Thông tin về 10+ các ví dụ về nghiệp vụ kinh tế phát sinh bạn không nên bỏ qua

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về các ví dụ về nghiệp vụ kinh tế phát sinh cho bạn đọc

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ về các phương pháp kế toán trong bài viết sau đây.

 1. Phương pháp kế toán là gì

Phương pháp kế toán là phương thức, các biện pháp mà kế toán doanh nghiệp sử dụng để thu nhập, xử lý và cung cấp thông tin về những nghiệp vụ kinh tế phát sinh và hoạt động có liên quan đến doanh nghiệp.

Mỗi doanh nghiệp đều cần lựa chọn phương pháp kế toán để áp dụng tại doanh nghiệp mình vì kế toán cần có căn cứ để thực hiện ghi nhận các thông tin kế toán.

 1. Các phương pháp kế toán phổ biến hiện nay

2.1 Phương pháp tài khoản kế toán

Khái niệm: Phương pháp tài khoản kế toán là phương pháp phân loại đối tượng kế toán thành các đối tượng cụ thể chi tiết, từ đó theo dõi một cách có hệ thống về tình hình hiện có cùng những biến động về đối tượng kế toán phục vụ cho công tác kế toán và công tác quản lý.

Xem thêm: Mách bạn 10+ ví dụ tuân thủ pháp luật đang được quan tâm

Các yếu tố cấu thành phương pháp:

 • Tài khoản kế toán: Tài khoản là một phương tiện của kế toán dùng để phân loại và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài chính theo nội dung kinh tế. Hệ thống tài khoản kế toán gồm các tài khoản kế toán cần sử dụng.
 • Quan hệ đối ứng và ghi sổ kép: Quan hệ đối ứng là biểu thị mối quan hệ 2 mặt giữa tài sản và nguồn vốn hay biểu thị mối quan hệ tăng hoặc giảm của tài sản hay nguồn vốn. Ghi sổ kép là hành vi ghi Nợ Có trên một tài khoản thuộc hệ thống tài khoản kế toán.

Ý nghĩa của phương pháp tài khoản kế toán:

 • Giúp giảm thời gian, công sức để tổng hợp số liệu khi cần biết tại một thời điểm nào đó;
 • Là cầu nối trung gian giữa nhu cầu phản ánh từng nghiệp vụ kinh tế riêng lẻ trên chứng từ với nhu cầu tổng hợp thông tin để lên các chỉ tiêu trong báo cáo kế toán.

2.2 Phương pháp chứng từ kế toán

Khái niệm: Phương pháp chứng từ kế toán là phương pháp thông tin và kiểm tra trạng thái và sự vận động của đối tượng kế toán nhằm đáp ứng các yêu cầu của quản lí và làm căn cứ cho việc xử lí thông tin kế toán.

Về cơ bản, doanh nghiệp phải lập chứng từ cho mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh có liên quan đến hoạt động doanh nghiệp để đảm bảo trách nhiệm và tính pháp lí của nghiệp vụ phát sinh.

 • Hệ thống bảng chứng từ: Chứng từ kế toán là các giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã hoàn thành và làm căn cứ ghi sổ kế toán. Mỗi nghiệp vụ kế toán sẽ có một hoặc một vài chứng từ kế toán kèm theo, ví dụ nghiệp vụ bán hàng có kèm hoá đơn bán hàng, danh mục hàng bán,…
 • Các bước luân chuyển của phương pháp chứng từ kế toán: Lập (thu thập) chứng từ => Kiểm tra chứng từ => Ghi sổ kế toán => Bảo quản và lưu trữ chứng từ

Ý nghĩa của phương pháp chứng từ kế toán:

 • Giúp phản ánh nguyên hình trạng thái và sự vận động của các đối tượng hạch toán kế toán vốn đa dạng và biến đổi không ngừng.
 • Đảm bảo tính hợp pháp của việc hoàn thành các nghiệp vụ kinh tế thuộc đối tượng hạch toán kế toán.
 • Đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin nhanh cho các nhà quản lý và công tác phân tích hoạt động kinh doanh tại đơn vị.

