Gợi ý về 10+ đơn vị dự toán cấp 1 bạn không nên bỏ qua

Mời các bạn xem thông tin tổng hợp về đơn vị dự toán cấp 1 dể bạn đọc tìm hiểu

Đơn vị dự toán là gì? Chắc hẳn nhiều người vẫn chưa biết về khái niệm này. Để giải đáp thắc mắc trên, mời các bạn hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong nội dung bài viết dưới đây.

Đơn vị dự toán là gì?

Đơn vị dự toán là tổ chức được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động theo năm ngân sách và được trao quyền phân phối, sử dụng các khoản tiền do ngân sách nhà nước cấp phát.

Dựa vào mối quan hệ trực tiếp hay mối quan hệ gián tiếp với ngân sách nhà nước và vị trí trong hệ thống phân phối, sử dụng vốn ngân sách nhà nước mà các đơn vị dự toán sẽ được chia thành ba loại là đơn vị dự toán cấp I, đơn vị dự toán cấp II, đơn vị dự toán cấp III.

Đơn vị dự toán cấp I là đơn vị có tên trong mục lục chi ngân sách các cấp, bao gồm các bộ, các cơ quan ngang bộ, cơ quan trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thuộc diện ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động – đối với ngân sách trung ương; Uỷ ban nhân dân địa phương, các sở, các cơ quan ngang sở, ban, ngành… đối với ngân sách địa phương.

Đơn vị dự toán cấp II là đơn vị dự toán trung gian giữa đơn vị dự toán cấp I và đơn vị dự toán cấp III, như tổng cục trực thuộc bộ, …

Đơn vị dự toán cấp III là đơn vị cơ sở của hệ thống đơn vị dự toán, nhận hạn mức kinh phí thông qua đơn vị dự toán cấp I hoặc đơn vị dự toán cấp II. Nếu không có đơn vị dự toán cấp III trực thuộc thì các đơn vị dự toán cấp II đồng thời cũng là đơn vị dự toán cấp IIl.

Đơn vị dự toán sẽ được ngân sách nhà nước cấp kinh phí theo hạn mức trong từng năm ngân sách.

Xem thêm: Tóm tắt nội dung quy luật phủ định của phủ định. Cho ví dụ?

Căn cứ phân loại các đơn vị dự toán

Sau khi hiểu rõ về Đơn vị dự toán là gì? chúng ta cần làm rõ căn cứ để phân loại các đơn vị dự toán như thế nào.

Đơn vị dự toán ngân sách được quy định tại khoản 10 Điều 4 Luật ngân sách nhà nước năm 2015 là cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao dự toán ngân sách.

Đồng thời tại khoản 9 Điều này cũng nêu rõ đơn vị dự toán cấp I là đơn vị dự toán ngân sách được Thủ tướng Chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân giao dự toán ngân sách. Không những thế, tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư 185/2015/TT-BTC cũng quy định về đơn vị dự toán ngân sách như trên.

Đơn vị dự toán cấp I

Đơn vị dự toán cấp I bao gồm: Các Bộ, ngành và các tổ chức tương đương tại trung ương; Các sở, ban ngành và các đơn vị tương đương thuộc cấp tỉnh; Các đơn vị cấp phòng và tương đương thuộc cấp huyện thuộc đối tượng phải lập và nộp báo cáo tài chính tổng hợp cho cơ quan tài chính và KBNN đồng cấp theo quy định. (Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 5 Thông tư 99/2018/TT-BTC).

Việc phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước của các đơn vị dự toán cấp I cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc và đơn vị thuộc ngân sách cấp dưới trong trường hợp có ủy quyền thực hiện nhiệm vụ chi của mình, gửi cơ quan tài chính cùng cấp, đồng thời gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để thực hiện sau khi được Chính phủ, Ủy ban nhân dân giao dự toán ngân sách (Theo khoản 1, Điều 49 Luật ngân sách nhà nước 2015).

