Mách bạn về 10+ cách chơi margin chứng khoán không nên bỏ lỡ

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về cách chơi margin chứng khoán cho bạn

Video cách chơi margin chứng khoán

1. Giới thiệu chung

– Giao dịch ký quỹ chứng khoán theo sức mua (sau đây gọi tắt là EzMarginPro): Là giao dịch chứng khoán của Khách hàng có sử dụng tiền vay từ FPTS, được đảm bảo bằng các chứng khoán ký quỹ và các tài sản khác trên tài khoản của Khách hàng.

– Các đặc điểm chính của EzMarginPro:

 • Khách hàng được mua chứng khoán trong phạm vi Sức mua và Hạn mức còn lại. Sức mua được hệ thống tự động tính toán và cập nhật liên tục
 • Tài sản đảm bảo cho dư nợ vay MarginPro là toàn bộ tiền mặt, tiền đang về và các chứng khoán trên tài khoản của Khách hàng
 • Cuối mỗi ngày, hệ thống sẽ tự động thực hiện giải ngân hoặc thu nợ vay

– Để sử dụng dịch vụ EzMarginPro, khách hàng vui lòng đến các quầy giao dịch của FPTS ký Hợp đồng giao dịch ký quỹ chứng khoán theo sức mua và tất toán dư nợ giao dịch ký quỹ theo món EzMargin/EzMortgage (nếu có).

2. Hướng dẫn sử dụng EzMarginPro

2.1 Danh mục ký quỹ

– Danh mục bao gồm các mã chứng khoán được phép vay với tỷ lệ vay tương ứng

– Danh mục cho vay ký quỹ có thể được FPTS cập nhật, thay đổi theo từng thời kỳ khác nhau

– Để tra cứu danh mục ký quỹ, khách hàng vào màn hình Đặt lệnh rồi nhấn vào nút

2.2 Hạn mức giao dịch ký quỹ

– Để có thể sử dụng dịch vụ ký quỹ, Khách hàng sẽ được FPTS cấp hạn mức cho vay ký quỹ

– Hạn mức ký quỹ là giá trị tối đa mà khách hàng có thể thực hiện vay từ FPTS

– Trong trường hợp Khách hàng sử dụng hết hạn mức và có nhu cầu vay thêm, Khách hàng có thể thực hiện “Đề nghị thay đổi hạn mức”

2.3 Đăt lệnh Mua/Bán

Xem thêm: Gợi ý về 10+ cách hack robux hiện được quan tâm nhiều

– Các bước đặt lệnh tương tự như Khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán thường

Cách 1: Đặt lệnh nhanh từ bảng giá trên MarketWatch

 • Bước 1: Trên màn hình giao dịch chứng khoán, Khách hàng nhấn chuột phải vào mã CK muốn giao dịch và chọn Mua/Bán → Màn hình đặt lệnh mua/bán sẽ được tự động điền các thông tin mà khách hàng đã chọn:
  • Đặt lệnh mua/bán
  • Mã CK
  • Giá được điền là giá mua tốt nhất (đối với lệnh Bán) và là giá bán tốt nhất (đối với lệnh Mua)
 • Bước 2: Khách hàng nhập số lượng, có thể sửa giá (nếu muốn) rồi nhấn “Ghi’” nhập mật khẩu giao dịch và nhấn “Gửi lệnh

Cách 2: Nhập thông tin Mua/Bán trực tiếp vào màn hình đặt lệnh

 • Bước 1: Vào Tab “Đặt lệnh
 • Bước 2: Điền thông tin của lệnh đặt. Hệ thống hiển thị các thông tin về số dư tiền mặt, sức mua, hạn mức… để hỗ trợ Khách hàng trong việc đặt lệnh
 • Bước 3: Ghi lệnh vào “Danh sách lệnh chờ gửi”. Khách hàng có thể ghi một hoặc nhiều lệnh trước khi gửi lệnh
 • Bước 4: Nhập mật khẩu giao dịch và gửi lệnh

2.4 Sửa/Hủy lệnh

Để thực hiện Sửa/Hủy lệnh, Khách hàng vào Tab “Lệnh chờ khớp” và thao tác Hủy/Sửa lệnh. Các bước chi tiết tương tự như đối với Hủy/Sửa lệnh thông thường, xem tại đây