Xem thêm: Thông tin về 9 nêu tác dụng của dòng điện cho ví dụ hiện được quan tâm nhiều

2.3 Phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán

Khái niệm: Phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán là phương pháp kế toán tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán theo các mối quan hệ cân đối vốn có của kế toán nhằm cung cấp thông tin cho những người ra quyết định và phục vụ công tác quản lí trong doanh nghiệp.

Đối tượng nghiên cứu của kế toán bao gồm tài sản và nguồn vốn. Tính cân đối tổng quát của đối tượng kế toán theo phương pháp này như sau:

 • Tài sản = Nguồn vốn
 • Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu
 • Kết quả (Lãi, lỗ) = Doanh thu – Chi phí

Nội dung của phương pháp tổng hợp cân đối kế toán được xây dựng bởi hai yếu tố là bảng tổng hợp cân đối và phương pháp tổng hợp số liệu.

Ý nghĩa của phương pháp tổng hợp, cân đối kế toán:

 • Là phương pháp cung cấp những thông tin khái quát, tổng hợp nhất về tài sản, nguồn vốn và quá trình kinh doanh mà các phương pháp kế toán khác đã thực hiện.
 • Cho phép tập hợp số liệu từ nhiều sổ kế toán để lên được các chỉ tiêu kinh tế trong báo cáo kế toán đáp ứng yêu cầu của người sử dụng.
 • Giúp Ban quản trị doanh nghiệp có được thông tin tổng hợp về tình hình tài sản, nguồn vốn và kết quả hoạt động của đơn vị kế toán nhanh, chính xác.

2.4 Phương pháp tính giá

Xem thêm: Mách bạn về 7 ví dụ về quyền chiếm hữu bạn không nên bỏ qua

Khái niệm: Phương pháp tính giá là phương pháp kế toán quy đổi hình thức biểu hiện của các đối tượng kế toán từ các thước đo khác nhau về một thước đo chung là thước đo tiền tệ để xác định giá trị ghi sổ của các đối tượng cần tính giá theo những nguyên tắc nhất định.

Đặc điểm:

Phương pháp tính giá cho phép tổng hợp và phản ánh các chỉ tiêu tổng hợp liên quan đến tài sản, nguồn hình thành tài sản, cơ cấu vốn và nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp, xác định chi phí đầu vào và kết quả đầu ra của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Theo phương pháp tính giá thì giá trị của tài sản được tính theo giá gốc, bao gồm chi phí mua, bốc xếp, vận chuyển, lắp ráp, chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác khi đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Trong quá trình ghi sổ, đơn vị kế toán không được tự điều chỉnh lại giá trị tài sản đã ghi sổ kế toán, trừ trường hợp pháp luật có qui định khác.

Ý nghĩa của phương pháp tính giá:

 • Phương pháp này giúp kế toán xác định được giá trị thực tế của tài sản hình thành trong đơn vị, từ đó phản ánh các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh vào chứng từ, sổ sách và tổng hợp lên báo cáo.
 • Phương pháp này cũng giúp kế toán tính toán được hao phí và kết quả của quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ và tổng hợp được giá trị của toàn bộ tài sản trong đơn vị giúp cho việc quản lý và sử dụng tài sản của doanh nghiệp trở nên hiệu quả.

Top 13 các ví dụ về nghiệp vụ kinh tế phát sinh được tổng hợp bởi TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÀ GIANG

Những sai sót thường gặp trong quá trình hạch toán kế toán

Những sai sót thường gặp trong quá trình hạch toán kế toán
 • Nơi đăng bài: tinholdings.com
 • Ngày đăng bài: 06/20/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.74 (445 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Ví dụ: Đơn vị hạch toán khoản tiền gửi có kì hạn trên TK 112;. Hạch toán nghiệp vụ vào sổ kế toán, phần mềm kế toán khi nghiệp vụ chưa thực tế phát sinh. Ví dụ: …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hạch toán số liệu không chính xác do tính toán, đánh giá sai. Ví dụ: Nghiệp vụ nhập khẩu tài sản có phát sinh ngoại tệ, kế toán áp dụng sai tỉ giá dẫn đến tính toán sai nguyên giá của tài sản, từ đó hạch toán số liệu vào sổ sách, phần mềm kế toán …

Bài 2: Ví dụ – HOC247

 • Nơi đăng bài: hoc247.net
 • Ngày đăng bài: 04/11/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.48 (242 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng Bài 2: Ví dụ sau đây để tìm hiểu về bảng cân đối kế toán đầu kỳ, nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ. YOMEDIA.

