Top 10+ giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính cho ví hiện được quan tâm nhiều

Duới đây là các thông tin và kiến thức về giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính cho ví để bạn tham khảo

– Sinh sản vô tính là: hình thức sinh sản không có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái.

– Có 2 hình thức sinh sản chính:

 • Phân đôi cơ thể: trùng roi xanh, trùng giày …

Sinh sản bằng phân đôi ở trùng biến hình

Sinh sản bằng phân đôi ở trùng biến hình

 • Mọc chồi: san hô, thủy tức …

Mọc chồi ở thủy tức

Mọc chồi ở thủy tức

– Hình thức sinh sản ưu thế hơn so với hình thức sinh sản vô tính.

Xem thêm: Thông tin về 10+ ví dụ về năng lượng hóa học bạn nên biết hiện nay

– Có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực (tinh trùng) và tế bào sinh dục cái (trứng) → phôi.

– Có 2 hình thức:

 • Thụ tinh ngoài: trứng thụ tinh ngoài cơ thể mẹ (cá, ếch …)

Ếch đồng thụ tinh ngoài

Ếch đồng thụ tinh ngoài

 • Thụ tinh trong: trứng thụ tinh bên trong cơ thể mẹ (thằn lằn, chim, thỏ …)

– Cá thể lưỡng tính: có yếu tố đực và yếu tố cái trên cùng 1 cá thể (giun đất …)

Sinh sản hữu tính

Sinh sản hữu tính

Giun đũa sinh sản hữu tính

Giun đũa sinh sản hữu tính

– Tùy theo mức độ tiến hóa, sự hoàn chỉnh hình thức sinh sản hữu tính được thể hiện ở các mặt sau đây: sự thụ tinh, đẻ trứng hay đẻ con, sự phát triển phôi có biến thái hay trực tiếp, không nhau thai hoặc có nhau thai. Ngoài ra, còn thể hiện ở tập tính chăm sóc trứng và con non.

– Sự sinh sản hữu tính và tập tính chăm sóc con ở động vật.

– Vd:

+ Chim bồ câu:

 • Thụ tinh: Thụ tinh trong
 • Sinh sản: Đẻ trứng
 • Phát triển phôi: Trực tiếp (không nhau thai)
 • Tập tính bảo vệ trứng: Làm tổ, ấp trứng
 • Tập tính nuôi con: Bằng sữa diều, mớm mồi

Xem thêm: Mách bạn 10+ ví dụ về cung cầu tác động lẫn nhau bạn nên biết hiện nay

+ Trai sông:

 • Thụ tinh: Thụ tinh ngoài
 • Sinh sản: Đẻ trứng
 • Phát triển phôi: Biến thái
 • Tập tính bảo vệ trứng: Không
 • Tập tính nuôi con: Con non tự đi kiếm mồi

– Trong sự tiến hóa về sinh sản thì sinh sản hữu tính có ưu thế hơn sinh sản vô tính thể hiện ở: Thụ tinh trong, đẻ con, thai sinh, hình thức chăm sóc trứng, nuôi con góp phần nâng cao tỉ lệ thụ tinh, tỉ lệ sống sót và sức sống của cơ thể con non cao trước sự thay đổi của môi trường.

B. Trả Lời Câu Hỏi SGK

Hãy kể các hình thức sinh sản ở động vật và sự phân biệt các hình thức sinh sản đó?

Hướng dẫn giải

Ở động vật có hai hình thức sinh sản chính. Đó là sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.

 • Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có tế nào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái kết hợp với nhau (mà do sự phân đôi cơ thể hoặc mọc chồi).
 • Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực (tinh trùng) và tế bào sinh dục cái (trứng) tạo thành hợp tử, hợp tử phát triển thành cá thể mới.

Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính, cho ví dụ?

Hướng dẫn giải

 • Sự tiến hóa về hình thức sinh sản cũng như tập tính của con non là do sự thay đổi của môi trường sống, các loài khác nhau sống ở những môi trường khác nhau, có các yếu tố môi trường sống thay đổi làm ảnh hưởng đến hiệu suất sinh sản.
 • Sự tiến hóa trong sinh sản giúp đảm bảo cho động vật đạt hiệu quả sinh sản cao: nâng cao tỷ lệ thụ tinh, tăng tỷ lệ con non sống sót, thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh của con non.

Top 11 giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính cho ví được tổng hợp bởi TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÀ GIANG

Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính, cho ví dụ

 • Nơi đăng bài: hoidap247.com
 • Ngày đăng bài: 09/19/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.93 (923 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính là: Từ thụ tinh ngoài → thụ tinh trong;. Từ đẻ nhiều trứng→ đẻ con;.

Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính, cho ví dụ – loga.vn

 • Nơi đăng bài: loga.vn
 • Ngày đăng bài: 08/28/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.39 (258 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính, cho ví dụ. … hình thức sinh sản hữu tính: – Từ thụ tinh ngoài ( cá chép) –> thụ tinh trong ( thỏ).