3. Các báo cáo trực tuyến

3.1 Tra cứu chi tiết tài khoản ký quỹ

 • Để tra cứu chi tiết tài khoản ký quỹ, khách hàng chọn tab “Tra cứu GD ký quỹ“, rồi vào mục “Tra cứu chi tiết tài khoản ký quỹ

3.2 Tra cứu lãi vay ký quỹ

– Để tra cứu lãi vay ký quỹ, Quý khách chọn Tab “Tra cứu GD ký quỹ”, rồi vào mục “Tra cứu lãi vay ký quỹ

Tiếp đó, ở màn hình mới, Quý khách lựa chọn các tham số (khoảng thời gian, ngày thu lãi, tình trạng) và click nút “Cập nhật” để xem báo cáo

3.3 Sao lê tiền vay ký quỹ

Xem thêm: Thông tin về 6 cách chơi thử vietlott 6/55 hiện được quan tâm nhiều

– Để tra cứu sao kê tiền vay ký quỹ, Khách hàng chọn Tab “Tra cứu GD ký quỹ”, rồi vào mục “Sao kê tiền vay ký quỹ

– Sau khi lựa chọn khoảng thời gian click nút “Cập nhật” để xem báo cáo

3.4 Tra cứu tham số ký quỹ

– Để tra cứu tham số ký quỹ, Khách hàng chọn Tab “Tra cứu GD ký quỹ”, rồi vào mục “Tra cứu tham số ký quỹ

– Màn hình sẽ hiển thị các thông tin về tham số trong gói ký quỹ của Quý khách

4. Một số công thức tính toán và lưu ý

4.1 Sức mua

4.1.1 Sức mua cơ sở (SMCC)

– Là sức mua của tài khoản trước khi Khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán

– Công thức tính Sức mua cơ sở:

SMCS = Tiền mặt + Tiền bán chờ về + Tiền đang chuyển + Sức mua bẩy từ chứng khoán – (Dư nợ + Lãi EzMargin Pro lũy kế) – Tiền treo mua

Trong đó:

 • Tiền mặt: Tiền mặt của Khách hàng
 • Tiền bán chờ về: Là tiền bán chờ thanh toán của Khách hàng (đã trừ đi phí ứng trước)
 • Sức mua bẩy từ chứng khoán: Là giá trị chứng khoán bẩy lên
 • Dư nợ: Số tiền FPTS đã giải ngân cho Khách hàng vay
 • Lãi EzMarginPro lũy kế: Là tiền lãi EzMarginPro cộng dồn theo ngày, tính từ kỳ thu lãi liền trước
 • Tiền treo mua: Là tiền treo gốc (treo từ SMCS) khi đặt lệnh mua chứng khoán

4.1.2 Sức mua tổng hợp (SMTH)

– Là sức mua sau khi đã tính tỷ lệ bẩy lên tương ứng với chứng khoán của lệnh mua. SMTH sẽ hiện lên màn hình đặt lệnh Mua sau khi Khách hàng nhập mã chứng khoán. Trường hợp mã chứng khoán mua không trong danh mục Margin Pro thì SMTH = SMCS.

Xem thêm: Mách bạn 8 cách hack quân huy liên quân 2023 không nên bỏ lỡ

– Công thức: SMTH = SMCS/(1 – TLsm của mã ck đó)

4.2 Tiền lãi vay

– Lãi suất cho vay được tính theo ngày, được FPTS quyết định theo từng giai đoạn. Khi có sự thay đổi lãi suất thì lãi suất mới sẽ được áp dụng ngay cho dư nợ ở thời điểm đó

– Tiền lãi vay được tính theo ngày (kể cả ngày nghỉ Lễ và thứ Bảy, Chủ nhật) được tính trên cơ sở dư nợ ký quỹ thực tế và lãi suất theo ngày

Tiền lãi vay = Dư nợ ký quỹ cuối ngày x Lãi suất cho vay

– Kỳ tính lãi vay: Từ ngày 25 tháng liền trước tới hết ngày 24 tháng này

– Ngày thanh toán lãi vay là ngày 25 hàng tháng hoặc ngày làm việc kế tiếp nếu ngày 25 là ngày nghỉ, ngày Lễ và thứ Bảy, Chủ nhật. Vào ngày thanh toán, tiền lãi vay sẽ được chuyển thành một khoản vay và cộng dồn vào dư nợ ký quỹ

