Gợi ý về 10+ 1 các ví dụ về bản chất và hiện tượng bạn nên biết hiện nay

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với người đọc kiến thức về 1 các ví dụ về bản chất và hiện tượng cho bạn đọc

Video 1 các ví dụ về bản chất và hiện tượng

– Khái niệm bản chất và hiện tượng với tư cách là phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật

Khái niệm bản chất dùng để chỉ cái đặc trưng cho sự vật, quyết định quá trình biến đổi, phát triển của sự vật; còn khái niệm hiện tượng dùng để chỉ sự biểu hiện của bản chất trong các điều kiện xác định.

Ví dụ, một trong những đặc tính bản chất của ánh sáng là tính sóng. Hiện tượng biểu hiện của nó (qua thực nghiệm) là sự giao thoa bước sóng (có thể quan sát được).

– Mối quan hệ biện chứng giữa bản chất và hiện tượng, ý nghĩa phương pháp luận

+ Sự thống nhất giữa bản chất và hiện tượng: bản chất bao giờ cũng bộc lộ ra qua hiện tượng, còn hiện tượng bao giờ cũng là sự biểu hiện của một bản chất nhất định; không có bản chất tồn tại thuần túy tách rời hiện tượng, cũng như không có hiện tượng lại không biểu hiện của một bản chất nào đó; bản chất quyết định hiện tượng; khi bản chất thay đổi thì cũng kéo theo sự biến đổi của hiện tượng tương ứng.

Vì vậy, có thể thông qua việc quan sát các hiện tượng để nghiên cứu bản chất và ngược lại, khi hiểu rõ bản chất của một đối tượng nghiên cứu thì có thể suy ra các khả năng biểu hiện của nó khi xác định được các điều kiện có liên quan. Điều quan trọng nhất đối với nhận thức và thực tiễn là cần phải nắm bắt được bản chất, trên cơ sở đó mới có thể giải quyết được căn bản hiện tượng (giải thích hiện tượng, xoá bỏ hay tạo ra hiện tượng mới,…).

Ví dụ, trong nghiên cứu khoa học người ta thường bắt đầu từ việc quan sát, thống kê các hiện tượng (quan sát tự nhiên hay qua thí nghiệm) trên cơ sở đó tiến hành nghiên cứu (có thể thông qua việc xác lập các mô hình giả thuyết,…) về bản chất của hiện tượng để giải thích hiện tượng quan sát được.

+ Sự đối lập giữa bản chất và hiện tương được thể hiện ở chỗ: bản chất là cái chung, cái tất yếu; còn hiện tượng là cái riêng biệt phong phú và đa dạng; bản chất là cái bên trong, hiện tượng là cái bên ngoài; bản chất tương đối ổn định, còn hiện tượng thường xuyên biến đổi. Vì vậy, không phải trong bất cứ trường hợp nào cũng có thể từ hiện tượng quan sát được trực tiếp rút ra bản chất tương ứng mà cần phải có sự nghiên cứu kỹ lưỡng, xem xét những nhân tố tác động làm sai lệch sự biểu hiện của một bản chất. Đó cũng chính là lý do tồn tại của nghiên cứu khoa học: chỉ ra sự ẩn giấu của một bản chất qua hiện tượng biểu hiện có tính sai lạc.

Ví dụ, có thể thấy các hiện tượng “ảo ảnh” khi quan sát các hiện tượng tự nhiên; hoặc các hiện tượng che giấu bản chất thực sự qua quan sát một số hiện tượng trong đời sống hoạt động của con người và xã hội.