Xem thêm: Thông tin về 13 ví dụ về mạch điều khiển tốc độ bạn nên biết hiện nay

Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính. Cho ví dụ

 • Nơi đăng bài: khoahoc.com.vn
 • Ngày đăng bài: 12/16/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.28 (334 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính. Cho ví dụ. 1 Đánh giá. Câu 2: Trang 181 – sgk Sinh học …

Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính. Cho ví dụ

 • Nơi đăng bài: hanoi1000.vn
 • Ngày đăng bài: 01/05/2023
 • Số lượng đánh giá: 4.19 (336 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Câu 2: Trang 181 – sgk Sinh học 7. Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính. cho ví dụ. Bài làm: Sự hoàn chỉnh dần các hình thức sinh sản thể hiện …

Sinh học 7 Bài 55: Tiến hóa về sinh sản đầy đủ

Sinh học 7 Bài 55: Tiến hóa về sinh sản đầy đủ
 • Nơi đăng bài: tailieu.com
 • Ngày đăng bài: 01/19/2023
 • Số lượng đánh giá: 3.93 (572 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Có hai hình thức thụ tinh ngoài và thụ tinh trong. Bài 2 (trang 181 SGK Sinh học 7). Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính và tập tính chăm sóc …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tùy theo mức độ tiến hóa, sự hoàn chỉnh hình thức sinh sản hữu tính được thể hiện ở các mặt sau đây: Sự thụ tinh, đẻ trứng hay đẻ con, sự phát triển phôi có biến thái hay trực tiếp, không nhau thai hoặc có nhau thai. Ngoài ra còn thể hiện ở tập tính …

Xem thêm: Tổng hợp 11 ví dụ về văn hóa doanh nghiệp viettel không nên bỏ lỡ

Bài 55: Tiến hóa về sinh sản

 • Nơi đăng bài: sachgiaibaitap.com
 • Ngày đăng bài: 11/19/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.72 (539 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: 2. (trang 121 VBT Sinh học 7): Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính, cho ví dụ: Trả lời: – Thụ tinh ngoài → thụ tinh trong.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lợi ích của sự thụ tinh trong, đẻ con, phôi phát triển trực tiếp, không hoặc có nhau thai, các hình thức bảo vệ trứng và nuôi con: đảm bảo cho động vật đạt hiệu quả sinh sản cao: nâng cao tỷ lệ thụ tinh, tăng tỷ lệ con non sống sót, thúc đẩy sự …

Lý thuyết về tiến hóa sinh sản

 • Nơi đăng bài: hoctot.nam.name.vn
 • Ngày đăng bài: 01/30/2023
 • Số lượng đánh giá: 3.39 (398 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính, cho ví dụ. Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 7 – Xem ngay. Báo lỗi – Góp ý …

Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính, cho ví dụ

 • Nơi đăng bài: hocsinhgioi.com
 • Ngày đăng bài: 07/06/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.31 (577 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: sinh san huu tinh 1 – Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu. Bài viết liên quan: Trùng biến hình sổng ở đâu và di chuyển, …

Xem thêm: Tổng hợp 10+ quy phạm của pháp luật la gì cho ví dụ bạn không nên bỏ qua

Bài 1 trang 181 SGK Sinh học 7

 • Nơi đăng bài: loigiaihay.com
 • Ngày đăng bài: 09/22/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.12 (398 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Hãy kể các hình thức sinh sản ở động vật và sự phân biệt các hình thức sinh sản đó. … Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính, cho ví dụ.

Giải bài tập Sinh Học 7 Bài 55: Tiến hóa về sinh sản

 • Nơi đăng bài: giaibaitap123.com
 • Ngày đăng bài: 12/19/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.87 (163 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: & 2. Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính. Cho ví dụ. Tuỳ theo mức độ tiến hóa, sự hoàn chỉnh hình thức sinh sản …

Trình bày sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính

 • Nơi đăng bài: hoc247.net
 • Ngày đăng bài: 01/25/2023
 • Số lượng đánh giá: 2.75 (128 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: – Con non không được nuôi dưỡng → Được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ, được học tập thích nghi với cuộc sống. b. Ý nghĩa của cây phát sinh giới Động vật: – Phản ánh …

Related Posts

Gợi ý về 9 ví dụ về dị bản trong văn học dân gian hiện được quan tâm nhiều

Gợi ý về 9 ví dụ về dị bản trong văn học dân gian hiện được quan tâm nhiều

Duới đây là các thông tin và kiến thức về ví dụ về dị bản trong văn học dân gian để bạn dễ dàng tìm hiểu thêm

Mách bạn 10 ví dụ chuyển động tịnh tiến đang được quan tâm

Mách bạn 10 ví dụ chuyển động tịnh tiến đang được quan tâm

Duới đây là các thông tin và kiến thức về ví dụ chuyển động tịnh tiến để bạn tham khảo

Mách bạn về 10+ email là gì ví dụ cần phải biết hiện nay

Mách bạn về 10+ email là gì ví dụ cần phải biết hiện nay

Dưới đây là thông tin chia sẻ về email là gì ví dụ tới bạn

Gợi ý về 10+ ví dụ về môi trường ưu trương cần phải biết hiện nay

Gợi ý về 10+ ví dụ về môi trường ưu trương cần phải biết hiện nay

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về ví dụ về môi trường ưu trương để bạn tham khảo

Top 10+ lấy ví dụ về phủ định siêu hình đang được quan tâm

Top 10+ lấy ví dụ về phủ định siêu hình đang được quan tâm

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với người đọc kiến thức về lấy ví dụ về phủ định siêu hình tới bạn

Danh sách 9 ví dụ chuyển động tròn bạn nên biết hiện nay

Danh sách 9 ví dụ chuyển động tròn bạn nên biết hiện nay

Mời các bạn xem thông tin tổng hợp về ví dụ chuyển động tròn để bạn tham khảo