Top 10+ 5 ví dụ về lời dẫn trực tiếp hiện được quan tâm nhiều

Mời các bạn xem thông tin tổng hợp về 5 ví dụ về lời dẫn trực tiếp cho bạn đọc

I. Cách dẫn trực tiếp

Ví dụ:

a) Cháu ở liền trong trạm hàng tháng.Bác lái xe bao lần dừng, bóp còi toe toe, mặc, cháu gan lì nhất định không xuống. Ấy thế là một hôm, bác lái phải thân hành lên trạm cháu. Cháu nói: “Đấy, bác cũng chẳng “ thèm” người là gì?”.

b) Họa sĩ nghĩ thầm: “Khách tới bất ngờ, chắc cu cậu chưa kịp quét tước dọn dẹp, chưa kịp gấp chăn chẳng hạn”.

Câu hỏi:

1. Trong đoạn trích (a) bộ phận in đậm là lời nói hay ý nghĩ của nhân vật? Nó được ngăn cách bởi bộ phận đằng trước bằng những dấu gì?

2. Trong đoạn trích (b) bộ phận in đậm là lời nói hay ý nghĩ của nhân vật? Nó được ngăn cách bởi bộ phận đằng trước bằng những dấu gì?

3. Trong cả hai đoạn trích, có thể thay đổi vị trí giữa bộ phận in đậm với bộ phận đứng trước nó được không? Nếu được thì hai bộ phận ấy ngăn cách với nhau bằng những dấu gì?

Trả lời:

1. Ở câu (a) nhắc lời nói (có từ “nói”) được tách ra khỏi phần câu đứng trước bằng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép.

2. Ở câu (b) nhắc ý nghĩ (có từ “nghĩ”)được tách ra khỏi phần câu đứng trước bằng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép.

Xem thêm: Mách bạn 10+ ví dụ mối quan hệ giữa vật chất và ý thức bạn không nên bỏ qua

3. Trong cả hai đoạn trích, ta vẫn có thể thay đổi vị trí giữa bộ phận in đậm với bộ phận đứng trước nó. Và lúc này, nó được ngăn cách bởi dấu gạch ngang (-).

II. Cách dân gián tiếp.

Ví dụ: Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi

a. Lão tìm lời lẽ giảng giải cho con trai hiểu. Lão khuyên nó hãy dằn lòng bỏ đám này, để dùi giắng lại ít lâu, xem có đám nào khá mà nhẹ tiền hơn sẽ liệu; chẳng lấy đứa này thì lấy đứa khác; làng này đã chết hết con gái đâu mà sợ.

(Nam Cao, Lão Hạc)

b. Nhưng chớ hiểu lầm rằng Bác sống khắc khổ theo lối nhà tu hành, thanh tao theo kiểu nhà hiền triết ẩn dật

(Phạm Văn Đồng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh hoa và khí phách của dân tộc, lương tâm của thời đại)

Câu hỏi:

1. Trong đoạn trích (a), bộ phận in đậm là lời nói hay ý nghĩ? Nó có được ngăn cách với bộ phận đứng trước bằng dấu gì không?

2. Trong đoạn trích (b), bộ phận in đậm là lời nói hay ý nghĩa? Giữa bộ phận in đậm và bộ phận đứng trước có từ gì? Có thể thay thế từ đó bằng từ gì?

Trả lời:

Xem thêm: Gợi ý về 10+ ví dụ về phép biến hình bạn không nên bỏ qua

1. Ở đoạn trích (a), thuật lại lời nói, không có dấu gì để ngăn cách với bộ phận đứng trước.

2. Ở đoạn trích (b), thuật lại ý nghĩ, ngăn cách bằng từ “rằng” – có thể thay bằng từ “là”

Ghi nhớ:

Có hai cách dẫn lời nói hay ý nghĩ của một người, một nhân vật:

 • Dẫn trực tiếp, tức là nhắc lại nguyên văn lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật, lời nói trực tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép.
 • Dẫn gián tiếp tức là thuật lại lời nói hay ý nghĩ của hoặc nhân vật, có điều chỉnh cho thích hợp, lời dẫn gián tiếp không đặt trong dấu ngoặc kép.

