nhà nước) có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư là:

 • Quốc Hội
 • Thủ tướng Chính phủ
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Thẩm quyền của Quốc Hội quyết định chủ trương đầu tư

Xem thêm: Tóm tắt tiểu sử đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCHTW

Tại Điều 30 Luật Đầu tư 2020 có quy định rằng: Quốc hội có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư sau đây:

Dự án đầu tư ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao gồm:

 • Nhà máy điện hạt nhân;
 • Dự án đầu tư có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ biên giới từ 50 ha trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay và rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển từ 500 ha trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 ha trở lên;

Dự án đầu tư có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô từ 500 ha trở lên;

Dự án đầu tư có yêu cầu di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở vùng khác;

Dự án đầu tư có yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định

Xem thêm: Ai đang sở hữu mạng Internet toàn cầu? – VietNamNet

>>> Xem thêm: thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư

Thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư

Tại Điều 31 Luật Đầu tư 2020 có quy định rằng: Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư sau đây:

Dự án đầu tư không phân biệt nguồn vốn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Dự án đầu tư di dân tái định cư từ 10.000 người trở lên ở miền núi, từ 20.000 người trở lên ở vùng khác;
 • Dự án đầu tư xây dựng mới: cảng hàng không, sân bay có công suất từ 01 triệu tấn/năm trở lên;
 • Dự án đầu tư mới kinh doanh vận chuyển hành khách bằng đường hàng không;
 • Dự án đầu tư xây dựng mới: bến cảng biển đặc biệt; bến cảng hoặc khu bến cảng có vốn đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc cảng biển loại I;
 • Dự án đầu tư chế biến dầu khí;
 • Dự án đầu tư có kinh doanh dịch vụ đặt cược, ca-si-nô (casino), trừ kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;
 • Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị trong các trường hợp:
  • Dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất từ 50 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 50 ha, nhưng quy mô dân số từ 15.000 người trở lên tại khu vực đô thị;
  • Dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất từ 100 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 100 ha, nhưng quy mô dân số từ 10.000 người trở lên tại khu vực không phải là đô thị; dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc phạm vi bảo vệ của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt;
 • Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất;
 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo chí;
 • Dự án đầu tư đồng thời thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của từ 02 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên;
 • Dự án đầu tư khác thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

=> Như vậy, so với Luật Đầu tư 2014 thì Luật Đầu tư 2020 đã:

 • Bãi bỏ quy định Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án có quy mô vốn từ 5.000 tỷ đồng, dự án đầu tư sản xuất thuốc lá điếu, dự án xây dựng và kinh doanh sân gôn;
 • Bổ sung thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án đầu tư đồng thời thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của từ 02 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên và Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị trong các trường hợp:
  • Dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất từ 50 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 50 ha, nhưng quy mô dân số từ 15.000 người trở lên tại khu vực đô thị;
  • Dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất từ 100 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 100 ha nhưng quy mô dân số từ 10.000 người trở lên tại khu vực không phải là đô thị;
  • Dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc phạm vi bảo vệ của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt.

>>> Xem thêm: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư

Xem thêm: Đại gia Đức An: Sẽ có ngày Ngọc Thúy cảm thấy bản thân đã sai

Theo Điều 32 Luật Đầu tư 2020: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư sau đây:

 • Dự án đầu tư có đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng, dự án đầu tư có đề nghị cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Trừ các trường hợp: giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân không thuộc diện phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về đất đai;
 • Dự án đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị trong các trường hợp:
  • dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 50 ha và có quy mô dân số dưới 15.000 người tại khu vực đô thị;
  • dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 100 ha và có quy mô dân số dưới 10.000 người tại khu vực không phải là đô thị;
  • dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt;
 • Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn (golf);
 • Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

Đối với dự án đầu tư quy định tại các điểm a, b và d khoản 1 Điều 32 Luật Đầu tư 2020 thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Công ty luật Thái An về 3 cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư 2020.