Chuẩn mực số 1: Chuẩn mực chung – Khoa Kế toán – Kiểm toán

 • Nơi đăng bài: ktkt.uel.edu.vn
 • Ngày đăng bài: 04/04/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.32 (328 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến kỳ kế toán phải được ghi chép và báo cáo đầy đủ, không bị bỏ sót. Kịp thời. 13. Các thông tin và số …

Xem thêm: Danh sách 10+ ví dụ về sự thống nhất giữa các mặt đối lập cần phải biết hiện nay

7 nguyên tắc kế toán và ví dụ minh họa

 7 nguyên tắc kế toán và ví dụ minh họa
 • Nơi đăng bài: tinlaw.vn
 • Ngày đăng bài: 01/27/2023
 • Số lượng đánh giá: 4.08 (383 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Ví dụ về nguyên tắc trọng yếu – Materiality principl: Trong Báo cáo tài chính của doanh nghiệp A một số khoản mục có cùng nội dung bản chất kinh tế được gộp …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở giả định là doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường trong tương lai gần. Nghĩa là doanh nghiệp không có ý định cũng như không buộc phải ngừng hoạt động hoặc phải …

Kế toán nghiệp vụ tiền gửi trong ngân hàng | Kế toán Việt Hưng

Kế toán nghiệp vụ tiền gửi trong ngân hàng | Kế toán Việt Hưng
 • Nơi đăng bài: lamketoan.vn
 • Ngày đăng bài: 06/19/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.87 (342 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Page có thể update hết cho mình các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của kế toán ngân hàng như tiền lương, thuế, bảo hiểm đc ko? Mình cảm ơn! 1. 0.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghiệp vụ tiền gửi trong ngân hàng | Ở bài trước chúng ta đã đi tìm hiểu về các nghiệp vụ huy động vốn trong ngân hàng. Trong đó huy động qua hình thức tiền gửi là hoạt động chủ yếu của ngân hàng vì tiền gửi là nguồn tiền quan trọng và chiếm tỷ …

Nghiệp vụ kinh tế phát sinh là gì và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

 • Nơi đăng bài: timviec365.vn
 • Ngày đăng bài: 05/25/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.77 (331 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Nghiệp vụ kinh tế phát sinh là những sự việc, hoạt động đã diễn ra, khiến nguồn vốn và tài sản của doanh nghiệp bị biến động. Về cơ bản, nghiệp …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghiệp vụ kinh tế phát sinh là những sự việc, hoạt động đã diễn ra, khiến nguồn vốn và tài sản của doanh nghiệp bị biến động. Về cơ bản, nghiệp vụ đáp ứng đủ hai điều kiện là nghiệp vụ đã diễn ra và nghiệp vụ khiến doanh nghiệp bị biến động tài sản, …

Xem thêm: Thông tin về 10+ ví dụ quan điểm toàn diện cần phải biết hiện nay

Tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế thường phát sinh

 • Nơi đăng bài: kynangketoan.vn
 • Ngày đăng bài: 08/05/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.45 (555 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Các nghiệp vụ kinh tế thường phát sinh · 1. Thu tiền mặt, ghi Nợ 1111/ Có TK liên quan · 2. Thu góp vốn Nợ TK 1111/ Có TK 4111 · 3. Thu tạm ứng Nợ TK 111/ Có TK …

Nghiệp vụ kinh tế phát sinh là gì? [Chi tiết 2023]

Nghiệp vụ kinh tế phát sinh là gì? [Chi tiết 2023]
 • Nơi đăng bài: accgroup.vn
 • Ngày đăng bài: 05/21/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.35 (236 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: ✅ Dịch vụ kiểm toán:
  ✅ Dịch vụ kế toán:
  ✅ Dịch vụ thành lập công ty:
  ✅ Dịch vụ ly hôn:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trên đây là toàn bộ thông tin tư vấn của Công ty Luật ACC liên quan đến Nghiệp vụ kinh tế phát sinh là gì? [Chi tiết 2022]. Còn bất cứ thắc mắc gì quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua tổng đài tư vấn hoặc gửi thư về các thông tin dưới …