[Luyện tập] Câu 1: Tìm lời dẫn trong những đoạn trích sau (trích từ truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao)…

Tìm lời dẫn trong những đoạn trích sau (trích từ truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao). Cho biết đó là những lời nói hay ý nghĩ được dẫn, là lời dẫn trực tiếp hay lời dẫn gián tiếp ?

a) Nó cứ làm in như nó trách tôi ; nó kêu ư ử, nhìn tôi như muốn bảo tôi rằng : “A ! Lão già tệ lắm ! Tôi ăn ở với lão như thế mà lão xử với tôi như thế này à ?”

b) Sau khi thằng con đi, lão tự bảo rằng: “Cái vườn là của con ta. Hồi còn mồ ma mẹ nó, mẹ nó cố thắt lưng buộc bụng, dè sẻn mãi, mới để ra được năm mươi đồng bạc tậu. Hồi ấy, mọi thức còn rẻ cả…”.

Trả lời:

 • Lời dẫn trong đoạn (a) là: dẫn lời nói. Cách dẫn trực tiếp
 • Lời dẫn trong đoạn (b) là dẫn ý nghĩ, cách dẫn trực tiếp

[Luyện tập] Câu 2: Viết một đoạn văn nghị luận có nội dung liên quan đến một trong ba ý kiến dưới đây…

Viết một đoạn văn nghị luận có nội dung liên quan đến một trong ba ý kiến dưới đây. Trích dẫn ý kiến đó theo hai cách: dẫn trực tiếp và dẫn gián tiếp.

a. Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng.

(Hồ Chí Minh, Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng)

Xem thêm: Ý nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù tất nhiên và ngẫu nhiên

b. Giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong tác phong, Hồ Chủ tịch cũng rất giản dị trong lời nói và bài viết, vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được.

(Phạm Văn Đồng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh hoa và khí phách của dân tộc, lương tâm của thời đại)

c. Người Việt Nam ngày nay có lí do đầy đủ và vững chắc để tự hào với tiếng nói của mình.

(Đặng Thai Mai, Tiếng Việt, một biểu hiện hùng hồn của sức sống dân tộc)

Trả lời:

a. Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng.

 • Dẫn trực tiếp: Các vị anh hùng dân tộc đã lãnh đạo nhân dân ta đánh thắng kẻ thù xâm lược viết lên những trang sử vẻ vang, chói lọi. Bởi vậy, trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở mọi người: “Chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng”.
 • Dẫn gián tiếp: Các vị anh hùng dân tộc đã lãnh đạo nhân dân ta đánh thắng kẻ thù xâm lược viết lên những trang sử vẻ vang, chói lọi. Bởi vậy, trong Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở mọi người là chúng ta phải ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, vì các vị ấy là tiêu biểu của một dân tộc anh hùng.

b. Giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong tác phong, Hồ Chủ tịch cũng rất giản dị trong lời nói và bài viết, vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được.

 • Dẫn trực tiếp: Trong tác phẩm “Chủ Tịch Hồ Chí Minh, tinh hoa và khí phách của dân tộc, lương tâm của thời đại”đồng chí Phạm Văn Đồng đã nói: “Giản dị trong đời sống trong quan hệ với mọi người, trong tác phong, Hồ Chủ Tịch cũng rất giản dị trong lời nói và bài viết, vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được”.
 • Dẫn gián tiếp: Trong tác phẩm Chủ Tịch Hồ Chí Minh, tinh hoa và khí phách của dân tộc, lương tâm của thời đại”đồng chí Phạm Văn Đồng cho rằng giản dị trong đời sống trong quan hệ với mọi người, trong tác phong, Hồ Chủ Tịch cũng rất giản dị trong lời nói và bài viết, vì muốn cho quần chúng nhân dân hiểu được, nhớ được, làm được.

c. Người Việt Nam ngày nay có lí do đầy đủ và vững chắc để tự hào với tiếng nói của mình.