Top 11 1 các ví dụ về bản chất và hiện tượng được tổng hợp bởi TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ HÀ GIANG

Bản chất và hiện tượng. Mối quan hệ biện chứng và ý nghĩa phương pháp luận

 • Nơi đăng bài: toploigiai.vn
 • Ngày đăng bài: 03/05/2023
 • Số lượng đánh giá: 4.99 (911 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Ví dụ, trong xã hội có giai cấp bản chất của nhà nước là công cụ chuyên chính của giai cấp thống trị về kinh tế trong xã hội. bản chất này được thể hiện ra dưới …

Ví dụ về bản chất và hiện tượng   

 • Nơi đăng bài: luathoangphi.vn
 • Ngày đăng bài: 09/25/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.43 (477 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Bản chất là tổng hợp tất cả những mặt, những mối liên hệ tất nhiên tương đối ổn định ở bên trong sự vật, quy định sự vận động và phát triển …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Triết học Mác – Lênin đem lại cho con người thế giới quan khoa học và phương pháp luận đúng đắn để nhận thức và cải tạo thế giới. Với vai trò lớn như vậy, nghiên cứu vận dụng sáng tạo lý luận triết học Mác – Lênin trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa …

Xem thêm: Gợi ý về 8 ví dụ nào sau đây thuộc tri thức triết học hiện được quan tâm nhiều

Bản chất là gì? Hiện tượng là gì? Mối quan hệ biện chứng giữa bản chất và hiện tượng

 • Nơi đăng bài: khoalichsu.edu.vn
 • Ngày đăng bài: 04/01/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.39 (242 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Bản chất gắn bó với cái chung nhưng không phải cái chung nào cũng là bản chất. chỉ những cái chung nào quy định sự vận động phát triển của sự …

ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ 1 – CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN

 • Nơi đăng bài: daihocnguyentrai.edu.vn
 • Ngày đăng bài: 10/19/2022
 • Số lượng đánh giá: 4.18 (358 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Về bản chất, ý thức là sự phản ánh hiện thực khách quan vào bộ óc con … Chủ nghĩa duy vật mácxít cho rằng giữa các sự vật, hiện tượng luôn …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vật chất là phạm trù cơ bản, nền tảng của chủ nghĩa duy vật. Cũng như các phạm trù khác của triết học duy vật, nội dung của phạm trù vật chất luôn được bổ sung, phát triển cùng sự phát triển của khoa học, của thực tiễn và nhận thức của con người. …

Bản chất và Hiện tượng – Prezi

 • Nơi đăng bài: prezi.com
 • Ngày đăng bài: 12/31/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.88 (472 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Ví dụ : Trước đây , chúng ta luôn cho rằng mặt trời quay xung quanh trái đất . Đến nay khoa học đã chứng minh trái đất quay xung quanh mặt trời . Đó là hiện …

Xem thêm: Ví dụ về tập tính in vết? – Đại Học Kinh Doanh & Công Nghệ Hà Nội

Bản chất là gì? Hiện tượng là gì? Chúng có mối quan hê biện chứng nào? Ý nghĩa rút ra từ việc nghiên cứu mối quan hệ đó. Cho ví dụ minh hoạ.

 • Nơi đăng bài: loigiaihay.com
 • Ngày đăng bài: 06/27/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.67 (282 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Đó cũng chính là lý do tồn tại của nghiên cứu khoa học: chỉ ra sự ẩn giấu của một bản chất qua hiện tượng biểu hiện có tính sai lạc. Ví dụ, có thể thấy các hiện …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: + Sự đối lập giữa bản chất và hiện tương được thể hiện ở chỗ: bản chất là cái chung, cái tất yếu; còn hiện tượng là cái riêng biệt phong phú và đa dạng; bản chất là cái bên trong, hiện tượng là cái bên ngoài; bản chất tương đối ổn định, còn hiện …

Bản chất của pháp luật là gì? Ví dụ về bản chất của pháp luật

Bản chất của pháp luật là gì? Ví dụ về bản chất của pháp luật
 • Nơi đăng bài: hieuluat.vn
 • Ngày đăng bài: 09/15/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.47 (467 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Vì thế, Nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện pháp luật đối với mọi chủ thể trong xã hội. Từ đó, pháp luật là những quy tắc xử sự chung, bắt …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Pháp luật là hệ thống quy tắc xử sự phổ biến do Nhà nước đặt ra, ban hành hoặc thừa nhận tập quán, tiền lệ đã có sẵn, mang tính bắt buộc phải tuân thủ và được đảm bảo thực hiện thông qua giáo dục, thuyết phục hoặc cưỡng chế nhằm điều chỉnh các mối …