Khi xét duyệt thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước, đơn vị dự toán cấp I có trách nhiệm xét duyệt báo cáo quyết toán của các đơn vị trực thuộc, tổng hợp và lập báo cáo quyết toán ngân sách (gồm đơn vị mình và đơn vị dự toán ngân sách cấp dưới trực thuộc), gửi cơ quan tài chính cùng cấp (Theo khoản 2, Điều 27 Thông tư 342/2016/TT-BTC).

Tại quy định Điều 5 Thông tư 99/2018/TT-BTC có quy định các trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp I như sau:

Xem thêm: Top 10+ ví dụ về vật làm mốc và thước đo không nên bỏ lỡ

(i) Kết thúc kỳ kế toán năm các đơn vị dự toán cấp 1 phải tiếp nhận, lập và gửi các báo cáo theo quy định.

(ii) Đơn vị dự toán cấp 1 chịu trách nhiệm quyết định việc giao nhiệm vụ cho đơn vị kế toán trung gian cấp dưới lập báo cáo tài chính tổng hợp.

(iii) Đơn vị dự toán cấp 1 quy định thời hạn nộp báo cáo tài chính, báo cáo tài chính tổng hợp, báo cáo bổ sung thông tin tài chính của các đơn vị kế toán cấp dưới để đảm bảo thời gian tổng hợp và nộp báo cáo cho cơ quan tài chính và KBNN đồng cấp theo quy định.

(iv) Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp 1 chịu trách nhiệm về tính đúng đắn, nội dung và hình thức của các biểu mẫu báo cáo đã tổng hợp theo quy định.

Như vậy, đối với đơn vị dự toán cấp I pháp luật quy định cụ thể về khái niệm, quyền và trách nhiệm cụ thể trong các văn bản pháp luật có liên quan.

Đơn vị dự toán cấp II, cấp III

Đơn vị dự toán cấp II là đơn vị cấp dưới đơn vị dự toán cấp I, được đơn vị dự toán cấp I giao dự toán và phân bổ dự toán được giao cho đơn vị dự toán cấp III (trường hợp được ủy quyền của đơn vị dự toán cấp I), chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kế toán và quyết toán ngân sách của đơn vị mình và công tác kế toán và quyết toán của các đơn vị dự toán cấp dưới theo quy định.

Đơn vị dự toán cấp III là đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách, được đơn vị dự toán cấp I hoặc cấp II giao dự toán ngân sách, có trách nhiệm tổ chức, thực hiện công tác kế toán và quyết toán ngân sách của đơn vị mình và đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc (nếu có) theo quy định.

Xem thêm: Tổng hợp 10+ ví dụ về lòng yêu nước cần phải biết hiện nay

Đơn vị cấp dưới của đơn vị dự toán cấp III được nhận kinh phí để thực hiện phần công việc cụ thể, khi chi tiêu phải thực hiện công tác kế toán và quyết toán theo quy định.

Pháp luật không có quy định cụ thể thế nào đơn vị dự toán cấp II và đơn vị dự toán cấp III mà chỉ có quy định về đơn vị kế toán trung gian. Đơn vị kế toán trung gian là đơn vị kế toán cấp trên được đơn vị dự toán cấp 1 giao nhiệm vụ lập báo cáo tài chính tổng hợp theo quy định tại Điều 5 Thông tư 99/2018/TT-BTC.

Nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị dự toán ngân sách?

– Tổ chức việc lập dự toán thu, chi ngân sách thuộc phạm vi được giao;

– Tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách được giao; nộp đầy đủ đúng hạn các khoản phải nộp ngân sách theo quy định của pháp luật; chi đúng chế độ; đúng mục đích, đúng đối tượng và tiết kiệm;

– Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thu, chi ngân sách của các đơn vị trực thuộc;

– Quản lý, sử dụng tài sản của Nhà nước tại đơn vị theo đúng mục đích, đúng chế độ, có hiệu quả;

– Chấp hành đúng chế độ kế toán, thống kê của Nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách và quyết toán ngân sách theo chế độ quy định.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về thắc mắc Đơn vị dự toán là gì? để bạn đọc tham khảo. Nếu Quý bạn đọc còn thắc mắc gì liên quan đến vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết thì đừng ngần ngại vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 1900 6557.

