Thông tin về 12 bộ đại việt sử ký là tác phẩm của ai bạn không nên bỏ qua

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về bộ đại việt sử ký là tác phẩm của ai cho bạn

TÁC GIẢ – VĂN BẢN – TÁC PHẨM

PHAN HUY LÊ

I. QUÁ TRÌNH BIÊN SOẠN VÀ TÁC GIẢ

Bộ Đại Việt sử ký toàn thư còn lại đến ngày nay là một bộ Quốc sử lớn, có giá trị, lần đầu tiên được khắc in toàn bộ và công bố vào năm Đinh Sửu, niên hiệu Chính Hòa thứ 18, triều Lê Hy Tông, tức năm 1697. Trong lời tựa của lần xuất bản đó – gọi là Tựa Đại Việt sử ký tục biên – nhóm biên soạn đứng đầu là Tham tụng, Hình bộ thượng thư tri Trung thư giám Lê Hy, cho biết bộ Quốc sử này là kết quả của một quá trình biên soạn, tu bổ qua nhiều đời: “Nước Việt ta, sử ký các đời do các tiên hiền Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên làm ra trước, Ngô Sĩ Liên, Vũ Quỳnh soạn tiếp sau, đến đời Lê Huyền Tông (1663 – 1671) sai bọn tể thần Phạm Công Trứ tham khảo sử cũ như sử ký ngoại kỷ, Bản kỷ toàn thư, Bản kỷ thực lục đều y theo danh lệ của các sử trước, lại tham xét biên soạn từ quốc triều Trang Tông Dụ Hoàng đế (1533 – 1548) sai bọn khảo thần khảo đính sử cũ, chỗ nào sai thì sửa lại, chỗ nào đúng thì chép lấy Lại sưu tầm sự tích cũ, tham khảo các dã sử, loại biên, biên soạn từ Huyền Tông Mục Hoàng Đế năm Đức Nguyên thứ 2 (1675), tất cả sự thực trong mười ba năm, cũng gọi là Bản kỷ tục biên. Sách làm xong, dâng lên ngự lãm, bèn sai thợ khắc in, ban bố trong thiên hạ”. (Quyển thủ, Đại Việt sử ký tục biên tự, 1b – 3b).

Như vậy, bộ Đại Việt sử ký toàn thư là một công trình tập đại thành nhiều bộ sử do nhiều nhà sử học của các đời biên soạn, từ Lê Văn Hưu đời Trần, qua Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên, Vũ Quỳnh đời Lê sơ, đến Phạm Công Trứ, Lê Hy đời Lê Trung hưng, cùng những người cộng sự với họ. Theo bản in từ ván khắc năm Chính Hòa 18 (1697) mang danh hiệu bản in Nội các quan bản – từ đây gọi tắt là bản Chính Hòa – bộ sử này gồm quyển thủ hai mươi bốn quyển, biên chép một cách hệ thống lịch sử dân tộc từ họ Hồng Bàng đến năm 1675.

Bộ Đại Việt sử ký toàn thư với bố cục như trên đã được hoàn thành, khắc in và công bố vào năm 1697.

Một vấn đề khoa học được đặt ra là quá trình biên soạn từ Lê Văn Hưu đến Lê Hy diễn ra như thế nào, những ai đã tham gia vào công trình đó, đóng góp của mỗi người (hay mỗi nhóm) ra sao và để lại dấu ấn gì trong bộ quốc sử còn lại đến ngày nay?

Muốn giải đáp vấn đề trên, chúng ta hãy lấy bộ Đại Việt sử ký toàn thư đời Chính Hòa làm cơ sở và ngược dòng thời gian, nghiên cứu những bộ sử tiền thân của nó, bắt đầu từ Đại Việt sử ký của Lê Văn Hưu đời Trần.

Xem thêm: Những Stt hay, chất nói thay tâm trạng cô đơn của bạn – STTHAY

LỜI GIỚI THIỆU

Nguyễn Khánh Toàn

Một dân tộc có nền văn hóa lâu đời bao giờ cũng trọng thị, giữ gìn coi như thiêng liêng những di tích của nó, đặc biệt là dấu tích của những sự nghiệp anh hùng và quang vinh của ông cha, nòi giống, những gì nhắc lại những kỳ công của các bậc tiền bối trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do, vì đời sống ấm no, hạnh phúc của các thế hệ đã qua.

Về phương diện ấy, những cái gọi là di sản văn hóa, tuy thuộc về quá khứ của một dĩ vãng không bao giờ trở lại, nhưng nó vẫn sống bởi vì những cái chúng ta làm hôm nay, trong đời sống vật chất cũng như trong đời sống tinh thần, là tiếp tục cái hôm qua.