BẢN CHẤT VÀ HIỆN TƯỢNG

 • Nơi đăng bài: wattpad.com
 • Ngày đăng bài: 05/04/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.25 (523 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: VI. BẢN CHẤT VÀ HIỆN TƯỢNG. 1. Định nghĩa. – Bản chất: là tổng hợp tất cả những mặt … Ví dụ: Bản chất của con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội.

Xem thêm: Mách bạn 13 ví dụ về thường biến đang được quan tâm

Ban chat – hien tuong

 • Nơi đăng bài: academia.edu
 • Ngày đăng bài: 12/29/2022
 • Số lượng đánh giá: 3.03 (225 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Và, nếu có một bản chất mới xuất hiện thì sẽ xuất hiện những hiện tượng mới phản ánh bản chất mới. Ví dụ, bản chất của chế độ tư bản, của giai cấp tư sản là bóc …

lấy ví dụ cụ thể về bản chất bà hiện tượng

 • Nơi đăng bài: hoidap247.com
 • Ngày đăng bài: 12/05/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.97 (124 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Hiện tượng biểu hiện của nó (qua thực nghiệm) là sự giao thoa bước sóng (có thể quan sát được). – Mối quan hệ biện chứng giữa bản chất và hiện …

Bản chất là gì? (Cập nhật 2023)

Bản chất là gì? (Cập nhật 2023)
 • Nơi đăng bài: accgroup.vn
 • Ngày đăng bài: 10/14/2022
 • Số lượng đánh giá: 2.69 (50 vote)
 • Tóm tắt sơ bộ: Như vậy khác với bản chất chính là mặt bên trong, tương đối ổn định, thì hiện tượng là một bên ngoài, thường xuyên biến đổi. Ví dụ: bản chất của mỗi cá nhân …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thực vật, động vật hay con người tuy có phong phú đa dạng như thế nào cũng đều do bản thân gen di truyền của loài và quy luật sinh học (bản chất sinh học) quyết định. Như vậy di truyền của loài và quy luật sinh học chính là bản chất của con người và …

Related Posts

Thông tin về 10+ ví dụ về mối ghép cố định không nên bỏ lỡ

Thông tin về 10+ ví dụ về mối ghép cố định không nên bỏ lỡ

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về ví dụ về mối ghép cố định dể bạn đọc tìm hiểu

Danh sách 10+ ví dụ về nguyên tắc cơ sở dồn tích hiện được quan tâm nhiều

Danh sách 10+ ví dụ về nguyên tắc cơ sở dồn tích hiện được quan tâm nhiều

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ví dụ về nguyên tắc cơ sở dồn tích để bạn dễ dàng tìm hiểu thêm

Tổng hợp 10+ ví dụ về sản phẩm đúc đang được quan tâm

Tổng hợp 10+ ví dụ về sản phẩm đúc đang được quan tâm

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về ví dụ về sản phẩm đúc cho bạn đọc

Mách bạn 10+ ví dụ câu cảm thán cần phải biết hiện nay

Mách bạn 10+ ví dụ câu cảm thán cần phải biết hiện nay

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin về ví dụ câu cảm thán để bạn tham khảo

Tổng hợp 9 ví dụ về độc quyền ở việt nam đang được quan tâm

Tổng hợp 9 ví dụ về độc quyền ở việt nam đang được quan tâm

Qua bài viết này truongcaodangnghehg.edu.vn xin chia sẻ với người đọc kiến thức về ví dụ về độc quyền ở việt nam để bạn dễ dàng tìm hiểu thêm

Ví dụ thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý – Luật Hoàng Phi

Ví dụ thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý – Luật Hoàng Phi

Dưới đây là thông tin chia sẻ về 5 ví dụ về chân lý dể bạn đọc tìm hiểu