Được thành lập năm 2007, với nhiều năm kinh nghiệm Tư vấn pháp luật và Giải quyết tranh chấp kinh doanh, đầu tư, dân sự, lao động, đất đai, hôn nhân và gia đình… Công ty Luật Thái An sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của các khách hàng.

Liên hệ ngay với Công ty luật Thái An để sử dụng dịch vụ!

Top 11 người quyết định đầu tư là ai được tổng hợp bởi TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÀ GIANG

Hỏi: Người quyết định đầu tư hay chủ đầu tư thẩm định dự án điều chỉnh?

 • Tác giả: chinhsachonline.chinhphu.vn
 • Ngày đăng: 01/12/2023
 • Đánh giá: 5 (961 vote)
 • Tóm tắt: Hiện nay trong Luật Xây dựng (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các Nghị định: 10/2021/NĐ-CP, 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ chỉ có quy định …

Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng (thiết kế, dự toán…)

 • Tác giả: kiemtoanxaydung.vn
 • Ngày đăng: 09/26/2022
 • Đánh giá: 4.45 (443 vote)
 • Tóm tắt: Hỏi: Người quyết định đầu tư hay chủ đầu tư thẩm định dự án điều chỉnh? … Chi tiết câu hỏi : Hiện nay trong Luật Xây dựng (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chi tiết câu hỏi : Hiện nay trong Luật Xây dựng (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và các Nghị định: 10/2021/NĐ-CP, 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ chỉ có quy định về điều chỉnh dự án, điều chỉnh thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, điều chỉnh dự toán …

Xem thêm: Thầy Thích Tâm Phúc là ai? Hoàn cảnh và xuất thân

Nghĩa vụ, trách nhiệm của người quyết định đầu tư xây dựng

Nghĩa vụ, trách nhiệm của người quyết định đầu tư xây dựng
 • Tác giả: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng: 12/22/2022
 • Đánh giá: 4.38 (313 vote)
 • Tóm tắt: “Người quyết định đầu tư là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thẩm quyền phê duyệt dự án và quyết …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Thứ nhất, đối với dự án đầu tư xây dựng cơ bản sẽ có tính chất cố định cụ thể nơi sản xuất gắn liền với nơi tiêu thụ sản phẩm. Các sản phẩm của dự án đầu tư xây dựng là những tài sản cố định, có chức năng tạo ra sản phẩm và dịch vụ khác cho xã …

Phân biệt chủ đầu tư, người quyết định đầu tư xây dựng công trình

 • Tác giả: giaxaydung.vn
 • Ngày đăng: 05/02/2022
 • Đánh giá: 4.03 (339 vote)
 • Tóm tắt: Đối với các dự án sử dụng hỗn hợp nhiều nguồn vốn khác nhau thì các bên góp vốn thoả thuận về phương thức quản lý hoặc quản lý theo quy định đối …

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng

 • Tác giả: congtyluat.vn
 • Ngày đăng: 05/21/2022
 • Đánh giá: 3.85 (460 vote)
 • Tóm tắt: Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định dự án trước khi phê … Bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư là Chủ tịch hội đồng thẩm định nhà nước về …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định dự án trước khi phê duyệt. Đầu mối thẩm định dự án là đơn vị chuyên môn trực thuộc cấp quyết định đầu tư. Đơn vị đầu mối thẩm định dự án có trách nhiệm lấy ý kiến về thiết kế cơ sở của cơ quan …

Xem thêm: Benjamin Harrison – Tổng thống thứ 23 của Mỹ – PANVISA.COM.VN

Thẩm quyền quyết định đầu tư dự án – Baodautu.vn

 • Tác giả: baodautu.vn
 • Ngày đăng: 02/27/2023
 • Đánh giá: 3.79 (276 vote)
 • Tóm tắt: Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư dự án được xác định là Sở Kế hoạch và Đầu tư hay Sở Xây dựng đối với cấp tỉnh, …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều 60 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 thì thẩm quyền thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xât dựng công trình thực hiện theo quy định …

Danh mục Dự án thuộc trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư

 • Tác giả: hepza.hochiminhcity.gov.vn
 • Ngày đăng: 01/10/2023
 • Đánh giá: 3.53 (548 vote)
 • Tóm tắt: Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội … Di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo pháp luật về đầu tư công và các dự án quy định tại Điều 30 và Điều 31 của Luật Đầu tư năm 2014, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối …

Thẩm quyền, người quyết định đầu tư là ai?