Trong các loại di sản văn hóa của dân tộc, hiện nay chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến các loại sách cổ về đất nước và con người, về văn hóa, xã hội, nhất là về lịch sử nước ta.

Có sự mâu thuẫn lạ đời này, là dân tộc ta có một lịch sử lâu đời với một nền văn hóa độc đáo mà nhân dân ta từ bao đời, với bàn tay và khối óc của mình, đã tự xây dựng lấy, nhưng chỉ cách đây tám, chín trăm năm, mới có người Việt viết về lịch sử đất nước mình. Còn trước đó, trong các sách của người Tàu viết, chỉ thỉnh thoảng họ mới nói đến cái đất nước của một dân tộc “man di” gọi là Giao chỉ, một mảnh đất hầu như hoang vu, con người còn sống sơ khai, cần phải được “Thiên Triều” “giáo hóa”.

Vì thế mà trong suốt cả một thời gian lịch sử rất dài – hai, ba nghìn năm, dân tộc Việt Nam phải liên tục đấu tranh chống họa xâm lược của nước ngoài. Chính trong cuộc đấu tranh đầy hy sinh gian khổ, nhưng anh hùng bất khuất ấy mà dân tộc ta xây dựng và phát triển nền văn hóa độc đáo và xán lạn của mình, tiêu biểu là nền văn hóa Đại Việt thời Lý, Trần, Lê.

Cho nên, rất dễ hiều, cách đây tám, chín trăm năm, khi lịch sử nước ta đi vào kỷ nguyên Đại Việt, xuất hiện những nhà sử học lớn như Lê Văn Hưu, Ngô Sĩ Liên.

Đối với thời kỳ lừng danh như thời Đại Việt, nó là cả một bản anh hùng ca, cái gì có liên quan đến nó, dẫu là một câu, một dòng chữ tự tay nhân vật đã sống hoặc đã chứng kiến những giờ phút huy hoàng viết ra, mà ta được đọc hay được nghe, đều là tiếng nói thân thiết từ ngàn xưa vọng lại, làm rung động tâm hồn của chúng ta biết bao.

Xem thêm: Pablo Picasso – Tiểu Sử Cuộc Đời, Sự Nghiệp & Tác Phẩm

Cho nên, việc đáng mừng là chúng ta đã tìm lại đợc bản in xưa nhất của bộ Đại Việt sử ký toàn thư. Đó là bản in theo ván khắc năm Chính Hòa thứ 18, tức năm 1697, mà trước đây tưởng như không hy vọng tìm thấy. Còn những bản in chúng ta vẫn thường dùng là những bản in sau đó, vào đời Nguyễn.

Đại Việt sử ký toàn thư là một thành tựu của nền văn hóa Đại Việt. Nó là một công trình biên soạn lịch sử đồ sộ của nhiều nhà sử học nổi tiếng của nước ta, từ Lê Văn Hưu đời Trần, qua Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên, đến Phạm Công Trứ, Lê Hy đời Lê.

Bộ sự được đặt cơ sở đầu tiên với Đại Việt sử ký toàn thư ba mươi quyền của Lê Văn Hưu, viết xong năm 1272, trong thời kỳ chiến đấu oanh liệt chống quân xâm lược Mông – Nguyên. Nó được tiếp tục với Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên thế kỷ XV, trong giai đoạn phát triển cao nhất của nền văn hóa Đại Việt, giao đoạn của vũ công chống Minh, của Đại Cáo Bình Ngô, của chủ nghĩa yêu nước hoàn chỉnh và tiên tiến của Nguyễn Trãi. Nó được hoàn thành và công bố năm 1697, biên chép lịch sử dân tộc từ buổi đầu dựng nước cho đến năm 1675.

Một công trình sử học được xây dựng trong bối cảnh lịch sử như thế hẳn mang hơi thở của thời đại, phản ánh được tương đối chính xác và đầy đủ thực tế hào hùng của đất nước. Và điều chắc chắn, nó là kho tư liệu phong phú không những cần thiết cho ngành sử học mà còn giúp ích cho nhiều ngành khoa học xã hội khác nữa.

Bộ Đại Việt sử ký toàn thư là một di sản vô giá của văn hóa dân tộc.

Tôi xin trân trọng giới thiệu với các nhà khoa học trong và ngoài nước, với tất cả bạn đọc, bản dịch Đại Việt sử ký toàn thư dựa trên ván khắc năm 1697 kèm theo chú giải, sách dẫn và bản chụp nguyên văn chữ Hán.