Bài tập định khoản kế toán có lời giải

 • Nơi đăng bài: ketoanleanh.edu.vn
 • Ngày đăng bài: 10/19/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.18 (416 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Hội đồng liên doanh thống nhất đánh giá giá trị vốn góp của doanh nghiệp là 220.000. Yêu cầu: Định khoản các nội dung kinh tế phát sinh trong kỳ. Thích (13).

Xem thêm: Mách bạn 10+ ví dụ về bức xạ nhiệt đang được quan tâm

13 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu với DV Kinh doanh thuốc

 13 Nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu với DV Kinh doanh thuốc
 • Nơi đăng bài: moka.net.vn
 • Ngày đăng bài: 05/03/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.89 (187 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Nợ các TK 111, 112, 331,…. Có TK 156: Hàng hóa (Nếu hàng còn tồn kho). Có TK 632: Giá vốn hàng bán (Nếu đã tiêu thụ trong kỳ).
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; Thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng; Vắc-xin; sinh phẩm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền; vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt …

Cách hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Cách hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • Nơi đăng bài: ketoanthienung.org
 • Ngày đăng bài: 06/06/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.77 (169 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: – Ngoài việc ghi sổ kế toán chi tiết số nguyên tệ đã thu hoặc phải thu, kế toán phải căn cứ vào tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: – Tài khoản 5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ: Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu và doanh thu thuần của khối lượng dịch vụ đã hoàn thành, đã cung cấp cho khách hàng và được xác định là đã bán trong một kỳ kế toán. Tài khoản này chủ yếu dùng …

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

 • Nơi đăng bài: ketoanthienung.net
 • Ngày đăng bài: 04/15/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.66 (74 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nói trên. Hướng dẫn giải: 1. Ngày 16/08. Nợ TK 2412: 55.000.000. Có …

các ví dụ về nghiệp vụ kinh tế phát sinh

 • Nơi đăng bài: 123docz.net
 • Ngày đăng bài: 06/16/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.54 (121 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Tìm kiếm các ví dụ về nghiệp vụ kinh tế phát sinh , cac vi du ve nghiep vu kinh te phat sinh tại 123doc – Thư viện trực tuyến hàng đầu Việt Nam.

Related Posts

Gợi ý về 9 ví dụ về dị bản trong văn học dân gian hiện được quan tâm nhiều

Gợi ý về 9 ví dụ về dị bản trong văn học dân gian hiện được quan tâm nhiều

Duới đây là các thông tin và kiến thức về ví dụ về dị bản trong văn học dân gian để bạn dễ dàng tìm hiểu thêm

Mách bạn 10 ví dụ chuyển động tịnh tiến đang được quan tâm

Mách bạn 10 ví dụ chuyển động tịnh tiến đang được quan tâm

Duới đây là các thông tin và kiến thức về ví dụ chuyển động tịnh tiến để bạn tham khảo

Mách bạn về 10+ email là gì ví dụ cần phải biết hiện nay

Mách bạn về 10+ email là gì ví dụ cần phải biết hiện nay

Dưới đây là thông tin chia sẻ về email là gì ví dụ tới bạn

Gợi ý về 10+ ví dụ về môi trường ưu trương cần phải biết hiện nay

Gợi ý về 10+ ví dụ về môi trường ưu trương cần phải biết hiện nay

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về ví dụ về môi trường ưu trương để bạn tham khảo

Top 10+ lấy ví dụ về phủ định siêu hình đang được quan tâm

Top 10+ lấy ví dụ về phủ định siêu hình đang được quan tâm

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với người đọc kiến thức về lấy ví dụ về phủ định siêu hình tới bạn

Danh sách 9 ví dụ chuyển động tròn bạn nên biết hiện nay

Danh sách 9 ví dụ chuyển động tròn bạn nên biết hiện nay

Mời các bạn xem thông tin tổng hợp về ví dụ chuyển động tròn để bạn tham khảo