 • Dẫn gián tiếp: Để khẳng định những giá trị vô cùng quý báu của Tiếng Việt, giáo sư Đặng Thai Mai cũng đã nói rằng người Việt Nam ngày nay có lí do đầy đủ và vững chắc để tự hào với tiếng nói của mình.
 • Dẫn trực tiếp: Để khẳng định những giá trị vô cùng quý báu của Tiếng Việt, giáo sư Đặng Thai Mai đã nói: “Người Việt Nam ngày nay có lí do đầy đủ và vững chắc để tự hào với tiếng nói của mình”. Chúng ta tự hào về Tiếng Việt thì phải biết giữ gìn sự trong sáng và giàu đẹp của nó, phải biết phát huy nó theo một tầm cao mới của thời đại.

[Luyện tập] Câu 3: Hãy thuật lại lời nhân vật Vũ Nương trong đoạn trích sau đây theo cách dẫn gián tiếp.

Hôm sau, Linh Phi lấy một cái túi bằng lụa tía đựng mười hạt minh châu, sai Xích Hỗn sứ giả đưa Phan ra khỏi nước; Vũ Nương cũng đưa gửi một chiếc hoa vàng mà dặn:

– Nhờ nói hộ với chàng Trương, nếu còn nhớ chút tình xưa, nên lập một đàn giải oan ở bến sông, đốt cây thần đăng chiếu xuống nước, tôi sẽ hiện về.

Trả lời:

Cách dẫn gián tiếp: Sáng hôm sau Phi lấy một cái túi bằng lụa tía, đựng mười hạt minh châu, sai sứ giả Xích Hỗn đưa Phan ra khỏi nước. Vũ Nương nhân đó cũng đưa được một chiếc hoa vàng và dặn Phan nói hộ với chàng Trương rằng nếu còn nhớ chút tình xưa nghĩa cũ thì xin lập một đàn giải oan bên bến sông, đốt cây đèn thần chiếu xuống nước, Vũ Nương sẽ trở về.

Top 13 5 ví dụ về lời dẫn trực tiếp được tổng hợp bởi TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÀ GIANG

Lời dẫn trực tiếp là gì?

 • Nơi đăng bài: toploigiai.vn
 • Ngày đăng bài: 03/26/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.96 (665 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: – Lời dẫn gián tiếp là thuật lại lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật, có điều chỉnh cho thích họp; lời dẫn gián tiếp không đặt trong dấu ngoặc kép. Ví dụ …

Top 15 Các Ví Dụ Về Lời Dẫn Trực Tiếp hay nhất

 • Nơi đăng bài: truyenhinhcapsongthu.net
 • Ngày đăng bài: 09/27/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.63 (223 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: 18 thg 9, 2018 · Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội! Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài …

Lý thuyết về Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

 • Nơi đăng bài: luyentap247.com
 • Ngày đăng bài: 05/22/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.29 (438 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: – Lời dẫn trực tiếp: Chàng ngạc nhiên gạn hỏi. Đứa con nhỏ nói: “Trước đây, thường có một người đàn ông, đêm nào cũng đến, mẹ Đản …

Xem thêm: Gợi ý 10+ ví dụ về vật sáng cần phải biết hiện nay

Soạn bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp – Ngắn gọn nhất

 • Nơi đăng bài: loigiaihay.com
 • Ngày đăng bài: 08/23/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.07 (210 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Trả lời câu 1 (trang 53 sgk Ngữ Văn 9 Tập 1):. Phần câu in đậm ở ví dụ (a) là lời nói của nhân vật. Nó được tách ra khỏi phần câu đứng trước bằng dấu hai …

Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp – Ngữ dụng học Tiếng Việt lớp 9

 • Nơi đăng bài: hoc360.net
 • Ngày đăng bài: 02/15/2023
 • Số lượng đánh giá: 3.84 (312 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Ví dụ: Thầy giáo dặn chúng tôi ngày mai đến sớm 15 phút. … Về mặt vị trí, lời dẫn trực tiếp có thể đứng trước, đứng sau hoặc đúng cả phía …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Buổi họp nhóm của chúng tôi hôm ấy diễn ra rất sôi nổi. Đứa nào cũng phân đôi hành vi của Tuấn. Cái Hạnh nói gay gắt, kiên quyết đòi khai trừ Tuấn khỏi hội. Vốn dịu dàng như cái Ngọc má cũng băm bổ lên án Tuấn là bạo lực, bất nhân, dám hành hung trẻ …

Lời dẫn trực tiếp là gì? Lời dẫn gián tiếp là gì? Dấu hiệu nhận biết lời dẫn trực tiếp, gián tiếp dễ nhớ nhất

 • Nơi đăng bài: c3lehongphonghp.edu.vn
 • Ngày đăng bài: 10/20/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.79 (232 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Ví dụ: Thầy giáo dặn chủng tôi về ôn bài, mai có giờ kiểm ưa. Trong giao tiếp, khi kể chuyện bằng lời nói, cách dẫn gián tiếp được sử dụng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chẳng hạn, em có thể viết lại theo cách dẫn gián tiếp: Hôm sau, Linh Phi lấy một cái túi bằng lụa tía, đựng mười hạt minh châu, sai sứ giả Xích Hỗn đưa Phan ra khỏi nước, Vũ Nương nhân đó cũng đưa gửi một chiếc hoa vàng và dặn Phan nói hộ với chàng …

Xem thêm: Tìm thêm ví dụ về dao động – Tailieumoi.vn

Lời dẫn trực tiếp là gì? Lời dẫn gián tiếp là gì? Dấu hiệu nhận biết và ví dụ

Lời dẫn trực tiếp là gì? Lời dẫn gián tiếp là gì? Dấu hiệu nhận biết và ví dụ
 • Nơi đăng bài: bambooschool.edu.vn
 • Ngày đăng bài: 06/30/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.5 (363 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Ví dụ: Thầy giáo dặn chúng tôi về ôn bài, mai có giờ kiểm ưa. Tác dụng của lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp. Như bạn đã biết về khái niệm …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khác với lời dẫn trực tiếp, lời dẫn gián tiếp sẽ không được đặt trong dấu ngoặc kép mà sẽ được diễn đạt hài hòa cùng với lời văn người dẫn. Chúng ta không cần trích dẫn y nguyên lời nói của nhân vật. Thay vào đó ta có thể thay đổi, điều chỉnh phù …

Tìm ở các bài đã học những ví dụ về trích dẫn (trực tiếp hoặc gián

 • Nơi đăng bài: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng bài: 12/23/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.27 (411 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Trả lời Câu 3 trang 112 sgk Ngữ văn 10 Tập 1 Kết nối tri thức chi tiết trong bài Thực hành tiếng việt trang 112 giúp học sinh dễ dàng chuẩn …

Cho ví dụ về cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

 • Nơi đăng bài: hoidap247.com
 • Ngày đăng bài: 03/28/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.14 (498 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Cho ví dụ về cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp. Hỏi chi tiết; report Báo vi phạm. Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5* nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Xem thêm: Câu đố dân gian một thời nhớ

Cách dẫn trực tiếp là gì ? Lấy ví dụ ? Dấu hiệu nhận biết như thế nào ?