Tôi hy vọng công trình xuất bản này sẽ đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu của các nhà sử học, các nhà khoa học thuộc nhiều ngành khoa học xã hội trong nước, các nhà Việt Nam học trên thế giới và tất cả những ai muốn tìm hiểu nghiên cứu lịch sử Việt Nam.

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên… soạn thảo (1272 – 1697).

Xem thêm: Tổng hợp 9 the wasp là ai đang được quan tâm

Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam dịch (1985 – 1992).

Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội (Hà Nội) ấn hành (1993).

Thông tin ebook:

Đóng gói ebook:

www.thuvien-ebook.net

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

Sienna – streetchick – Tiểu Bảo Bình

(Tìm – Chỉnh sửa – Đăng)

Top 12 bộ đại việt sử ký là tác phẩm của ai được tổng hợp bởi TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÀ GIANG

Đại Việt sử kí toàn thư là tác phẩm của ai?

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 09/20/2022
 • Đánh giá: 4.86 (965 vote)
 • Tóm tắt: Đại Việt sử kí toàn thư là tác phẩm của ai? A. Ngô Sĩ Liên. B. b. Lê Văn Hưu.

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

 • Tác giả: informatik.uni-leipzig.de
 • Ngày đăng: 06/11/2022
 • Đánh giá: 4.66 (528 vote)
 • Tóm tắt: Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên… soạn thảo (1272 – 1697). Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam dịch (1985 – 1992). Nhà xuất bản Khoa Học Xã …

Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

 • Tác giả: winmart.onl
 • Ngày đăng: 01/23/2023
 • Đánh giá: 4.2 (446 vote)
 • Tóm tắt: Cho nên, việc đáng mừng là chúng ta đã tìm lại đợc bản in xưa nhất của bộ Đại Việt sử ký toàn thư. Đó là bản in theo ván khắc năm Chính Hòa thứ 18, tức năm 1697 …

Xem thêm: Thông tin về 10+ linh chi là ai không nên bỏ lỡ

Thuyết minh ngắn gọn Đại Việt Sử kí toàn thư

 • Tác giả: 123docz.net
 • Ngày đăng: 06/06/2022
 • Đánh giá: 4.13 (488 vote)
 • Tóm tắt: “Đại Việt sử kí toàn thư” là bộ chính sử lớn của Việt Nam do Ngô Sĩ … Tác phẩm thể hiện tinh thần dân tộc mạnh mẽ, vừa có giá trị sử học …

Đại Việt sử ký tiền biên – Bộ sử của triều đại Tây Sơn

 • Tác giả: ngotoc.vn
 • Ngày đăng: 05/22/2022
 • Đánh giá: 3.93 (300 vote)
 • Tóm tắt: Một đóng góp to lớn của vương triều Tây Sơn cho kho tàng văn hóa của dân tộc là việc vương triều này cho ra đời một tác phẩm sử học tầm cỡ …

Bộ Đại Việt Sử Ký là tác phẩm của ai?

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 05/04/2022
 • Đánh giá: 3.64 (500 vote)
 • Tóm tắt: Bộ đại việt sử ký là tác phẩm của Ngô Sĩ Liên. Thời Lê Sơ, tình hình văn hóa giáo dục phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu.

Xem thêm: VÕ HOÀNG YẾN: Tiểu sử, đời tư và sự nghiệp của nữ người mẫu

Review sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư

Review sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư
 • Tác giả: ynghiasong.vn
 • Ngày đăng: 11/25/2022
 • Đánh giá: 3.49 (280 vote)
 • Tóm tắt: Jessica Thảo Nguyễn cho rằng đây là tác phẩm quý nên có trong tủ sách của mỗi người dân Việt, đặc biệt là những người thích nghiên cứu, tìm hiểu …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tựu chung lại, Jessica Thảo Nguyễn cho rằng sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư là cuốn sách quý về tư liệu sử Việt. Thật không quá khi nói rằng “cuốn sách quý này là một phần quan trọng của dân tộc Việt”. Đáng đọc. Đáng ngẫm. Đáng khen. Đáng nhớ. Đáng …

Đại Việt Sử Kí Toàn Thư – Nom Foundation

 • Tác giả: nomfoundation.org
 • Ngày đăng: 11/29/2022
 • Đánh giá: 3.3 (458 vote)
 • Tóm tắt: Như vậy, bộ Đại Việt sử ký toàn thư là một công trình tập đại thành nhiều bộ sử do nhiều nhà sử học của các đời biên soạn, từ Lê Văn Hưu đời Trần, qua Phan Phu …