Top 10 đơn vị dự toán cấp 1 được tổng hợp bởi TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÀ GIANG

Tìm hiểu Luật Ngân sách Nhà nước (Phần 11) .CÔNG AN TRA VINH

 • Nơi đăng bài: congan.travinh.gov.vn
 • Ngày đăng bài: 12/07/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.64 (394 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Kế toán, quyết toán ngân sách nhà nước 1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, … tổ chức, đơn vị dự toán ngân sách cùng cấp không chấp hành đúng chế độ báo cáo …

Công tác khóa sổ kế toán, xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo

 • Nơi đăng bài: haugiang.gov.vn
 • Ngày đăng bài: 07/15/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.54 (304 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: I. Khóa sổ kế toán. 1. Kết thúc năm ngân sách, các cơ quan, đơn vị, … a) Số dư tài khoản tiền gửi ngân sách cấp của đơn vị dự toán ngân sách mở tại Kho …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: c) Số dư tạm ứng còn lại không được chuyển nguồn sang năm sau, đơn vị sử dụng ngân sách phải nộp lại ngân sách trước ngày 10 tháng 02 năm sau. Sau ngày 10 tháng 02 năm sau nếu chưa nộp, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch thu hồi bằng cách chuyển số tạm …

Xem thêm: Gợi ý 13 ví dụ về lòng nhân nghĩa bạn không nên bỏ qua

Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13, ngày 25/6/2015 của

 • Nơi đăng bài: tulieuvankien.dangcongsan.vn
 • Ngày đăng bài: 06/08/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.2 (433 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: 1. Bội chi ngân sách nhà nước bao gồm bội chi ngân sách trung ương và bội chi ngân … Đơn vị dự toán ngân sách là cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: a) Ngân sách cấp dưới hỗ trợ cho các đơn vị thuộc cấp trên quản lý đóng trên địa bàn trong trường hợp cần khẩn trương huy động lực lượng cấp trên khi xảy ra thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh và các trường hợp cấp thiết khác để bảo đảm ổn định tình hình …

Quy định thời hạn gửi BCQT ngân sách của các ĐVDT

 • Nơi đăng bài: sotaichinh.camau.gov.vn
 • Ngày đăng bài: 01/10/2023
 • Số lượng đánh giá: 4.01 (519 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Sở Tài chính thẩm định báo cáo quyết toán NSNN đối với đơn vị dự toán cấp 1 cùng cấp và ngân sách cấp huyện trước ngày 01/8 năm sau.

Nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị dự toán ngân sách – Luật Hoàng Anh

 • Nơi đăng bài: luathoanganh.vn
 • Ngày đăng bài: 05/28/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.97 (357 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Công ty Luật TNHH HOANGANH IBC (sau đây gọi tắt là “Luật Hoàng Anh”) là công ty Luật được Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cấp phép hoạt động …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Thực hiện các dự án đầu tư qua các giai đoạn của quá trình đầu tư: chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án, thực hiện dự án, nghiệm thu, bàn giao tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước, đầu tư công, xây dựng và quy định khác của …

Xem thêm: Mách bạn 10+ ví dụ về ngôn ngữ lập trình không nên bỏ lỡ

Đơn vị dự toán là gì? và quy định về đơn vị dự toán

 • Nơi đăng bài: luathungson.vn
 • Ngày đăng bài: 12/08/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.74 (486 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Theo quy định tại Khoản 9, Điều 4 Luật Ngân sách hiện hành, đơn vị dự toán cấp I là đơn vị dự toán ngân sách được giao dự toán ngân sách bởi Thủ …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mặc dù Luật không quy định cụ thể cơ quan nào là đơn vị dự toán cấp I nhưng từ định nghĩa trong Luật và hướng dẫn tại Điểm a Khoản 1 Điều 5 Thông tư 99/2018/TT-BTC, ta hiểu đơn vị dự toán cấp I bao gồm: “Các Bộ, ngành và các tổ chức tương đương tại …