4.3 Tỷ lệ vay của tài khoản

– Quý khách cần nắm rõ cách tính, các mức xử lý và yêu cầu ký quỹ bổ sung của tài khoản ký quỹ để có phương án xử lý kịp thời

– Quý khách có thể tham khảo cách tính tỷ lệ vay (R), các mức xử lý, nghĩa vụ ký quỹ bổ sung trong Bản điều khoản chung về giao dịch ký quỹ chứng khoán theo sức mua

4.4 Tạm dừng cho vay mã trong danh mục

– Mô tả: Khi một mã chứng khoán cho vay đạt đến mức giới hạn theo quy định của UBCK thì FPTS sẽ thực hiện tạm dừng cho vay đối với mã đó. Chẳng hạn: số lượng chứng khoán cho vay vượt 5% số lượng chứng khoán niêm yết của mã đó hoặc Dư nợ cho vay của một mã chứng khoán vượt 10% Vốn chủ sở hữu của FPTS

– Với mã chứng khoán bị tạm dừng cho vay thì toàn bộ giá trị của mã chứng khoán đó sẽ không được tính vào sức mua khi Khách hàng giao dịch, tuy nhiên việc này không ảnh hưởng đến Tỷ lệ vay R của Khách hàng

4.5 Yêu cầu dừng sử dụng dịch vụ EzMarginPro

– Khi có nhu cầu dừng sử dụng dịch vụ EzMarginPro, khách hàng cần:

 • Ký vào phiếu thay đổi thông tin để yêu cầu chấm dứt sử dụng dịch vụ EzMarginPro
 • Có đủ tiền mặt trong tài khoản để trả hết nợ gốc và lãi vay

– Các bước thực hiện:

 • Quý khách đến trực tiếp điểm giao dịch FPTS để ký phiếu yêu cầu (vui lòng không thực hiện qua điện thoại)
 • FPTS sẽ thực hiện thao tác thu nợ gốc và lãi vay lũy kế còn phải trả và chấm dứt dịch vụ EzMarginPro đối với tài khoản của Quý khách.

Top 13 cách chơi margin chứng khoán được tổng hợp bởi TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÀ GIANG

Margin là gì? Khi nào nhà đầu tư nên và không nên sử dụng Margin?

 Margin là gì? Khi nào nhà đầu tư nên và không nên sử dụng Margin?
 • Nơi đăng bài: finhay.com.vn
 • Ngày đăng bài: 04/25/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.6 (534 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Margin hay còn gọi là giao dịch ký quỹ chứng khoán là thuật ngữ quen thuộc được sử dụng trong đầu tư. Có thể hiểu đơn giản, Margin cho phép người chơi sử dụng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sử dụng Margin trong đầu tư chứng khoán mang lại những cơ hội hấp dẫn để sinh lời, nhưng cũng là con dao 2 lưỡi mà người chơi cần cẩn trọng. Việc sử dụng Margin cần có kinh nghiệm, hiểu biết rõ ràng về thị trường để thu lời nhanh chóng. Hy vọng …

Margin là gì? Khi nào nên/không nên vay Margin và cách sử dụng hiệu quả

 • Nơi đăng bài: timo.vn
 • Ngày đăng bài: 05/09/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.41 (449 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Margin còn được gọi là Giao dịch Ký quỹ Chứng khoán. Đây là một thuật ngữ quen thuộc, thường được sử dụng trong đầu tư. Hiểu đơn giản, Margin sẽ cho phép nhà …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Như vậy, ở bài viết này, bạn đã được tìm hiểu về Margin là gì và những kiến thức xoay quanh thuật ngữ này. Sử dụng Margin trong đầu tư chứng khoán sẽ mang lại nhiều cơ hội sinh lời cao, nhưng bạn cũng cần cẩn trọng vì sẽ có những rủi ro đang tiềm …

Margin là gì? Có nên vay margin trong đầu tư chứng khoán?