Thẩm quyền, người quyết định đầu tư là ai?
 • Tác giả: accgroup.vn
 • Ngày đăng: 07/13/2022
 • Đánh giá: 3.35 (350 vote)
 • Tóm tắt: ✅ Dịch vụ thành lập công ty:
  ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh:
  ✅ Dịch vụ kiểm toán:
  ✅ Dịch vụ kế toán:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đối với việc điều chỉnh báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng (gồm nội dung thiết kế, dự toán điều chỉnh hoặc toàn bộ nội dung của dự án sau khi điều chỉnh), người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định đã …

Xem thêm: Mách bạn 10+ chồng của lâm vỹ dạ là ai đang được quan tâm

Tags: Người quyết định đầu tư

 • Tác giả: baochinhphu.vn
 • Ngày đăng: 08/21/2022
 • Đánh giá: 3.12 (520 vote)
 • Tóm tắt: (Chinhphu.vn) – Ông Đặng Đức Thành đang thực hiện Dự án Đường kết nối từ ĐT.292 qua Khu công nghiệp An Hà, huyện Lạng… Công trình kéo dài thời gian xây dựng, …

Phân cấp phê duyệt dự án

 • Tác giả: skhdt.binhdinh.gov.vn
 • Ngày đăng: 01/12/2023
 • Đánh giá: 2.81 (144 vote)
 • Tóm tắt: Tùy theo dự án, đơn vị đầu mối có thể thuê tư vấn thẩm tra một số nội dung của dự án khi có ý kiến chấp thuận của người quyết định đầu tư. 2. Tham gia ý kiến về …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: d) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định phê duyệt danh mục, dự án đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phân bổ vốn cho các dự án đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn theo Nghị quyết 30a, vốn các huyện giáp Tây nguyên, vốn thuộc …

Hướng dẫn một số nội dung về triển khai thực hiện dự án đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật

 • Tác giả: binhphuoc.gov.vn
 • Ngày đăng: 12/20/2022
 • Đánh giá: 2.85 (69 vote)
 • Tóm tắt: Căn cứ Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án theo quy định … tư hay không trong trường hợp cá nhân sở hữu công ty mới là người …

Related Posts

Gợi ý 9 từ hi thái hậu là ai hiện được quan tâm nhiều

Gợi ý 9 từ hi thái hậu là ai hiện được quan tâm nhiều

Dưới đây là thông tin chia sẻ về từ hi thái hậu là ai để bạn dễ dàng tìm hiểu thêm

Top 10+ bà trần thị tuyết vợ dũng lò vôi là ai hiện được quan tâm nhiều

Top 10+ bà trần thị tuyết vợ dũng lò vôi là ai hiện được quan tâm nhiều

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về bà trần thị tuyết vợ dũng lò vôi là ai cho bạn đọc

Top 4 supa hot fire là ai đang được quan tâm

Top 4 supa hot fire là ai đang được quan tâm

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với người đọc kiến thức về supa hot fire là ai dể bạn đọc tìm hiểu

Tổng hợp 10 người dị giới là người như thế nào đang được quan tâm

Tổng hợp 10 người dị giới là người như thế nào đang được quan tâm

Dưới đây là thông tin chia sẻ về người dị giới là người như thế nào dể bạn đọc tìm hiểu

Mách bạn về 10+ ai là thủ lĩnh của 12 cung hoàng đạo bạn nên biết hiện nay

Mách bạn về 10+ ai là thủ lĩnh của 12 cung hoàng đạo bạn nên biết hiện nay

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về ai là thủ lĩnh của 12 cung hoàng đạo cho bạn đọc

Gợi ý về 10+ sắp tới sẽ là ai không nên bỏ lỡ

Gợi ý về 10+ sắp tới sẽ là ai không nên bỏ lỡ

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với người đọc kiến thức về sắp tới sẽ là ai cho bạn