Ai là tác giả của bộ Đại Việt sử kí ?A.Trần Quốc Tuấn.B … – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 07/02/2022
 • Đánh giá: 3.12 (588 vote)
 • Tóm tắt: Đại Việt sử ký là bộ quốc sử đầu tiên của nước Việt Nam do Lê Văn Hưu soạn ra, gồm 30 quyển, chép lịch sử Việt Nam từ Triệu Vũ Đế đến Lý …

Xem thêm: RedhoodVN và Mều Channel là ai? Tên thật, sinh năm, quê ở đâu

Đại Việt sử kí và đại Việt sử kí toàn thư là tác phẩm của ai

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 10/21/2022
 • Đánh giá: 2.99 (52 vote)
 • Tóm tắt: Đại Việt sử ký toàn thư là tác phẩm của Ngô Sĩ Liên. Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

LÊ VĂN HƯU VỚI VIỆC BIÊN SOẠN BỘ QUỐC SỬ ĐẠI VIỆT SỬ KÝ

 LÊ VĂN HƯU VỚI VIỆC BIÊN SOẠN BỘ QUỐC SỬ ĐẠI VIỆT SỬ KÝ
 • Tác giả: mocban.vn
 • Ngày đăng: 04/16/2022
 • Đánh giá: 2.72 (154 vote)
 • Tóm tắt: Sau khi hoàn thành, bộ quốc sử này đã được vua Trần Thánh Tông xuống chiếu khen ngợi và ban thưởng. Đánh giá về tài năng của Lê Văn Hưu, tác giả …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lê Văn Hưu quê ở xã Phủ Lý, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Năm Đinh Mùi (1247), ông thi đỗ Bảng nhãn trong khoa thi đầu tiên có đặt danh hiệu tam khôi là Trạng nguyên, Bảng nhãn và Thám hoa. Sách Đại Nam nhất thống chí, quyển 6 có ghi về ông ngắn …

đại việt sử ký là tác phẩm của ai

 • Tác giả: phebinhvanhoc.com.vn
 • Ngày đăng: 05/17/2022
 • Đánh giá: 2.71 (77 vote)
 • Tóm tắt: Bạn đang quan tâm đến đại việt sử ký là tác phẩm của ai phải không? Nào hãy cùng PHE BINH VAN HOC theo dõi bài viết này ngay sau đây nhé!
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: “Đại Việt sử ký toàn thư” được hoàn thành vào năm 1697, năm chính thức thứ 18 của triều đại hòa bình, ghi thêm hai vị vua: Lê hoàng tông (1662 – 1671) và Lê gia tông (1671 – 1675). bộ “Đại Việt sử ký toàn thư” hiện được lưu giữ dưới dạng biên niên …

Related Posts

Gia Cát Lượng – nhà tiên tri vĩ đại của lịch sử Trung Quốc – Phamlaw

Gia Cát Lượng – nhà tiên tri vĩ đại của lịch sử Trung Quốc – Phamlaw

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với người đọc kiến thức về gia cát lượng là ai dể bạn đọc tìm hiểu

Bạn đã sẵn sàng khám phá Vương quốc pha lê của thế giới?

Bạn đã sẵn sàng khám phá Vương quốc pha lê của thế giới?

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về bạn là ai trong vương quốc pha lê dể bạn đọc tìm hiểu

Tiểu Sử Phạm Đại Dương Là Con Cháu Ai Ghế’ Bí Thư, Chủ Tịch

Tiểu Sử Phạm Đại Dương Là Con Cháu Ai Ghế’ Bí Thư, Chủ Tịch

Dưới đây là thông tin chia sẻ về phạm đại dương là con cháu ai tới bạn

Top 15 Ca sĩ nổi tiếng nhất Việt Nam – Toplist.vn

Top 15 Ca sĩ nổi tiếng nhất Việt Nam – Toplist.vn

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với người đọc kiến thức về ai la ca si để bạn có thể tìm hiểu

Shark Hưng là ai? Top “Ông Trùm” về bất động sản

Shark Hưng là ai? Top “Ông Trùm” về bất động sản

Dưới đây là thông tin chia sẻ về shark hưng là ai cho bạn

“Soái ca” Mũi trưởng Long của “Sao nhập ngũ” bất ngờ tiết lộ đã có

“Soái ca” Mũi trưởng Long của “Sao nhập ngũ” bất ngờ tiết lộ đã có

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về mũi trưởng long là ai để bạn dễ dàng tìm hiểu thêm