 • Nơi đăng bài: anfin.vn
 • Ngày đăng bài: 08/20/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.23 (548 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Margin được hiểu đơn giản là việc vay tiền từ các công ty chứng khoán để đầu tư. Tương tự như việc vay ngân hàng, với margin thì công ty chứng khoán là bên cho …

Xem thêm: Danh sách 10+ cách chơi clash of clans trên máy tính không nên bỏ lỡ

Margin là gì? Cách sử dụng margin hiệu quả và tránh rủi ro

Margin là gì? Cách sử dụng margin hiệu quả và tránh rủi ro
 • Nơi đăng bài: stockinsight.hsc.com.vn
 • Ngày đăng bài: 10/17/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.99 (479 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Tìm hiểu giao dịch ký quỹ chứng khoán margin là gì và cách sử dụng công cụ margin để mang lại lợi nhuận tối đa và quản trị tốt rủi ro cho nhà đầu tư.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sử dụng hiệu quả margin là khi trừ đi các chi phí lãi vay ký quỹ, nhà đầu tư vẫn có lợi nhuận và chỉ dùng khi thị trường rõ xu hướng và có chiến lược rõ ràng. Không phải ai cũng biết cách sử dụng công cụ này như thế nào để nâng cao lợi nhuận, ngay …

Margin là gì và lưu ý khi sử dụng dành cho Nhà đầu tư F0

 • Nơi đăng bài: vndirect.com.vn
 • Ngày đăng bài: 09/27/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.9 (295 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Margin hay giao dịch kí quỹ thường được nhà đầu tư sử dụng nhằm vay tiền của công ty chứng khoán để đầu tư. Đây là một dạng đòn bẩy tài chính …

Vay margin khi đầu tư chứng khoán – Liều có ăn nhiều?

Vay margin khi đầu tư chứng khoán - Liều có ăn nhiều?
 • Nơi đăng bài: prudential.com.vn
 • Ngày đăng bài: 12/28/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.65 (505 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Theo đó, tỷ lệ ký quỹ sẽ giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về cách ký quỹ chứng khoán, số tiền mà người chơi phải nộp vào và số tiền được vay từ công ty chứng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Có thể hiểu đơn giản hơn, tỷ lệ ký quỹ là tỷ lệ vay tối đa mà các công ty chứng khoán cho nhà đầu tư vay dựa trên tài sản ròng của họ. Theo quy định hiện hành, công ty chứng khoán chỉ được phép cho nhà đầu tư vay tỷ lệ tối đa 50%, điều này có nghĩa …

Xem thêm: Gợi ý về 11 cách chơi lorion đang được quan tâm

Đầu tư chứng khoán có nên vay margin? – Báo Lao Động

 • Nơi đăng bài: laodong.vn
 • Ngày đăng bài: 02/13/2023
 • Số lượng đánh giá: 3.53 (300 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Trong chứng khoán, margin được hiểu là việc nhà đầu tư vay tiền của công ty chứng khoán để đầu tư. Sử dụng margin, nhà đầu tư có thể mua được số …

Chơi margin chứng khoán là gì? Cần lưu ý gì khi sử dụng margin?

 • Nơi đăng bài: dnse.com.vn
 • Ngày đăng bài: 12/16/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.2 (286 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Margin trong chứng khoán là khoản vay của nhà đầu tư với công ty chứng khoán. Khoản vay này tất nhiên có lãi suất và tài sản thế chấp sẽ là số …

Tìm hiểu cách chơi chứng khoán để không bị call margin

Tìm hiểu cách chơi chứng khoán để không bị call margin
 • Nơi đăng bài: finashark.vn
 • Ngày đăng bài: 09/05/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.14 (571 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Bất cứ ai khi tìm hiểu cách chơi chứng khoán đều khó thể bỏ qua margin – công cụ giúp tối đa hóa lợi nhuận nếu được sử dụng hiệu quả.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi dùng margin, bạn có thể mua được nhiều cổ phiếu hơn so với chỉ dùng vốn tự có. Trường hợp thị trường trong xu hướng tăng, giá cổ phiếu tăng, nhà đầu tư sẽ có lợi nhuận nhiều hơn, giá trị tài sản ròng lớn lên. Đồng thời, bạn có thể mua thêm cổ …

Xem thêm: Thông tin về 10+ cách làm đồ chơi bằng vỏ ngao cần phải biết hiện nay

Margin là gì? Sử dụng margin như thế nào để tối ưu nhất?