 • Nơi đăng bài: donghanhchocuocsongtotdep.vn
 • Ngày đăng bài: 04/16/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.96 (57 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: – Về mặt vị trí, lời dẫn trực tiếp có thể đứng trước, đứng sau hoặc đứng cả phía trước và phía sau lời người dẫn. – Lời dẫn gián tiếp tuy không bắt buộc đúng …

Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp là gì? Cho ví dụ

Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp là gì? Cho ví dụ
 • Nơi đăng bài: maynenkhikhongdau.net
 • Ngày đăng bài: 11/27/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.87 (60 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Vậy là maynenkhikhongdau.net vừa cùng bạn đọc tìm hiểu về lời dẫn trực tiếp và gián tiếp trong tiếng Việt. Hy vọng rằng những thông tin mà chúng …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vậy là maynenkhikhongdau.net vừa cùng bạn đọc tìm hiểu về lời dẫn trực tiếp và gián tiếp trong tiếng Việt. Hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trong bài viết vừa rồi sẽ trở thành những kiến thức hữu ích đối với các bạn, đặc biệt …

Trong khi viết, lúc nào chúng ta nên dùng cách dẫn trực tiếp, lúc nào chúng ta nên dùng cách dẫn gián tiếp?

 • Nơi đăng bài: tech12h.com
 • Ngày đăng bài: 09/18/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.77 (176 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Dẫn gián tiếp khi ta thuật lại lời nói hay ý nghĩ của hoặc nhân vật, có điều chỉnh cho thích hợp, lời dẫn gián tiếp không đặt trong dấu ngoặc kép. Bởi vì: Cách …

Soạn bài: Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp

 • Nơi đăng bài: soanvan.vn
 • Ngày đăng bài: 10/19/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.59 (197 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Dẫn lời cũng như dẫn ý đều có hai cách : trực tiếp và gián tiếp. … Ví dụ, đoạn (b) có thể viết : “Khách tới bất ngờ, chắc cu cậu chưa kịp quét tước dọn …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví dụ : Hôm sau Linh Phi lấy một một cái túi bằng lụa tía, đựng mười hạt minh châu, sai sứ giả Xích Hôn đưa Phan ra khỏi nước. Vũ Nương nhấn dó cũng đưa gửi một chiếc hoa vàng và dặn Phan nói hộ với chàng Trương rằng nếu chàng còn nhớ đến chút tình …

Related Posts

Tiếng việt lớp 2 từ chỉ sự vật và tất cả kiến thức nhớ – Monkey

Tiếng việt lớp 2 từ chỉ sự vật và tất cả kiến thức nhớ – Monkey

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ví dụ từ chỉ sự vật lớp 2 để bạn tham khảo

Bán hàng cá nhân là gì? Quy trình 7 bước chốt Sale “thần thánh”

Bán hàng cá nhân là gì? Quy trình 7 bước chốt Sale “thần thánh”

Mời các bạn xem thông tin tổng hợp về ví dụ về bán hàng cá nhân cho bạn đọc

Các loại máy cơ đơn giản, ví dụ và công dụng – THPT Lê Hồng Phong

Các loại máy cơ đơn giản, ví dụ và công dụng – THPT Lê Hồng Phong

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về cho ví dụ sử dụng máy cơ đơn giản dể bạn đọc tìm hiểu

#1 Quan hệ hội sinh là gì? Đặc điểm của mối quan hệ hội sinh

#1 Quan hệ hội sinh là gì? Đặc điểm của mối quan hệ hội sinh

Duới đây là các thông tin và kiến thức về ví dụ về quan hệ hội sinh tới bạn

Xung đột là gì ? Giải quyết xung đột là gì và ví dụ – iTmaster.vn

Xung đột là gì ? Giải quyết xung đột là gì và ví dụ – iTmaster.vn

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ví dụ về xung đột trong tổ chức tới bạn

Giá Trị Bản Thân Là Gì? Khẳng Định Giá Trị Bản Thân Nơi … – Chefjob

Giá Trị Bản Thân Là Gì? Khẳng Định Giá Trị Bản Thân Nơi … – Chefjob

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về ví dụ về giá trị bản thân để bạn tham khảo