Quy định về đơn vị dự toán ngân sách nhà nước

Quy định về đơn vị dự toán ngân sách nhà nước
 • Nơi đăng bài: luatcongty.vn
 • Ngày đăng bài: 03/25/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.43 (222 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Đơn vị dự toán cấp I gồm: Các Bộ, ngành và các tổ chức tương đương tại trung ương; Các sở, ban ngành và các đơn vị tương đương thuộc cấp tỉnh; …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Pháp luật không có quy định cụ thể thế nào đơn vị dự toán cấp II và đơn vị dự toán cấp III mà chỉ có quy định về đơn vị kế toán trung gian. Đơn vị kế toán trung gian là đơn vị kế toán cấp trên được đơn vị dự toán cấp 1 giao nhiệm vụ lập báo cáo tài …

Xem thêm: Danh sách 9 ví dụ về văn học dân gian không nên bỏ lỡ

Thông tư liên tịch 91/1998/TTLT/BTC-BQP – Bộ Quốc phòng

 • Nơi đăng bài: vbpl.vn
 • Ngày đăng bài: 11/17/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.2 (549 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: 1. Số kiểm tra về dự toán ngân sách thông báo cho các đơn vị dự toán ngân sách cấp dưới phải phù hợp tổng mức và chi tiết của số …

Hỏi đáp CSTC – Bộ Tài Chính

 • Nơi đăng bài: mof.gov.vn
 • Ngày đăng bài: 09/04/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.06 (253 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Theo đó: 1. Trường hợp nếu như Sở A không có đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc, khi đó, Sở Tài chính thực hiện “xét duyệt” hay “thẩm định” …

Đơn vị dự toán là gì? Căn cứ xác định đơn vị dự toán cấp I, II, III

 • Nơi đăng bài: luatduonggia.vn
 • Ngày đăng bài: 06/10/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.96 (145 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Đơn vị dự toán cấp I gồm: Các Bộ, ngành và các tổ chức tương đương tại trung ương; Các sở, ban ngành và các đơn vị tương đương thuộc cấp tỉnh; …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Còn đơn vị dự toán cấp II là đơn vị cấp dưới đơn vị dự toán cấp I, được đơn vị dự toán cấp I giao dự toán và phân bổ dự toán được giao cho đơn vị dự toán cấp III (trường hợp được ủy quyền của đơn vị dự toán cấp I), chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện …

Related Posts

Tiếng việt lớp 2 từ chỉ sự vật và tất cả kiến thức nhớ – Monkey

Tiếng việt lớp 2 từ chỉ sự vật và tất cả kiến thức nhớ – Monkey

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ví dụ từ chỉ sự vật lớp 2 để bạn tham khảo

Bán hàng cá nhân là gì? Quy trình 7 bước chốt Sale “thần thánh”

Bán hàng cá nhân là gì? Quy trình 7 bước chốt Sale “thần thánh”

Mời các bạn xem thông tin tổng hợp về ví dụ về bán hàng cá nhân cho bạn đọc

Các loại máy cơ đơn giản, ví dụ và công dụng – THPT Lê Hồng Phong

Các loại máy cơ đơn giản, ví dụ và công dụng – THPT Lê Hồng Phong

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về cho ví dụ sử dụng máy cơ đơn giản dể bạn đọc tìm hiểu

#1 Quan hệ hội sinh là gì? Đặc điểm của mối quan hệ hội sinh

#1 Quan hệ hội sinh là gì? Đặc điểm của mối quan hệ hội sinh

Duới đây là các thông tin và kiến thức về ví dụ về quan hệ hội sinh tới bạn

Xung đột là gì ? Giải quyết xung đột là gì và ví dụ – iTmaster.vn

Xung đột là gì ? Giải quyết xung đột là gì và ví dụ – iTmaster.vn

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ví dụ về xung đột trong tổ chức tới bạn

Giá Trị Bản Thân Là Gì? Khẳng Định Giá Trị Bản Thân Nơi … – Chefjob

Giá Trị Bản Thân Là Gì? Khẳng Định Giá Trị Bản Thân Nơi … – Chefjob

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về ví dụ về giá trị bản thân để bạn tham khảo