Margin là gì? Sử dụng margin như thế nào để tối ưu nhất?
 • Nơi đăng bài: govalue.vn
 • Ngày đăng bài: 01/03/2023
 • Số lượng đánh giá: 2.97 (85 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Nợ margin (d):
  – Giá trị cổ phiếu (a):
  Tài sản ròng (e) = (c) – (d):
  – Tiền mặt (b):
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Margin (hay vay margin) là 1 thuật ngữ thông dụng trong đầu tư chứng khoán (còn gọi là giao dịch ký quỹ, hay Đòn bẩy tài chính) là việc bạn có thể VAY TIỀN của công ty chứng khoán để mua thêm cổ phiếu. Chính vì thế, khi vay margin, bạn có thể mua …

Hướng dẫn sử dụng ký quỹ (Margin) tại VPS

 • Nơi đăng bài: daututudau.net
 • Ngày đăng bài: 11/30/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.78 (105 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Xem danh mục chứng khoán ký quỹ trên Web VPS SmartOne. Để xem các cổ phiếu được giao dịch ký quỹ trên web VPS SmartOne, bạn làm theo các bước sau: Đăng nhập vào …

Margin chứng khoán là gì? Sử dụng margin trong chứng khoán hiệu quả

 • Nơi đăng bài: takeprofit.vn
 • Ngày đăng bài: 09/06/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.6 (72 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Hướng dẫn chơi margin chứng khoán. Việc đầu tư chứng khoán sử dụng margin sẽ hiệu quả và an toàn hơn khi các nhà đầu tư nắm rõ được những kinh nghiệm …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để nâng cao lợi nhuận bằng cách sử dụng hiệu quả công cụ margin là một việc mà không phải nhà đầu tư nào cũng làm tốt. Ngay cả các nhà đầu tư đã có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư margin. …

Cách sử dụng margin hiệu quả trong đầu tư chứng khoán

 • Nơi đăng bài: pinetree.vn
 • Ngày đăng bài: 11/27/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.64 (186 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Giao dịch mua ký quỹ chứng khoán (margin) là giao dịch mua chứng khoán của nhà đầu tư có sử dụng tiền vay của công ty chứng khoán (CTCK).
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Không phải nhà đầu tư nào cũng biết cách sử dụng công cụ margin hiệu quả để nâng cao lợi nhuận, ngay cả với những nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi dùng. Bởi vậy nhà đầu tư nên tích luỹ các kiến thức về đầu tư …

Related Posts

hack blox fruit update 17

[Mới] Hướng dẫn Hack Blox Fruit APK V12 (Auto: Farm, Boss, Raid) và Hack Update 19

Nội dung bài viếtTop 13 cách chơi margin chứng khoán được tổng hợp bởi TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÀ GIANGMargin là gì? Khi nào nhà đầu tư…

Gợi ý 7 mậu binh cách chơi cần phải biết hiện nay

Gợi ý 7 mậu binh cách chơi cần phải biết hiện nay

Dưới đây là thông tin chia sẻ về mậu binh cách chơi để bạn tham khảo

Mách bạn 9 cách chơi minecraft mượt hơn bạn nên biết hiện nay

Mách bạn 9 cách chơi minecraft mượt hơn bạn nên biết hiện nay

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với người đọc kiến thức về cách chơi minecraft mượt hơn để bạn có thể tìm hiểu

Mách bạn 12 cách chơi cầu cơ không nên bỏ lỡ

Mách bạn 12 cách chơi cầu cơ không nên bỏ lỡ

Duới đây là các thông tin và kiến thức về cách chơi cầu cơ để bạn có thể tìm hiểu

Mách bạn 10+ cách chơi lol trên điện thoại không nên bỏ lỡ

Mách bạn 10+ cách chơi lol trên điện thoại không nên bỏ lỡ

Dưới đây là thông tin chia sẻ về cách chơi lol trên điện thoại để bạn dễ dàng tìm hiểu thêm

Gợi ý 10+ cách chơi quyền vương 98 bạn không nên bỏ qua

Gợi ý 10+ cách chơi quyền vương 98 bạn không nên bỏ qua

Dưới đây là thông tin chia sẻ về cách chơi quyền vương 98 cho bạn đọc